Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Subsidie
Status:
Gesloten

Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van filmplannen.

Deze regeling valt binnen het programma Selective Funding.

Wie komt in aanmerking?

Nederlandse productiemaatschappijen die gedurende tenminste vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis speelfilms dan wel documentaires produceren.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring op het vlak van majoritaire en minoritaire Nederlandse internationale coproductie en het begeleiden van zowel beginnend als ervaren talent.

De producent is voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk geweest voor de realisering en exploitatie van minimaal vijf majoritaire Nederlandse speelfilms of documentaires waarmee qua bezoekersaantallen (bioscoop en verdere exploitatie) en/of internationaal (festival)succes goede resultaten bereikt zijn. Hieronder wordt verstaan: méér dan 100.000 bezoekers per speelfilm of méér dan 10.000 bezoekers per documentaire in de Nederlandse bioscopen of filmtheaters, of dat meerdere films deel uit hebben gemaakt van de selectie van - en/of prijzen hebben gewonnen op toonaangevende internationale filmfestivals.

Bijdrage

Aanvraag in categorie speelfilm

Slatefunding wordt voor twee jaar toegekend en de maximale bijdrage per slate bedraagt € 360.000 (€ 180.000 per jaar) voor de gehele scenario- en artistieke ontwikkeling van tenminste drie filmplannen. De bijdrage is inclusief max. 15% producer's fee & overhead over de begrote en door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Aanvraag in categorie documentaire

Slatefunding wordt voor twee jaar toegekend en de maximale bijdrage per slate bedraagt € 160.000 (€ 80.000 per jaar), voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van tenminste drie filmplannen. De bijdrage is inclusief max. 17,5% producer's fee & overhead over de begrote en door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Voorwaarden

Het bestuur verbindt aan een slate in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • een slate bestaat uit minimaal drie filmplannen die artistiek-inhoudelijk tot een scenario of documentairescript uitontwikkeld worden;
 • de filmplannen zijn van verschillende regisseurs en scenaristen;
 • de regisseurs en scenaristen hebben zich met eerdere speelfilms dan wel documentaires qua publieksbereik en/of artistiek succes bewezen. Als zij beginnend zijn dan overtuigen zij op basis van eerste eigen werk;
 • de productiemaatschappij beschikt over een team dat continuïteit kan bieden aan meerdere projecten die parallel worden ontwikkeld en een bedrijfsplan dat daarop aansluit; en
 • de filmplannen zijn qua filmgenre en doelgroep gevarieerd.

Een productiemaatschappij die slatefunding heeft ontvangen, komt gedurende de twee jaar waarin de slate actief is niet meer in aanmerking voor een projectbijdrage voor de scenario- of artistieke ontwikkeling van individuele projecten. Na toekenning van de slate is het mogelijk om projecten binnen de slate te wisselen.

Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

  Procedure

  Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder op de aanvraag. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

  Reglementen en protocollen
  Subsidie aanvragen

  Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.

  Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

  Start met de aanvraag

  Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op Speelfilm - Ontwikkeling Slatefunding speelfilm

  Veelgestelde vragen

  Wat doet het Filmfonds?

  Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

  Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

  Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

  Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

  Waar moet een filmidee aan voldoen?

  Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

  Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

  Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

  Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

  Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

  Can I submit my application in English?

  Applications should be written in the Dutch language.

  Hulp nodig? We helpen je graag!

  Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

  Laura Talsma

  Projectbegeleider