Spring naar inhoudSpring naar footer

Reglementen en protocollen

Protocollen

Financieel en Productioneel Protocol
Handboek Financiële Verantwoording
Toelichting op wijzigingen Handboek Financiële Verantwoording
Protocol Kinderbegeleiding
Protocol Teledoc

Protocollen Film Production Incentive

Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel

Begrotingsmodellen

Begrotingsmodel Scenario-ontwikkeling speelfilm en lange animatie
Begrotingsmodel Projectontwikkeling Speelfilm en Lange Animatie
Begrotingsmodel Productie-ontwikkeling Speelfilm & Lange Animatie
Begrotingsmodel Scenario-& Projectontwikkeling Lange Documentaire
Begrotingsmodel Realisering Lange Documentaire
Begrotingsmodel Korte Fictie / Korte Documentaire
Begrotingsmodel Ontwikkeling Korte Animatie
Begrotingsmodel Realisering Korte Animatie
Begrotingsmodel Realisering Onderzoek & Experiment
Begrotingsmodel Standaard & Production Incentive
Begrotingsmodel Standaard & Production Incentive Animation
Begrotingsmodel Production Incentive (Movie Magic)
Begrotingsmodel Ontwikkeling Caleidoscoop
Begrotingsmodel Ontwikkeling De Verbeelding
Begrotingsmodel Ontwikkeling Onderzoek & Experiment

Begrotingsmodel Immerse\Interact
Begrotingsmodel Meerjarige Activiteitensubsidie Filmfestival
Begrotingsmodel Projectsubsidie Filmfestival
Begrotingsmodel Filmeducatiehubs
Begrotingsmodel Bijzondere Bijdrage Filmeducatie
Begrotingsmodel Slate funding voor scenario-ontwikkeling

Begrotingsmodel Talentontwikkeling in de regio
Begrotingsmodel Marketing en Distributie - Bioscoopuitbreng Nederlandse Filmproductie in Nederland
Begrotingsmodel Marketing & Distributie – buitenlandse arthouse & kinderfilm

Points Systems Incentive

Points System Feature Film
Points System Documentary
Points System Animation Film
Points System TV-series - Documentary
Points System TV-series - Drama
Points System TV-series - Animation

Werkplannen

Werkplan Scenario-ontwikkeling Speelfilm en Lange Animatiefilm
Werkplan Projectontwikkeling Speelfilm en Lange Animatiefilm
Werkplan Productie-ontwikkeling Speelfilm en Lange Animatiefilm (voor projecten in overgangsregeling)
Werkplan Scenario-ontwikkeling Documentaire
Werkplan Projectontwikkeling Documentaire
Werkplan Caleidoscoop
Werkplan De Verbeelding

Overig

Instructie werken met pdf-bestanden
Gefaseerde input Positionering en Uitbreng

Evaluatieformulier Bioscoopuitbreng Nederlandse filmproductie
Evaluatieformulier Bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland / Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilm in Nederland
Evaluatieformulier Filmfestivals
Evaluatieformulier Talentontwikkeling in de regio
FAQ Culturele Criteria
Verklaring Producent - Regisseur
Verklaring Uitvoerenden en Leveranciers
Machtigingsformulier medebevoegde ondertekenaars
Modeloverzicht personeel Meerjarige Activiteitensubsidie Filmfestival 2025-2028

Voorbeeld Exploitatieoverzicht
Aanvraagformulier verzoek inzet terugbetaalde exploitatie-inkomsten
Cost Report Model
Cost Report Model incl. afrekening Steunfonds
Oplevering filmkopie voor opslag en conservering door EYE
Verklaring Coproducenten Film Production Incentive
Voorbeeld FPI FILM Uitvoeringsovereenkomst
Voorbeeld FPI SERIES Uitvoeringsovereenkomst

Bezwaar

Bezwaarprocedure
Reglement werkwijze bezwaarcommissie
Leden bezwaarcommissie

English

Rules of Procedure (Huishoudelijk Reglement)
General Regulations (Algemeen Reglement)
Sub-regulation Development (Deelreglement Ontwikkeling)
Sub-regulation Realisation (Deelregelement Realisering)
Sub-regulation Distribution (Deelreglement Distributie)
Sub-regulation Film activities (Deelreglement Filmactiviteiten)
Financial and Production Protocol 2022 (Financieel en Productioneel Protocol)
Financial and Production Protocol Production Incentive 2022 (Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel)
Regulations for the Netherlands Film Production Incentive 2022 (Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Regulations for the Netherlands Film Production Incentive Scheme High-End Series & Single Episode on basis of annex to regulations 2022 (Stimuleringsmaatregel High-end Series - regeling obv Addendum)
Financial Accounting Manual
Statement of coproducer Production Incentive
Objection procedure (Bezwaarprocedure)
Example FPI FILM Longform agreement
Example FPI SERIES Longform agreement