Spring naar inhoudSpring naar footer

Voor filmactiviteiten

Bij het Filmfonds is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om.

Overzicht regelingen voor filmactiviteiten

Het Fonds kan de volgende filmactiviteiten ondersteunen:

Let op: de ingangseisen verschillen per regeling. Daarnaast worden regelingen ook regelmatig aangescherpt om aangesloten te blijven bij nieuwe ontwikkelingen in het veld. Het is dus van belang dat je altijd vóórdat je een aanvraag start de recente informatie bij de regeling op de Filmfonds website bestudeert.

Veelgestelde vragen over filmactiviteiten

Je kunt altijd contact opnemen met de projectbegeleider van deze regeling om een inschatting te maken aan de hand van de voorwaarden.

Nee, om alle aanvragers gelijke kansen te geven is dat niet mogelijk. Daarnaast is er voor deze regeling een commissie aangesteld om de aanvraag inhoudelijk te beoordelen.

Voor de beoordeling van aanvragen is een commissie aangesteld die de ingediende aanvragen beoordeelt. Wanneer de aanvraag te vroeg wordt ingediend zijn er vaak nog veel onzekerheden met betrekking tot inhoud en financiering, waardoor het voor de commissie moeilijk is om een goede afweging te maken.

Nee, alle personen die deelnemen aan de training dienen apart van elkaar een aanvraag in, met hun eigen persoonlijke account.

Ja, ook al weet je pas later zeker of je bent geselecteerd, dan is het toch verstandig om je aanvraag op tijd in te dienen (uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de start van de training). Wanneer blijkt dat je helaas toch niet bent geselecteerd, terwijl je van het Filmfonds wel een bijdrage hebt ontvangen, dan wordt de bijdrage weer ingetrokken.

Binnen het beperkte jaarbudget ondersteunt het Fonds alleen publicaties gericht op filmprofessionals. Journalistieke of wetenschappelijke werken zijn uitgesloten, zo ook projecten die direct of indirect in relatie staan tot omroepen of andere mediabedrijven. Het maken van een podcast is ook een zodanig laagdrempelig medium dat de noodzaak voor subsidie te beperkt is.