Spring naar inhoudSpring naar footer

Hoe het werkt

Het Filmfonds selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, onderscheidend en divers filmaanbod. Dit betekent dat jouw aanvraag door ons op verschillende manieren wordt beoordeeld. Hoe gaat dat in z’n werk? En hoe doe je dat eigenlijk: subsidie aanvragen? Hoe schrijf je bijvoorbeeld een filmplan en wat betekenen al die begrippen als treatment, werkkopie en matching bijdrage?

Op deze pagina geven we op vele vragen antwoord.

Uitgelicht

Jouw aanvraag wordt na binnenkomst door ons op verschillende manieren beoordeeld. Allereerst wordt gekeken of je stukken compleet zijn en of je voldoet aan de specifieke voorwaarden van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

Je aanvraag wordt vervolgens op drie aspecten beoordeeld:

  • De kwaliteit van jouw filmplan.
  • Je staat van dienst. Wat brengen jij en je creatieve team met je mee?
  • De bijdrage aan een divers filmklimaat. In hoeverre draagt jouw filmplan bij aan een divers filmaanbod en het versterken van de Nederlandse filmindustrie?

Als het gaat om de kwaliteit van jouw filmplan kijken we naar de inhoudelijke kwaliteit en naar de zakelijke kwaliteit van jouw plan.

Bij de beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit kijken we of jouw filmplan voldoende potentie heeft voor de fase waarvoor je hebt aangevraagd. We kijken hiervoor niet alleen naar de synopsis, het treatment, het scenario, het storyboard of documentaire-script dat je hebt ingediend. De samenhang tussen de inhoud van het filmplan, de artistieke vorm en het betrokken creatieve team staat bij de beoordeling centraal.

Bij de beoordeling van de zakelijke kwaliteit kijkt het Fonds naar de haalbaarheid van je financieringsplan, naar hoe solide de begroting is en of je filmplan productioneel uitvoerbaar is.

Bij het beoordelen van de inhoudelijke kwaliteit van een filmplan kijkt het Fonds vanuit verschillende invalshoeken.

  • Originaliteit: in hoeverre is jouw plan onderscheidend of vernieuwend binnen het bestaande filmaanbod?
  • Urgentie: overtuigt de persoonlijke of maatschappelijke betekenis van je plan en jouw visie en motivatie hierbij?
  • Authenticiteit: overtuigt de geloofwaardigheid van de gekozen arena, de thematiek en de personages omschreven in het filmplan en is het duidelijk hoe die geloofwaardigheid (gedurende het project) wordt gewaarborgd?
  • Zeggingskracht: overtuigt de zeggingskracht die onder meer spreekt uit de door jou gekozen thematiek, structuur, personages en verhaallijn?
  • Cinematografische kwaliteit: in hoeverre spreekt uit de visie op de beoogde vorm en stijl een overtuigende cinematografische kwaliteit?
  • Publieksvisie: voor wie maak je deze film? Wat is je visie op de positionering van de film ten opzichte van het bestaande filmaanbod en het beoogde publiek?
  • Het creatieve team: vult het creatieve team elkaar goed aan in ervaring, vakmanschap en samenstelling? Spreekt uit de aanpak de eigenheid en herkenbaarheid van de artistieke signatuur van de makers?

Deze elementen beoordelen we niet los van elkaar als een checklist, maar altijd in samenhang met de visie op het filmplan van de scenarist, regisseur en/of producent en het volledige werkplan. Welke elementen van het filmplan voor de beoordeling doorslaggevend zijn, kunnen per filmplan dus verschillen.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Begrippenlijst

Op de Filmfonds Begrippenlijst vind je door het Filmfonds vaak gebruikte woorden en hun definities terug.