Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Bijzondere Bijdrage Filmeducatie

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je een aanvraag indienen voor filmeducatieve projecten voor specifieke doelgroepen onder de 18 jaar. Met deze bijzondere bijdrage kunnen speciale educatieve projecten worden ontwikkeld voor kinderen en scholieren die minder goed aansluiting hebben op het huidige aanbod filmeducatie.

Sinds de oprichting van regionale filmeducatiehubs, wordt de vraag van scholen en het aanbod van filmeducatie steeds beter op elkaar afgestemd. Toch is er soms extra inspanning nodig van andere partijen om bepaalde doelgroepen te bereiken die behoefte hebben aan speciale of aangepaste projecten. Denk hierbij aan peuters, kleuters, leerlingen in het praktijkonderwijs, jonge nieuwkomers of bijvoorbeeld dove, slechthorende of slechtziende kinderen.

Het doel van deze regeling is om deze kinderen de kans te geven om op een verdiepende wijze met film in aanraking te komen via speciaal voor hen ontwikkelde educatieve projecten. Op deze manier krijgen zij – het toekomstige publiek van de (Nederlandse) film – de kans om de kracht en schoonheid van film te ervaren: ze ontwikkelen een kritische kijk op films en leren ze betekenis geven aan de films die ze zien én maken tijdens de projecten.

De regeling richt zich op ervaren aanbieders van filmeducatie die speciale projecten (willen) ontwikkelen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

De aanvraag kan worden gedaan door een stichting uit het Koninkrijk der Nederlanden met ruime ervaring met het aanbieden van filmeducatieve projecten.

Filmeducatiehubs of scholen kunnen niet aanvragen.

Voor Bijzondere Bijdrage Filmeducatie kan de volgende bijdrage worden aangevraagd per project:

 • Minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000.

De bijdrage van het Fonds mag maximaal 80% van de projectbegroting zijn.

Er is een subsidieplafond voor 2024 van € 800.000.

De aanvraag voor Bijzondere Bijdrage Filmeducatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Bij het project wordt (duurzaam) samengewerkt met andere partners, zoals bijvoorbeeld scholen (basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en/of het [voortgezet] speciaal onderwijs) of andere culturele instellingen zodat de doelgroep optimaal bereikt wordt.
 • Projecten gericht op scholen dienen aan te sluiten bij een of meerdere onderdelen van het onderwijscurriculum.
 • Het project heeft binnen de betreffende doelgroep een zo breed mogelijk (regionaal of nationaal) bereik.
 • Het project duurt minimaal 1 en maximaal 2 jaar, start in 2025 en sluit aantoonbaar aan bij de behoeften van de doelgroep (en het onderwijscurriculum indien van toepassing).
 • Projecten die alleen bestaan uit het kijken naar een film zónder verdiepend programma, komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Naast het algemene beoordelingskader (artikel 5 in het Algemeen Reglement) voor de inhoudelijke kwaliteit, letten we ook op de volgende punten:

 • In de aanvraag wordt duidelijk omschreven in hoeverre het project aansluit bij de beoogde doelgroep en hoe deze met de beoogde activiteit (beter) bereikt wordt;
 • Als er samengewerkt wordt met scholen, moet in de aanvraag duidelijk omschreven worden in hoeverre het project aansluit bij het curriculum;
 • Naast de artistiek inhoudelijke kwaliteit, letten we ook de didactische kwaliteit van het project.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Bijzondere Bijdrage Filmeducatie

Een adviescommissie draagt samen met de Projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over een aanvraag. De afdeling Subsidiebureau toetst de zakelijke aspecten van een aanvraag.

De directeur/bestuurder beslist over de aanvraag.

De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, een begroting (waarbij gebruik gemaakt is van het begrotingsformat van het Filmfonds) en een projectplan van maximaal 10 pagina’s dat aandacht besteedt aan de volgende punten:

 • De inhoud, de doelstelling(en) en de opzet van het project;
 • De planning en het beoogde en concrete eindresultaat van het project;
 • Een omschrijving van de doelgroep(en) die aan het project gaan deelnemen en waarom het bereik van deze doelgroep juist belangrijk is;
 • Hoe er met het project wordt bijgedragen aan de versterking en verbreding van filmeducatie in Nederland;
 • Hoe er wordt aangesloten op bijvoorbeeld lopende leerlijnen en het curriculum.
 • Een beschrijving van de organisatiestructuur en de taak- en rolverdeling met de samenwerkingspartners;
 • Een verslag over het behaalde bereik en de kwaliteit van eerdere projecten
 • Een toelichting op de begroting (de begroting is een bijlage bij de aanvraag). Geef een overzicht van de inkomsten en uitgaven (beheerslasten en activiteitenlasten uitgesplitst) per activiteit, zie ook dit begrotingsmodel)
 • Een visie en stappenplan ten aanzien van de culturele codes (zie link.);
 • Extra bijlages: cv’s van de organisatie en samenwerkingspartners.

Vanaf eind juni is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor Bijzondere Bijdrage Filmeducatie.

Veelgestelde vragen

Nee. De regeling Bijzondere Bijdrage Filmeducatie is specifiek gericht op het bereiken van bepaalde doelgroepen die behoefte hebben aan speciale of aangepaste projecten. Denk hierbij aan peuters, kleuters, leerlingen in het praktijkonderwijs, jonge nieuwkomers of bijvoorbeeld dove, slechthorende of slechtziende kinderen. Deze groepen vallen vaak buiten de doelgroepen van het reguliere aanbod van filmeducatie.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Patricia van Wetten

Projectbegeleider