Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Meerjarige Activiteitensubsidie Filmfestivals 2025-2028

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je een meerjarige activiteitensubsidie aanvragen voor een filmfestival met een landelijke en internationale uitstraling. Het filmfestival heeft als doel het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland en onderscheidt zich van andere filmfestivals op basis van behaalde resultaten over voorliggende jaren.

In aanmerking komen filmfestivals met een landelijke en internationale uitstraling. Het festival heeft als doel het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland. Het filmfestival onderscheidt zich daarnaast van andere filmfestivals op basis van behaalde resultaten over voorliggende jaren.

De meerjarige activiteitensubsidie is bestemd voor filmfestivals met een groot regionaal belang of een actueel of vernieuwend aanbod gericht op:

 • de internationale animatiefilm;
 • de internationale korte film;
 • de internationale science fiction- of fantasy film;
 • de internationale film op het gebied van mensenrechten en urgente maatschappelijke thema’s.

Zeker weten of jouw filmfestival in aanmerking komt? Doe dan de voorwaardencheck bovenaan deze pagina.

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) uit het Koninkrijk der Nederlanden die verantwoordelijk is voor de organisatie van een filmfestival met minimaal zes eerdere edities met een groot en divers publiek.

De subsidie van het Fonds bedraagt maximaal 30% van de totale kosten van het filmfestival, op grond van een volledige en gespecificeerde begroting en een financieringsplan dat daarop aansluit.

Het Fonds verleent aan maximaal zeven filmfestivals een meerjarige activiteitensubsidie voor de periode 2025-2028. Het subsidieplafond voor de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals voor de periode 2025-2028 is vastgesteld op € 630.000 per jaar. De bijdrage die per festival verleend wordt kan variëren.

De subsidie wordt geweigerd als het festival voor de jaren 2025-2028 wordt opgenomen in de culturele basisinfrastructuur (BIS) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanvragen voor deze meerjarige activiteitensubsidie is alleen mogelijk voor een filmfestival dat:

 1. plaatsvindt in het Koninkrijk der Nederlanden;
 2. samenwerkt met private en publieke partners die substantieel meefinancieren in de kosten van het filmfestival, waarbij lokale financiering van de gemeente en/of provincie of een hieraan gelieerd fonds voor tenminste 5% een voorwaarde is;
 3. minimaal zes edities heeft georganiseerd van het betreffende filmfestival met een groot en divers publiek;
 4. zich richt op een voor Nederland uniek genre of van groot regionaal belang is;
 5. naast een landelijke uitstraling een internationale uitstraling heeft;
 6. binnen de programmering zorg draagt voor een duidelijke positionering van Nederlandse films en van belang is voor (de zichtbaarheid van) filmprofessionals werkzaam binnen de Nederlandse filmsector;
 7. in het activiteitenplan een realistisch beeld geeft van de beoogde ontwikkelingen en ambities in de komende vier jaar;
 8. voor de 2019- en 2022-edities een gerealiseerd festivalbudget had van meer dan € 400.000 en minimaal 7.000 betalende bezoekers;
 9. in de afgelopen vier jaar middels een project- of meerjarige activiteitensubsidie voor minimaal drie edities door het Filmfonds ondersteund is.

Het betreffende filmfestival biedt daarbij een professioneel programma aan met betrekking tot tenminste twee van de onderstaande activiteiten. Het filmfestival stimuleert:

 1. internationale uitwisseling en samenwerking tussen filmprofessionals uit Nederland en het buitenland gericht op coproductie;
 2. talentontwikkeling van Nederlandse filmprofessionals en deskundigheidsbevordering in een internationale context;
 3. innovatie van de cinematografie met een impact op de Nederlandse filmsector;
 4. film- en media-educatie en de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren.

Een aanvraag voor een meerjarige activiteitensubsidie voor filmfestivals wordt getoetst aan de volgende criteria:

 1. het filmfestival presenteert een programma van (inter)nationale filmproducties met artistieke en inhoudelijke kwaliteit en diversiteit, dient een cinematografisch belang en biedt bezoekers gelegenheid inzicht te krijgen in, en kennis te nemen van, ontwikkelingen op cinematografisch gebied;
 2. het filmfestival heeft maatschappelijke betekenis en is van meerwaarde ten opzichte van het reguliere aanbod van filmvertoningen in Nederland;
 3. het filmfestival is toegankelijk voor een divers publiek, heeft een landelijke uitstraling en draagt bij aan de spreiding en diversiteit van filmfestivals in Nederland;
 4. het filmfestival heeft wat betreft de inhoudelijke en zakelijke organisatie een goede staat van dienst en kent een evenwichtige en realistische verhouding tussen kosten, gevraagde subsidie, recette en publieksbereik;
 5. het filmfestival heeft een visie en deugdelijk stappenplan ten aanzien van de codes Fair Practice, Cultural Governance, Diversiteit & Inclusie.
 6. het filmfestival heeft een visie en stappenplan ten aanzien van duurzaamheid als het gaat om de transitie van de organisatie en de eigen activiteiten.

Lees voor meer informatie het Deelreglement Filmactiviteiten en het document Toelichting op het activiteitenplan en de beoordelingscriteria. Het aanvraagformulier van het Filmfonds geeft daarnaast een aantal vorm- en inhoudsvereisten voor het activiteitenplan.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur.


Eerstvolgende deadlines

Een adviescommissie draagt samen met de Projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van een aanvraag. De afdeling Subsidiebureau toetst de zakelijke aspecten van een aanvraag.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om uiterlijk 1 juli 2024 schriftelijk te berichten over het besluit.

 • Activiteitenplan;
 • Begroting (in het begrotingsmodel van het Filmfonds);
 • Financieringsplan (in het begrotingsmodel van het Filmfonds);
 • Financieringstoekenningen en/of financieringsovereenkomsten;
 • Gegevens inzake personeel (in het overzicht personeel van het Filmfonds);
 • Crossmediaal marketingplan;
 • Staat van dienst;
 • Gegevens festivaleditie 2022;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel;
 • De statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Filmactiviteiten - Festival Meerjarig.

Veelgestelde vragen

Je kunt altijd contact opnemen met de projectbegeleider van deze regeling om een inschatting te maken aan de hand van de voorwaarden.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Veerle Bovens

Projectbegeleider

Monique Ruinen

Hoofd Talentontwikkeling & Filmactiviteiten