Spring naar inhoudSpring naar footer

Voor producenten

Van slatefunding voor scenario-ontwikkeling tot afwerking van een filmplan in de categorie speelfilm, animatie, documentaire, korte film en onderzoek & experiment: bij het Filmfonds komt de productiemaatschappij, vertegenwoordigd door een producent, het vaakst in aanmerking voor het indienen van een aanvraag voor een regeling.

Overzicht regelingen voor producenten

Hier vind je een overzicht van regelingen waar je als producent een aanvraag voor kunt indienen.

Let op: de ingangseisen verschillen per regeling. Daarnaast worden regelingen ook regelmatig aangescherpt om aangesloten te blijven bij nieuwe ontwikkelingen in het veld. Het is dus van belang dat je altijd vóórdat je een aanvraag start de recente informatie bij de regeling op de Filmfonds website bestudeert.

Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Status:
Gesloten
Subsidie

Scenario-ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Status:
Gesloten
Subsidie

Scenario-Ontwikkeling Lange Documentaire

Status:
Gesloten
Subsidie

Ontwikkeling korte animatie

Status:
Gesloten
Subsidie

Ontwikkeling Onderzoek & Experiment

Status:
Gesloten
Subsidie

Thuthuka

Status:
Gesloten tot en met
Subsidie

Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Status:
Gesloten tot en met
Subsidie

Realisering Onderzoek & Experiment

Status:
Gesloten
Subsidie

Realisering korte animatie

Status:
Gesloten
Subsidie

Filmfonds Wildcards (documentaire, fictie, animatie en lab)

Status:
Gesloten
Subsidie

Ultrakort

Status:
Gesloten
Subsidie

Teledoc Campus

Status:
Gesloten tot en met
Subsidie

De Verbeelding

Status:
Gesloten
Subsidie

Teledoc

Status:
Gesloten tot en met
Subsidie

Cypher Cinema

Status:
Gesloten
Subsidie

Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Status:
Gesloten
Subsidie

Cinescoop

Status:
Gesloten
Subsidie

CineDoc

Status:
Gesloten
Subsidie

Immerse\Interact

Status:
Gesloten tot en met
Subsidie

Immerse\Interact XL

Status:
Gesloten
Subsidie

Netherlands Film Production Incentive

Status:
Gesloten
Subsidie

Realisering lange documentaire

Status:
Gesloten tot en met
Subsidie

Netherlands Film Production Incentive High-End Series

Status:
Gesloten
Subsidie

Ontwikkeling minoritaire coproductie i.s.m. NFI

Status:
Gesloten
Subsidie

Realisering minoritaire coproductie i.s.m. VAF

Status:
Gesloten
Subsidie

Realisering minoritaire coproductie i.s.m. HBF

Status:
Gesloten tot en met
Subsidie

Realisering minoritaire coproductie i.s.m. NFI

Status:
Gesloten
Subsidie

Realisering minoritaire coproductie korte animatie en onderzoek & experiment

Status:
Gesloten
Subsidie

Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire

Status:
Gesloten
Subsidie

Afwerking lange documentaire

Status:
Gesloten
Subsidie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Status:
Gesloten
Subsidie

Caleidoscoop

Status:
Gesloten tot en met
Subsidie

Hoe werkt aanvragen voor subsidie bij het Filmfonds?

Wat doet het Filmfonds eigenlijk precies? Hoe werkt het als je een filmplan hebt liggen dat je graag in wilt dienen? En over een filmplan gesproken; hoe schrijf je dat eigenlijk? Bekijk de webinars over het Filmfonds, aanvragen en het maken van een filmplan.

Veelgestelde vragen

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Nee. Alleen filmproducties (cinematografische werken) of high end series die binnen de onafhankelijke professionele filmsector en onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke producent tot stand komen, kunnen bij het Filmfonds in aanmerking komen voor subsidie. Directe of indirecte subsidie aan mediabedrijven zoals omroepen, streamingdiensten of andere eindexploitanten is reglementair uitgesloten. Ook als een mediabedrijf/eindexploitant een te grote invloed heeft op de aanvrager dan wel op de inhoud van het beleid van de aanvrager of de productie, kan geen subsidie verleend worden.

Als een subsidie is verleend, dan staat in de beschikking van het Fonds onder welke voorwaarden de subsidie betaalbaar wordt gesteld. Voor vragen daarover kun je contact opnemen met de projectbegeleider of productiebeheerder vermeld in de brief.

Een betaalverzoek (geen factuur) is een apart document (bij voorkeur in PDF) die i.v.m. de digitale verwerking over de volgende vaste gegevens moet beschikken:

  • Alle bekende bedrijfsgegevens/persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, logo, indien van toepassing de gegevens omtrent Kamer van Koophandel en BTW;
  • Bankgegevens en tenaamstelling van het banknummer;
  • Het administratie- en projectnummer van het Fonds (deze staan vermeld in de referentie van de beschikking van het Fonds
  • Inhoudelijke omschrijving, voor welk project het betaalverzoek wordt ingediend;
  • Het bedrag. Let op: dit bedrag is vrijgesteld van btw (je kunt/mag geen btw heffen over dit betaalverzoek).

Het betaalverzoek stuur je direct naar [email protected].


Applications should be written in the Dutch language.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Nee, dat is niet mogelijk. Je kunt pas een aanvraag bij een andere regeling van het Filmfonds indienen als een besluit is genomen op je eerdere aanvraag van hetzelfde project. Voorkom dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen en wacht dus de besluitvorming af.

Beeld: Pink Moon van Floor van der Meulen