Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Bij het Filmfonds kun je een aanvraag indienen voor de Filmfonds Shorts, waarmee je een korte documentaire- of fictie filmproductie kunt realiseren.

Het Filmfonds vindt korte films erg belangrijk voor talentontwikkeling. Korte films geven filmmakers de kans om te experimenteren met verschillende stijlen en technieken, waardoor ze hun eigen signatuur kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Bij de Filmfonds Shorts staat daarom de cinematografische verkenning centraal, waarbij je als beginnende of ervaren regisseur op zoek gaat naar (de vernieuwing) van je eigen signatuur door middel van het maken van een originele, urgente en authentieke korte film.

De korte documentaire- of fictiefilmproductie duurt minimaal 5 tot maximaal 60 minuten, heeft internationale ambitie en potentie tot festivalroulatie. Kortom, een indrukwekkende korte film, die kan dienen als een krachtig visitekaartje en (inter)nationaal vliegwiel voor talent.

Bekijk hier enkele eerder gerealiseerde Filmfonds Shorts!

We zijn op zoek naar eigenzinnige korte films van regisseurs die:

 • met de regie van een eindexamenfilm zijn afgestudeerd aan een erkende hbo-beroepsopleiding voor film; of
 • zonder beroepsopleiding voor film (autodidact) aantoonbaar actief zijn als professioneel regisseur en één of meerdere onafhankelijke filmproducties* of (delen van) dramaseries hebben geregisseerd die in Nederland zijn uitgebracht (bioscoop-uitbreng of op televisie) of geselecteerd zijn voor een (inter)nationaal filmfestival of een gecureerde streamingdienst.

Zowel beginnende als ervaren regisseurs vragen aan met een producent.

*Commerciële filmproducties zoals commercials, opdrachtfilms en videoclips of filmproducties in het kader van een wedstrijd (zoals bijvoorbeeld 48 Hour Project) worden hierbij niet als onafhankelijke filmproducties beschouwd.

De aanvrager is een producent die een erkende beroepsopleiding voor film heeft afgerond of tenminste één onafhankelijke filmproductie* binnen de categorie waarvoor nu wordt aangevraagd (fictie of documentaire). Dit eerdere werk is aantoonbaar in de professionele film- en televisiesector gerealiseerd en uitgebracht.

De producent dient gevestigd te zijn in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland. Daarnaast dient de producent ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, maar hoeft geen rechtspersoon te zijn (dus een V.O.F. of eenmanszaak is ook toegestaan). Een producent en daaraan gelieerde bedrijven/entiteiten kan per aanvraagronde maximaal van twee projecten indienen.

Personen die nog een beroepsopleiding volgen kunnen geen aanvraag indienen. De producent en de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.

*Commerciële filmproducties zoals commercials, opdrachtfilms en videoclips of filmproducties in het kader van een wedstrijd (zoals bijvoorbeeld 48 Hour Project) worden hierbij niet als onafhankelijke filmproducties beschouwd.

De volgende bijdragen kunnen worden aangevraagd:

 • Maximaal € 65.000 per project voor de realisering.
 • Maximaal € 2.500 voor een productiecoach op basis van een heldere onderbouwing in het filmplan, inclusief cv, filmografie en toelichting van de betreffende productiecoach.

Het maximale aandeel van het Filmfonds in de financiering is 85% van het totale productiebudget. Dit betekent dat minimaal 15% van het budget ingebracht moet worden via andere financiers (zie de FAQs onderaan deze pagina).

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel Productioneel Protocol.

Per ronde komen maximaal 10 projecten voor een bijdrage in aanmerking. Daarbij streeft het Filmfonds naar een goede mix van projecten van beginnende en ervaren makers.

 • De korte documentaire- of fictiefilmproductie duurt minimaal 5 tot maximaal 60 minuten, heeft internationale ambitie en potentie tot festivalroulatie.
 • Alleen projecten die origineel, urgent en authentiek zijn en met de fondsbijdrage binnen 12 maanden na de beschikking afgerond kunnen zijn, komen in aanmerking.
 • De bijdrage van het Filmfonds dient volledig in Nederland te worden besteed.

