Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Subsidie
Status:
Gesloten

Filmproductiemaatschappijen kunnen bij het Filmfonds slate funding aanvragen. De slate funding biedt tweejarige financiële steun aan zelfstandig opererende producenten voor de ontwikkeling van 4 tot 6 scenario's voor speelfilms, lange animatiefilms en/of lange documentaires voor een divers publiek. De slate kan daarnaast gebruikt worden voor onderzoek of een eerste ontwikkelfase van originele plannen in andere categorieën, zoals: high-end series, korte (animatie)films of immersieve producties.

Met slate funding biedt het Filmfonds de mogelijkheid om gedurende twee jaar de ontwikkeling van meerdere (film)producties in één keer te financieren.

De tweejarige bijdrage stelt de productiemaatschappij in staat bepaalde risico’s te verminderen en vergroot de capaciteit om talent aan te trekken én te behouden. De bijdrage zorgt bovendien voor continuïteit, waarmee er duurzaam geïnvesteerd kan worden in de samenwerking tussen de scenaristen, regisseurs en producent. Slate funding stimuleert hiermee het cultureel ondernemerschap en versterkt de concurrentiepositie van de productiemaatschappij.

De slate creëert ruimte op zowel creatief als financieel vlak voor de ontwikkeling van minimaal 4 tot maximaal 6 scenarioplannen voor speelfilms, lange animatiefilms en/of lange documentaires voor een divers publiek. Daarnaast kan de bijdrage gebruikt worden voor onderzoek of de eerste ontwikkelingsfase van plannen in andere categorieën, zoals high-end series, korte (animatie)films of immersieve producties. De slate biedt bovendien mogelijkheden om het productiebedrijf te versterken met gerichte expertise.

Met de vrije ontwikkelruimte krijgt de productiemaatschappij de vrijheid en de verantwoordelijkheid om de ambitie en potentie van de individuele projecten zelf af te wegen.

Filmplannen voor speelfilm, lange animatiefilm en documentaire die binnen de slate worden ontwikkeld tot een vergevorderd scenario, kunnen in een later stadium bij het Fonds worden ingediend voor projectontwikkeling.

De aanvraag kan worden ingediend door een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring op het vlak van Nederlandse filmproducties, internationale coproducties (zie Voorwaarden) en het begeleiden van zowel beginnend als ervaren talent.

De productiemaatschappij maakt geen onderdeel uit van een grotere productie-entiteit of mediabedrijf, maar opereert volledig autonoom en van het eigen cultureel ondernemerschap.

De productiemaatschappij heeft een heldere visie wat betreft:

 • de scenario-ontwikkeling van de diverse (film)producties voor een divers publiek;
 • de instroom van nieuw én de doorgroei van bewezen scenario- en regietalent;
 • de positionering van hun filmplannen ten aanzien van het filmaanbod en het beoogde publiek;
 • de versterking van de (concurrentie)positie van de productiemaatschappij binnen een veranderend filmlandschap.

Voor Slate Funding kan het volgende worden aangevraagd:

 • Maximaal € 420.000 voor scenario-ontwikkeling voor de periode van twee jaar (ofwel € 210.000 per jaar)

Voor de regeling Slate Funding voor scenario-ontwikkeling 2024-2026 geldt een subsidieplafond van € 1,68 miljoen. De richtbedragen die van toepassing zijn op projectsubsidies in het kader van scenario-ontwikkeling en slate funding zijn terug te vinden in de modelbegroting voor slate funding en in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Om in aanmerking te komen voor Slate Funding moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Slate gericht op speelfilm en/of lange animatiefilm
  • De producent is eerder hoofdverantwoordelijk geweest voor de realisering en exploitatie van minimaal 3 majoritaire Nederlandse speelfilms/lange animatiefilms in de afgelopen 5 kalenderjaren, waarmee aantoonbaar publiekssucces (minimaal 50.000 bioscoopbezoekers en verdere exploitatie zoals kijkcijfers TV of VOD) en/of artistiek goede resultaten bereikt zijn (enkel selectie voor een festival op deze festivallijst komt in aanmerking).
 • Slate gericht op lange documentaire:
  • De producent is eerder hoofdverantwoordelijk geweest voor de realisering en exploitatie van minimaal 3 majoritaire Nederlandse lange documentaires in de afgelopen 5 kalenderjaren, waarmee aantoonbaar publiekssucces (minimaal 10.000 bioscoopbezoekers en verdere exploitatie zoals kijkcijfers TV of VOD) en/of artistiek goede resultaten bereikt zijn (enkel selectie voor een festival op deze festivallijst komt in aanmerking).
 • Gecombineerde slate (speelfilm en lange documentaire):
  • De producent kwalificeert voor categorie speelfilm of documentaire zoals hierboven omschreven. Daarnaast is de producent als majoritair producent hoofdverantwoordelijk geweest voor het realiseren van minimaal 1 film in de betreffende andere categorie met een bioscoopuitbreng in Nederland.
 • De productiemaatschappij beschikt over een vast team van medewerkers, waarmee het op creatief en productioneel vlak continuïteit kan bieden aan meerdere projecten die parallel worden ontwikkeld.
 • De filmplannen die ontwikkeld worden binnen de slate, worden door verschillende regisseurs en scenaristen uitgevoerd.
 • De regisseurs en scenaristen hebben zich met eerdere speelfilms of documentaires qua publieksbereik of artistiek succes bewezen. In het geval van een debuutfilm kunnen zij overtuigen op basis van eerder werk.
 • De beoogde filmplannen zijn niet tweemaal in dezelfde fase afgewezen bij het Fonds.
 • De producent heeft vanuit de eigen bedrijfsvisie een meerjarige strategie gericht op de ontwikkeling en positionering van een gevarieerd pakket aan (film)producties voor een divers publiek.

