Spring naar inhoudSpring naar footer

Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland en is onderdeel van Selective Funding.

Alleen filmplannen ingediend door een onafhankelijke documentaire producent worden behandeld. De voorkeur wordt daarnaast gegeven aan beginnende producenten die een relevante opleiding hiervoor hebben afgerond. De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.

Filmplannen kunnen worden ingediend van in het Koninkrijk der Nederlanden wonende (onafhankelijke) documentairemakers die:

  • minimaal één (korte) documentaire hebben gemaakt waarin hun talent en ambitie zichtbaar is en die bovendien op landelijke of regionale televisie is uitgezonden, of vertoond is op een landelijk festival of bioscooproulatie heeft gehad; of
  • een audiovisuele opleiding hebben afgerond, waarbinnen een (korte) documentaire werd gerealiseerd; of
  • een andere opleiding hebben afgerond, waarbinnen een (korte) documentaire werd gerealiseerd.
  • In alle gevallen geldt een filmografie van maximaal drie (korte) documentaire(s) voor de regisseur.

Regisseurs zijn niet verbonden aan een omroep en kunnen een voorstel indienen samen met een producent waarmee ze graag willen samenwerken.

De regisseur kan bij maximaal één Teledoc Campus tegelijkertijd betrokken zijn en heeft bij voorkeur geen productie in een ander traject (bijvoorbeeld Wildcard).

Een producent kan in principe tegelijkertijd maximaal twee Teledoc Campussen produceren (realisering) en twee ontwikkelen.

De bijdrage van de samenwerkende partijen bedraagt:

  • Maximaal € 7.500 voor research, ontwikkeling en proefopnamen
  • Maximaal € 750 voor een externe coach bij ontwikkeling
  • Maximaal € 65.000 voor realisering

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET (indienen bij CoBO).

Eerstvolgende deadlines

  • Teledoc Campus

Aanvragen worden ingediend bij CoBO. Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.

Procedure

Geselecteerde plannen ontvangen een ontwikkelingsbijdrage voor research, het schrijven van een documentairescript, het maken van proefopnamen en – indien gewenst - een extra bijdrage voor een coach. Na afronding van de ontwikkelingsfase kan het filmplan worden ingediend voor een realiseringsbijdrage en vindt opnieuw selectie door dezelfde vertegenwoordigers van samenwerkende partijen plaats .

Er worden per jaar maximaal 18 bijdragen voor ontwikkeling en 9 bijdragen voor realisering toegekend.

Klik hieronder voor meer informatie omtrent Teledoc Campus, de criteria, voorwaarde, procedure en aanvragen:

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig?

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met CoBO:

CoBO

www.cobofonds.nl