Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Thuthuka

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Via Thuthuka is het mogelijk een ontwikkelingsbijdrage aan te vragen voor het schrijven van een scenario en het maken van een pitch book voor een speelfilm, lange documentaire of animatiefilm gericht op bioscoopuitbreng die in coproductie tot stand komt.

Deze regeling is een internationale samenwerking. Thuthuka is een initiatief van de National Film and Video Foundation (NFVF) en het Nederlands Filmfonds (NFF) om de samenwerking tussen Zuid-Afrika en Nederland te bevorderen.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm, lange documentaire of animatiefilm binnen dezelfde categorie als de aanvraag met een bioscoopuitbreng in Nederland.

Een aanvraag voor een majoritair Zuid-Afrikaanse filmproductie wordt bij de National Film and Video Foundation (NFVF) ingediend door een productiemaatschappij gevestigd in Zuid-Afrika (neem voor meer informatie contact op met Terrence Khumalo).

De ontwikkelingsbijdrage bedraagt € 40.000, rekening houdend met de richtbijdragen die het Nederlands Filmfonds hanteert voor ontwikkeling. Deze bijdrage is inclusief 15% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten, inclusief de bijdragen aan de scenarist en de eventuele kosten voor o.a. coaching en vertaling.

Jaarlijks wordt aan maximaal 4 projecten een ontwikkelingsbijdrage toegekend: 2 aan majoritair Nederlandse filmproducties en 2 aan majoritair Zuid-Afrikaanse filmproducties.

Alle richtbedragen en voorwaarden vind je terug in hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Bij de artistiek-inhoudelijke selectie beoordeling worden filmplannen geselecteerd die een bijdrage leveren aan de creatieve samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika, gericht op een kwalitatief hoogwaardig, divers, gedurfd en onderscheidend cinematografisch aanbod.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage:

 • Het betreft een filmplan voor een scenario voor een lange documentaire (> 60 min) of (animatie) speelfilm (> 80 min) van een Zuid-Afrikaanse of Nederlandse schrijver;
 • Het creatieve partnerschap tussen Nederland en Zuid-Afrika dient centraal te staan;
 • Een scenarist en een coproducent uit het andere land dienen met een schriftelijke toezegging aan het filmplan verbonden te zijn;
 • Het betreft een nieuw filmplan waarvoor niet eerder een (ontwikkelings-) bijdrage is aangevraagd bij de NFVF of het NFF;
 • Geen van de kernteamleden (producent, co-producent, schrijver, regisseur) is betrokken bij een project dat de afgelopen twee jaar voor Thuthuka is geselecteerd
 • De filmproductie moet primair gericht zijn op bioscoopuitbreng. Op basis van de inhoud wordt beoordeeld of het project in staat is een publiek in beide landen te bereiken.

Het filmplan bestaat uit:

 • Een synopsis van maximaal 5 pagina’s; óf
 • Een treatment van maximaal 15 pagina’s; óf
 • Een 1e of 2e versie van het scenario;
 • Een gedegen motivatie van de producent en de scenarist en, voor zover deze al aan het project verbonden is, de regisseur.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur.

Eerstvolgende deadlines

 • Thuthuka

Voldoet de aanvraag aan de reglementen van het betreffende fonds en de genoemde voorwaarden? Dan gebeurt de inhoudelijke en productioneel-zakelijke beoordeling door een gezamenlijke adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de NFVF en het NFF. Uit deze beoordeling worden de beste filmplannen geselecteerd.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder vervolgens over de aanvraag.

Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

Met deze bijdrage wordt beoogd de kosten voor ontwikkeling te dekken. Een subsidietoekenning door een van de fondsen geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen. Per geval zal beoordeeld worden of een eventuele aanvullende bijdrage voor ontwikkeling tot de mogelijkheden behoort.

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

De bijlagen

Het aanvraagdossier dient in elk geval voorzien te zijn van de volgende documenten:

 • Een synopsis (max. 5 pagina’s ) of een treatment ( max. 15 pagina’s) of een eerste of tweede versie scenario
 • Voor re-write dient tevens een script met nieuwe visie ingediend te worden.
 • Motivatie van de makers (regisseur, schrijver en producent)
 • Ontwikkel budget / financieringsplan
 • Letter of Commitment van coproducent, schrijver en regisseur (indien van toepassing)
 • CV’s van de (co-)producent, (co-)schrijver en regisseur (indien van toepassing)
 • Schema, (tijdslijn) van de voorgestelde activiteiten gedurende ontwikkeling tot aan productie start
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden)

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Samenwerkingsprojecten - Thuthuka.

Veelgestelde vragen

Een tussentijds evaluatie- en stappenplan gericht op verdere ontwikkeling en/of realisering van een filmproductie.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Ezra Droog

Projectbegeleider