Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire

Subsidie
Status:
Gesloten
Wat is het?

Bij het Filmfonds kun je een aanvraag indienen voor de realisering van een Nederlands minoritaire co-productie in de categorieën speelfilm, lange animatiefilm en documentaire.

De ingediende filmplannen worden door een commissie beoordeeld op basis van artistiek-inhoudelijke kwaliteit en de substantiële creatieve en technische inbreng van filmprofessionals uit Nederland. Daarnaast worden de productioneel-zakelijke stukken beoordeelt door het productiebureau.

Internationaal coproduceren scherpt de artistieke visie van de maker, zorgt voor een bredere financiële basis voor filmprojecten en draagt bij aan de internationale zichtbaarheid van Nederlandse films, filmprofessionals en de filmindustrie. Daarnaast bevordert het vakkennis en creatieve uitwisseling. De artistieke en financiële samenwerking heeft een positieve impact op de zichtbaarheid van Nederlands talent in het buitenland én biedt Nederlandse makers een grotere kans om door te breken op de internationale markt.

Recente voorbeelden van films die tot stand zijn gekomen met een bijdrage vanuit Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire zijn speelfilms Druk (Thomas Vinterberg, 2020) en Quo Vadis, Aida? (Jasmila Žbanić, 2020), lange animatiefilm Blind Willow, Sleeping Woman (Pierre Földes, 2022) en documentaire The Natural History of Destruction (Sergei Loznitsa, 2022).

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor de Nederlandse coproducent van Nederlands minoritaire filmplannen in de categorie speelfilm, lange animatiefilm of documentaire.

Wie kan aanvragen?

De aanvraag kan worden ingediend door de Nederlandse minoritaire coproducent van het project. Deze producent vertegenwoordigt een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

Daarnaast is deze producent als majoritair producent hoofdverantwoordelijk geweest voor het realiseren van:

 • minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm/ lange animatiefilm); of
 • minimaal één (lange) documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag documentaire).
Bijdrage

Speelfilm en lange animatiefilm:

Voor films met budget tot € 3 miljoen kan een maximale bijdrage van € 250.000 worden aangevraagd.

Voor films met een budget hoger dan € 3 miljoen kan een maximale bijdrage van € 450.000 worden aangevraagd.

Documentaire:

Voor documentaires kan een maximale bijdrage van € 70.000 worden aangevraagd.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Bij alle aanvragen moet worden aangetoond dat:

 • 50% van de financiering uit het vestigingsland van de hoofdproducent is bevestigd;
 • De totale inbreng van Nederlandse fondsen en marktpartijen in de realisering van de filmproductie minimaal 10% bedraagt van de totale productiekosten;
 • Middels een getekende verklaring duidelijk is afgesproken hoe de taken en verantwoordelijkheden tussen de buitenlandse majoritaire coproducent en Nederlandse minoritaire coproducent belegd worden en hoe de coproductie vorm krijgt;
 • De landelijke bioscoopuitbreng in het land van de majoritaire coproducent gegarandeerd wordt door een filmdistributeur dan wel marktpartijen uit de lokale exploitatieketen.
 • De aanvrager beschikt over de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten van de filmproductie voor de Benelux of, indien niet mogelijk, het Nederlandse territorium.
 • De filmproductie een (non-)theatrical release in Nederland krijgt. De aanvrager dient hiervoor een schriftelijke verklaring, ondertekend door een Nederlandse filmdistributeur en/of een Nederlandse zendgemachtigde, te overleggen en/of een uitgewerkt uitbrengplan met het oog op publieksbereik en zichtbaarheid in Nederland te hebben.
 • De wereldopbrengsten en eventuele financiële bijdragen in het kader van Eurimages en/of andere Europese financiering pro rato worden toegerekend aan de aanvrager.
 • Het subsidiebedrag volledig besteed wordt in Nederland (cast, crew etc.).
 • De bijdrage van het Filmfonds ondergeschikt is aan de bijdrage van het buitenlandse, nationale fonds en/of de hoofdfinancier;

Verplichting

 • De financiering van een filmproductie dient binnen 18 maanden na het besluit tot subsidieverlening volledig en onvoorwaardelijk aantoonbaar zijn toegezegd door derden.
Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire
 • Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire
 • Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire
 • Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire
Procedure

Inhoudelijk

Een adviescommissie draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Binnen de beperkte middelen die het Fonds beschikbaar worden de op grond van in artikel 15 van het Deelreglement Realisering benoemde prioriteiten een selectie gemaakt.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt: Speelfilm - Minoritaire coproductie of Documentaire - Minoritaire coproductie.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Dany Delvoie

Projectmanager International