Aanvragen voor Filmfonds Shorts worden beoordeeld volgens het algemene beoordelingskader (zie kopje Procedure). De commissie maakt bij iedere ronde een integrale afweging, ook van de plannen ten opzichte van elkaar. Binnen de kaders van de regeling worden de volgende punten meegewogen:

 • Met betrekking tot de cinematografische verkenning: is er sprake van een ontwikkeling of vernieuwing van de eigen signatuur van de beginnende of ervaren filmmaker(s)?
 • Met betrekking tot de originaliteit: is het plan eigen (origineel) of eigenzinnig (een originele uitvoering van iets bekends)?
 • Met betrekking tot de authenticiteit: is er sprake van een geloofwaardige connectie of samenhang tussen de visie van de makers, de aanpak en het filmplan?
 • Met betrekking tot de urgentie: weet het dossier te overtuigen dat het voorliggende plan juist nú, juist door deze maker, juist op deze wijze gemaakt moet worden? De commissie weegt hierin de positionering van het project ten opzichte van andere projecten.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur.

Eerstvolgende deadlines

 • Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Inhoudelijk

Een commissie draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling van - en advisering over de aanvragen.

Productioneel zakelijk

Het subsidiebureau en productiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetsen de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag.

Aanvragen worden integraal afgewogen om tot een eindselectie te komen. Daarbij wordt de directe uitvoerbaarheid meegewogen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

 • Toelichting producent (max 2 pagina’s)
 • Toelichting productiecoach (indien van toepassing, max 1 pagina)
 • Visie op uitbreng (max 1 pagina)
 • Synopsis (max 1 pagina)
 • Scenario of documentairescript
 • Moodboard (optioneel)
 • Toelichting regisseur (max 2 pagina’s)
 • Toelichting op de cinematografische verkenning (max. 1 pagina)
 • Viewingsmateriaal. Je dient minimaal één link naar een volledige film of volledige aflevering van een dramaserie van de regisseur toe te voegen en maximaal drie.
 • Cv’s en filmografieën belangrijkste betrokken crewleden. Zorg dat cv en filmografie van de regisseur en de producent helder laten zien dat zij voldoen aan de ingangseisen van de regeling. Mocht je twijfelen over of de regisseur of de producent voldoet, neem dan ruim voor indiening contact op met de projectbegeleider van de regeling.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvrager
 • Productiebegroting
 • Financieringsplan
 • Financieringstoekenningen en/of financieringsovereenkomsten (indien van toepassing)

Zie het aanvraagformulier voor meer informatie over de verschillende bijlages.

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Korte Fictie - Filmfonds Shorts of Documentaire - Filmfonds Shorts.

Veelgestelde vragen

Het gaat dan om de volgende platformen of streamingdiensten:

 • VOD platforms (zoals bijvoorbeeld: Netflix, Amazon Prime, Cinetree, Cinemember, Pathé Thuis, Videoland, Picl)
 • Online platforms bij omroepen (zoals bijvoorbeeld: VPRO, NPO etc.)
 • Online platforms bij Nederlandse filmfestivals (zoals bijvoorbeeld: Nederlands Film Festival, IDFA, Go Short, Cinekid, Rotterdam International Film Festival)
 • Online muziek platforms (zoals bijvoorbeeld: xite)

Staat jouw platform of streamingdienst hier niet tussen? Neem dan contact met ons op om te overleggen.

Afhankelijk van aard en inhoud van het project kunnen andere financiers gezocht worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Lokale of provinciale financiering zoals GoShort Gelderse pitch, Amsterdam Fonds voor de Kunsten, Kunstraden van Gemeenten, BranbantStad, CineSud, Limburg Film Fonds;
 • Thematische partners voor financiering die passen bij het filmplan zoals Democratie & Media, Stichtingen voor bijv. Vluchtelingenwerk en Rouwverwerking. enzovoorts.
 • Marktpartijen, niet beperkt tot omroepen juist door de status van vrije filmproductie. Sponsoring is ook mogelijk.
 • Overige Rijkscultuurfondsen voortvloeiend uit het filmplan, de staat van dienst van de maker of crew.
 • Crowdfunding platforms Cinecrowd.nl of Voordekunst.nl

Een filmplan begint in de ontwikkelingsfase heel klein, bijvoorbeeld met alleen een idee voor je film, een logline, wat foto’s voor een cinematografische sfeerimpressie (denk: 400 woorden of 4 minuten video), en groeit door de ontwikkeling uit tot een groot plan waarin je regievisie staat, het treatment of scenario, je moodboard en een animatic in staan. Je filmplan groeit verder uit zodat je uiteindelijk naar de realiseringsfase kunt en iedereen van de crew op de set tot de editor in de post-productie weet wat voor film jullie aan het maken zijn en welk plan daaraan ten grondslag ligt. Het is het plan waardoor jouw filmidee realiteit kan worden.

