Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Filmbijeenkomst

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je een bijdrage aanvragen voor het organiseren van een incidentele en op film betrekking hebbende bijeenkomst, die hoofdzakelijk gericht is op filmprofessionals. De bijeenkomst heeft als doel het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisuitwisseling, innovatie en/of diversiteit.

De filmbijeenkomst kent geen winstoogmerk en is openbaar toegankelijk. Voor de bijeenkomst wordt samengewerkt met andere professionele partners en tenminste twee partners financieren mee.

Je kunt bij deze regeling een bijdrage aanvragen voor twee soorten bijeenkomsten:

Nationale filmbijeenkomst

Een filmbijeenkomst of een beperkte reeks bijeenkomsten in Nederland met als doel het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisontwikkeling, innovatie, diversiteit of samenwerking met andere kunstdisciplines.

Internationale filmbijeenkomst

Een internationale filmbijeenkomst zijnde een presentatie of promotionele en op de Nederlandse filmsector gerichte activiteit, primair bedoeld voor filmprofessionals, met als doel het stimuleren van internationale coproductie, de internationale profilering en promotie van de Nederlandse film en filmindustrie in het buitenland.

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) uit het Koninkrijk der Nederlanden, die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmbijeenkomsten en daarin ook als zodanig een staat van dienst heeft opgebouwd.

  • Maximaal 50% van de totale kosten tot € 25.000 voor het organiseren van een nationale filmbijeenkomst waaraan tenminste twee andere partijen substantieel financieel bijdragen.
  • De bijdrage voor een internationale filmbijeenkomst wordt per geval bepaald. Daarbij wordt mede in de overwegingen meegenomen in hoeverre andere partijen financieel bijdragen.

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Kijk voor nadere vereisten en criteria in de artikelen 16 en 17 van het Deelreglement Filmactiviteiten.

Aanvragen voor filmbijeenkomsten kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op! Een aanvraag moet minimaal zes weken voor aanvang van de filmbijeenkomst worden ingediend.

De afdeling Nationaal draagt zorgt voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van aanvragen voor nationale filmbijeenkomsten.

De afdeling International draagt zorgt voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van aanvragen voor internationale filmbijeenkomsten.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op Filmactiviteiten - (Inter)nationale Filmbijeenkomst.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monique Ruinen

Hoofd Talentontwikkeling & Filmactiviteiten

Veerle Bovens

Projectbegeleider