Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Teledoc

Subsidie
Status:
Gesloten

Een Teledoc is een gelaagde documentaire met een vertoningsduur van 75 - 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie.

Teledoc is een samenwerkingsproject van de NPO, CoBO en het Filmfonds en is onderdeel van Selective Funding.

De regeling richt zich op onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek.

Ontwikkeling

Een onafhankelijke documentaire regisseur, of een documentaire producent samen met een regisseur. Wanneer een regisseur zelfstandig een plan indient en dat filmvoorstel wordt geselecteerd, dan wordt in samenspraak met de omroep en het Filmfonds gezocht naar een producent waarmee de film verder kan worden ontwikkeld.

Realisering

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één lange documentaire die uitgebracht is in de Nederlandse bioscopen en /of is uitgezonden op de landelijke televisie. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de documentaire en de regisseur is in principe niet verbonden aan een omroep.

De regisseur moet aantoonbare, relevante werkervaring hebben in de professionele film- en televisiesector en minimaal 3 documentaires (2 documentaires van tenminste 50 minuten plus 1 documentaire van tenminste 70 minuten) te hebben geregisseerd, uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek. In het geval de regisseur geselecteerd is voor een internationaal A-festival, of een Gouden Kalf of een andere, vergelijkbare regie heeft gewonnen voor documentaire regie, zijn de vereiste lengtes niet meer van toepassing, het aantal van 3 documentaires als ervaring blijft wel vereist.

De bijdrage van de samenwerkende partijen bedraagt:

  • Maximaal € 45.000 voor ontwikkeling inclusief proefopnamen
  • Maximaal € 425.000 voor de realisering van maximaal 4 projecten per jaar

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET (indienen bij CoBO).

Eerstvolgende deadlines

  • Teledoc
  • Teledoc

Aanvragen worden ingediend bij het CoBO. Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de publieke omroepen en het Filmfonds inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen. Geselecteerde plannen ontvangen een ontwikkelingsbijdrage voor research en het schrijven van een documentaire script. Na uitwerking tot een script vindt opnieuw selectie plaats door de publieke omroepen en het Filmfonds, voor mogelijke realisering.

Er worden maximaal 10 bijdragen voor ontwikkeling en 5 bijdragen voor realisering per jaar toegekend.

Kijk voor meer informatie omtrent oproep, criteria, voorwaarden en procedure: www.teledoc.cobofonds.nl. Klik hier voor het protocol Teledoc.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monica Wissing

Projectbegeleider