Spring naar inhoudSpring naar footer

Over het Fonds

Het Nederlands Filmfonds is een van de zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld.

Onze missie

Onze missie is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor:

  • de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties (speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films)
  • filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om.

Per 1 januari 2021 is de structuur binnen het fonds vereenvoudigd met het samenvoegen van de vorige afdelingen Screen NL en New Screen NL tot één afdeling Selective Funding. Deze nieuwe afdeling richt zich op de selectie van alle aanvragen voor de ontwikkeling en realisatie van Nederlandse filmprojecten, binnen alle genres, voor ervaren en beginnende makers.

Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Netherlands Film Production Incentive

Het Filmfonds opereert binnen meerdere beleidscontexten, van cultuurbeleid en mediabeleid tot internationaal- en economisch beleid. Naast de culturele uitvoeringsregelingen (Ontwikkeling, Realisering, Distributie, Filmactiviteiten) is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor de Netherlands Film Production Incentive.

Doel van de Netherlands Film Production Incentive is om de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken voor hoogwaardige film- en AV-producties. Op basis van deze semi-automatische Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Een positief neveneffect is dat de stimuleringsregeling verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering binnen de Nederlandse filmsector teweeg brengt.

Internationale activiteiten

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Ook initieert en organiseert het Filmfonds internationale activiteiten gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk van de sector en de profilering van talenten en projecten op internationale labs, festivals en coproductiesmarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds bij aan de kennisopbouw over de sector.

SEE NL is een samenwerking van Eye Filmmuseum en het Filmfonds ter internationale promotie van de Nederlandse film. SEE NL streeft ernaar de zichtbaarheid van Nederlandse films te vergroten en de positie van de Nederlandse films op de internationale markt te verbeteren. Op internationale filmfestivals en tijdens productiemarkten is SEE NL aanwezig als centraal kennis- en centraal aanspreekpunt voor de Nederlandse cinema. De website van SEE NL biedt o.a. artikelen, interviews, catalogi en festival line ups rondom de Nederlandse films.

Nederlandse producenten en filmmakers kunnen SEE NL al tijdens het productieproces benaderen om onderwerpen als internationale promotie, filmfestivals en sales te bespreken.