Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Afwerking lange documentaire

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je een aanvraag indienen voor de afwerking en verdere vertoning/promotie van een lange documentaire (majoritaire Nederlandse filmproductie, minimale lengte 70 minuten) die geselecteerd is voor een gerenommeerd internationaal filmfestival.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op het gebied van de betreffende categorie. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

 • Maximaal € 20.000 voor een lange documentaire (een majoritaire Nederlandse filmproductie) als eenmalige tegemoetkoming in de (gemaakte) kosten voor afwerking/productie en promotie/vertoning van de betreffende filmproductie.

Aanvragen kan alleen indien het een vrije, niet in opdracht geproduceerde majoritaire Nederlandse lange documentaire (minimale lengte 70 minuten) betreft, die op basis van kwaliteit is geselecteerd voor tenminste één gerenommeerd internationaal filmfestival en een bepaalde selectie.

De filmfestivals die in aanmerking komen zijn benoemd in de festivallijst onder Afwerkingsbijdrage Lange Documentaire.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage heeft de betreffende filmproductie geen realiseringsbijdrage van het Fonds ontvangen.

Aanvragen voor afwerking kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op: een aanvraag voor Afwerking Lange Documentaire kan een aanvraag uiterlijk tot één (1) maand na de vertoning op het filmfestival waarvoor de film is geselecteerd, ingediend worden bij het Fonds.

Het Fonds toetst of de selectie van de filmproductie en de aanvraag zelf aan de voorwaarden voor een afwerkingsbijdrage voldoet. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Een subsidietoekenning door het Filmfonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Inhoudelijk

 • Synopsis / korte inhoud
 • Werkkopie (Ruwe versie / Meest recente versie van de film)
 • Toelichting aanvrager
 • CV’s en Filmografie belangrijkste betrokken crewleden
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Bedrijfsvisie

Zakelijk

 • Bevestiging selectie (indien van toepassing)
 • Productiebegroting
 • Opgav van besteding bijdrage
 • Specificatie bestedingen per land (indien co-productie)
 • Financieringsplan
 • Financieringstoekenningen en/of financieringsovereenkomsten
 • Verklaring Nederlandse filmdistributeur (indien van toepassing)
 • Overeenkomst met scenarist(en) en/of storyboard artist
 • Regie-overeenkomst
 • Visie op uitbreng
 • Rapportage opbrengsten uit exploitatie eerdere filmproducties

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op documentaire - Afwerking lange documentaire.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monica Wissing

Projectbegeleider

Laura Talsma

Projectbegeleider