Heeft de productiemaatschappij eenmaal slate funding ontvangen? Dan komt de productiemaatschappij gedurende de twee jaar dat de slate actief is niet meer in aanmerking voor deelname aan Pitch Filmidee. Ook kan er geen enkele andere aanvraag worden ingediend voor scenario-ontwikkeling in de categorieën speelfilm, lange animatie en lange documentaire. Wel kan er een aanvraag voor ontwikkeling worden ingediend voor samenwerkingsprojecten, bijzondere regelingen of aanvragen in de overige categorieën, zoals Onderzoek & Experiment en Korte Animatie.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Bij de selectie voor slate funding streven we naar een gebalanceerde samenstelling van productiebedrijven en een goede verdeling van slates met betrekking tot de categorie, het genre en de diversiteit binnen de teams.

Uit de meerjarige bedrijfsvisie moet onder andere blijken wat de meerwaarde van slate funding is ten opzichte van het reguliere financieringstraject voor de ontwikkelingsfase. Ook wordt er gekeken naar de identiteit en de draagkracht van het bedrijf binnen een veranderend filmlandschap en hoe er invulling wordt gegeven aan cultureel ondernemerschap. Belangrijk hierbij is een heldere visie van de productiemaatschappij op de positionering van de filmplannen die het wil ontwikkelen. De visie moet daarnaast duidelijk maken hoe de producent de artistiek inhoudelijke kwaliteit van de projecten gaat waarborgen.

Tot slot kijken we ook op welke manier er invulling wordt gegeven aan vernieuwing van het aanbod, talentverbreding- en verdieping en hoe invulling wordt gegeven aan sectorbrede codes (Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code).

Selectie

De selectie wordt gemaakt door een interne commissie bij het Filmfonds.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Binnen de beperkingen van het subsidieplafond wordt een integrale beoordeling gemaakt.

Tussentijdse gesprekken

Indien een productiemaatschappij in aanmerking komt voor een tweejarige slate, zullen, naast een toekenningsgesprek, twee tussentijdse gesprekken plaatsvinden om het Fonds zowel creatief als productioneel op de hoogte te houden van de projecten die binnen de slate ontwikkeld worden.

Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

In het aanvraagformulier in ons aanvraagsysteem Frame vind je de toelichting op de hieronder genoemde bijlagen:

 • Meerjarige bedrijfsvisie; productioneel zakelijk, creatieve bedrijfsvisie & ontwikkelstrategie
 • Totaalbegroting & financieringsplan + toelichting (klik hier voor het begrotingsmodel)
 • Uittreksel KvK
 • 2 voorgestelde filmplannen die worden ontwikkeld tot scenario:
  • Logline
  • Synopsis en omschrijving filmidee (max 2 pagina’s)
  • Optioneel: moodboard
  • Een korte omschrijving van de aansluiting bij één van de culturen van het Koninkrijk der Nederlanden en waarom dit filmidee relevant is voor een Nederlands publiek
  • Korte filmbio van teamleden
  • Bij lange animatie: toelichting op animatie elementen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Speelfilm of Documentaire - Ontwikkeling Slatefunding speelfilm

Veelgestelde vragen

Ja, dat mag. Projecten die tweemaal zijn afgewezen in dezelfde fase, mogen niet verder ontwikkeld worden in de slate.

Ja, dat mag. Projecten die tweemaal een negatieve uitslag hebben ontvangen bij de Pitch Filmidee, mogen niet verder ontwikkeld worden in de slate.

Maximaal 6 tot scenario ontwikkelde filmplannen in de categorie speelfilm, lange animatiefilm, documentaire mogen ingediend worden voor projectontwikkeling bij het Fonds.

Projecten die wel een researchbedrag ontvangen, maar niet binnen de slate tot scenario worden ontwikkeld, kunnen in een later stadium ook niet projectmatig voor scenario- en/of projectontwikkeling ingediend worden bij het Fonds. Dit betekent dat je de verdere ontwikkeling buiten de slate om vanuit eigen of revolverende middelen zou moeten financieren, of met steun van andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan streamingsdiensten, de omroepen of het NPO-Fonds.

Om een realiseringsaanvraag in te kunnen dienen dien je als aanvrager aan de gestelde eisen van die fase te voldoen.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Sabine Smits

Manager Subsidiebureau

Laura Talsma

Projectbegeleider