Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Scenario-Ontwikkeling Lange Documentaire

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor de scenario-ontwikkeling van een cinematografisch onderscheidende lange documentaire (langer dan 70 minuten) voor bioscoopvertoning.

In de fase scenario-ontwikkeling voor documentaire houd je je bezig met het schrijven van één of meerdere versies van het documentaire-script of een rewrite daarvan. Daarnaast werk je toe naar een aanvraag voor de volgende fase: de projectontwikkelingsfase.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en heeft aantoonbare ervaring met het produceren en uitbrengen van majoritaire lange documentaire(s). De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Vanaf de fase van projectontwikkeling, dat wil zeggen de creatief-technische en productioneel-zakelijke uitwerking dient de aanvragende productiemaatschappij niet meer te wisselen.

Bijdrage

Scenario-ontwikkeling

Max. €37.000 voor research, documentairescript, proefopnamen en teasers

Scriptcoach/ deskundig adviseur*

Max. €2.500

Producent

Max. 17,5% aan producers fee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte kosten en max. 5% onvoorzien.

*Een scriptcoach / deskundig adviseur is niet dezelfde persoon als (één van) de betrokken producent(en), tenzij de producent bij meer dan twee lange documentaires die uit zijn gebracht in de bioscoop een credit heeft als hoofdscenarist of regisseur.

Beoordelingscriteria

Het Fonds selecteert op inhoudelijke en cinematografische kwaliteit en een divers, gedurfd en urgent aanbod. De inhoudelijke en artistieke kwaliteit van het eerdere werk van de maker worden meegewogen.

Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Scenario-Ontwikkeling Lange Documentaire
 • Scenario-Ontwikkeling Lange Documentaire
 • Scenario-Ontwikkeling Lange Documentaire
Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

De bijlagen

Bij deze aanvraag ben je verplicht de onderstaande bijlagen toe te voegen:

Algemeen:

 • Volledig ingevuld & ondertekend aanvraagformulier (dmv het vinkje onderaan het formulier)

Inhoudelijk:

 • Scenario 
 • Synopsis 
 • Werkplan scenario ontwikkeling docu: 
 • Toelichting producent 
 • Toelicht scenarist 
 • Toelichting regisseur 
 • Viewingsmateriaal eigen werk
 • CV's & filmografie 

Zakelijk:

 • Ontwikkelingsbegroting + toelichting
 • Financieringsplan 
 • Optie-overeenkomst of dealmemo met scenarist en/of storyboard artists en/of regisseur. 
 • Uittreksel Kamer van Koophandel 

Klik hieronder op Reglementen en Protocollen, waar je de standaard begrotingsmodellen en werkplannen kunt downloaden.

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Documentaire - Ontwikkeling lange documentaire.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monica Wissing

Projectbegeleider