Een fictiefilm, animatiefilm, filmisch experiment of documentaire tot 60 minuten; vanaf 60 minuten spreken we in de filmindustrie van een ‘lange’ of ‘feature’ film. Reclames, muziekvideo’s, TikTok’s of InstaStories duren misschien ook kort, maar worden niet gezien als ‘korte films’. Allereerst zien we ze niet als op zich zelf staande films, omdat ze vaak in opdracht gemaakt worden en een specifiek doel dienen (reclames, muziekvideo’s). Je mag het wel insturen als het relevant is om te laten zien wat je kunt en in het verleden gemaakt hebt. Ook belangrijk: het Filmfonds ondersteunt geen reclames, muziekvideo’s, TikTok’s of InstaStories, maar alleen (korte) films die potentieel in de bioscoop, op televisie/streamingdiensten, festivals etc. vertoond kunnen worden.

Met “helder en aansprekend” bedoelen we dat je moet zorgen dat je filmplan goed te lezen is voor iemand die jou niet kent, zodat die lezer of kijker niet moet raden of zoeken naar waar jouw film over gaat. Stel je voor dat je schrijft voor een vriendelijke onbekende, die jij kennis laat maken met de wereld die je in je film voor ogen hebt – de commissie of de consulent is Alice en jij neemt haar door je filmplan mee naar Wonderland. Zorg dus ook voor een leesbaar lettertype en bijvoorbeeld duidelijke foto’s.

Bij Filmfonds Shorts kun je aanvragen met een filmplan voor een korte fictie- of documentaire film. Dit moet je duidelijk maken in je filmplan, óók als je bijvoorbeeld een hybride korte film maakt, zoals een fictie film met documentaire-elementen.
Binnen deze categorieën voor korte film maakt het niet uit welk genre je kiest, zoals bijvoorbeeld ‘horror’, ‘drama’, ‘thriller’, of een combinatie als ‘romantische-komedie’. Zolang je je bewust bent van de genreconventies, dat wil zeggen de verwachtingen in de film vertelling die bij het genre horen . Bijvoorbeeld: als je korte fictie film een ‘tragi-komedie’ (genre) zal worden, dan moet duidelijk worden waarom en hoe de film zowel grappig als tragisch of ontroerend zal zijn. Of: als je een horrorfilm maakt verwacht de commissie en verwachten kijkers dat die eng zal zijn.

Met “origineel, authentiek en urgent” bedoelen we dat het filmplan jouw idee moet zijn (origineel), dat het verhaal geloofwaardig is en dat het geloofwaardig is dat juist jij het vertelt en dat jouw stem er in spreekt (authentiek), en dat er een reden is dat dit verhaal nú verteld moet worden (urgent). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je filmplan origineel, authentiek en urgent is, redenen die gaan over jou, maar ook redenen die gaan om de wereld om je heen –het zijn de beoordelingscriteria die het Filmfonds gebruikt, maar ze zijn niet bedoeld als olie op het vuur van jouw ‘inner critic’.

‘Diversiteit’ betekent verscheidenheid, variatie – het Filmfonds ondersteunt enerzijds de filmsector (professionele filmmakers over de loop van hun carrière) maar anderzijds ook zo verschillend mogelijke makers met verschillende perspectieven. Het Filmfonds beoordeelt of een plan bijdraagt aan de verdere professionalisering van de sector - oftewel, draag je met je project bij aan de ontwikkeling van nieuwe manieren van film maken, van verschillende soorten filmmakers (nieuw, ervaren, beginnend), en op welke manieren dan? Vanuit het Filmfonds letten wij ook op de diversiteit van het filmaanbod, zodat er niet dezelfde films van dezelfde makers over dezelfde onderwerpen op hetzelfde moment worden gemaakt.

Een regievisie gaat specifiek in op het filmplan dat voor een bijdrage is ingediend. De cinematografische verkenning reflecteert op de ontwikkeling van de maker(s) en hoe deze film een nieuwe stap is en hoe deze bijdraagt aan de verdieping en/of vernieuwing van het makerschap.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Jolijn van Rees

Projectbegeleider

Esther Aboagye Afriyie

Projectbegeleider