Spring naar inhoudSpring naar footer

Digitale toegankelijkheid

Het Nederlands Filmfonds streeft ernaar de website toegankelijk te maken in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, niveau WCAG 2.1AA. Deze tijdelijke verklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.filmfonds.nl.

De website van het Filmfonds voldoet op dit moment gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid.

Onderbouwing

Bij het Fonds willen we dat iedereen alle online informatie goed kan gebruiken. We hebben inmiddels de eerste maatregelen genomen om te voldoen aan het Tijdelijks besluit digitale toegankelijkheid overheid. Bij de bouw van onze nieuwe website hebben we extra aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid:

  • Met de bouw van de website is ingezet op WCAG niveau 2.1 AA.
  • Alle informatie die visueel wordt overgedragen, kan ook tekstueel of semantisch worden overgedragen: informatieve mediabestanden worden bijvoorbeeld zo goed mogelijk omschreven, zodat bezoekers met een visuele beperking ze ook begrijpen.
  • De volledige website is, voor bezoekers die geen muis kunnen bedienen, te navigeren aan de hand van het toetsenbord.
  • Het kleurcontrast in de gehele website voldoet aan de WCAG AA voorwaarden.
  • Formulieren zijn voorzien van semantische opmaak en duidelijke foutmeldingen.

Waar werken we nog aan?

  • Er wordt op dit moment een onderzoek naar de toegankelijkheid door een onafhankelijk toetsingsbureau ingepland.
  • We werken aan verbeteringen door redactiewerkzaamheden van onze communicatiemedewerkers en contentaanpassingen door de hele site.
  • Op termijn: WCAG 2.1 AA certificering bij een externe partij.

Problemen met toegankelijkheid

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan op de website van het Filmfonds? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met [email protected].