Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Productie-ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je een aanvraag indienen voor de productie-ontwikkeling van een majoritaire Nederlandse speelfilm en een lange animatiefilm, bedoeld voor uitbreng in de bioscoop. Deze laatste ontwikkelfase richt zich op de uitwerking van de productioneel- en financieel-zakelijke opzet van je filmplan.

Let op: alleen projecten die tussen 2020 en 2023 een bijdrage voor artistieke ontwikkeling hebben ontvangen kunnen nog een aanvraag indienen voor productieontwikkeling. Deze overgangsregeling loopt tot 31 december 2024.

Geldt dit niet voor jou? Klik dan hier om een aanvraag voor Projectontwikkeling te doen of ga terug naar de regeling Scenario-ontwikkeling.

In de fase productie-ontwikkeling wordt een productierijp scenario verwacht en gaat het om de uitwerking van de productionele en financieel-zakelijke opzet ter voorbereiding op de eventuele realisering. Denk hierbij aan het onderzoeken van financieringsmogelijkheden, de gedetailleerde uitwerking van de productiebegroting en een passend financieringsplan. Daarnaast is er een beperkt bedrag beschikbaar voor een laatste bewerking (polish) van het scenario.

Uitsluitend filmplannen die zodanig overtuigend artistiek-inhoudelijk uitontwikkeld zijn dat de kans op realisering groot is, komen in aanmerking voor een bijdrage voor productieontwikkeling.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en heeft aantoonbare ervaring met het produceren en uitbrengen van majoritaire speelfilm(s) en/of lange animatiefilm(s). De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Vanaf de fase van project ontwikkeling (en voorheen artistieke ontwikkeling en productieontwikkeling) moet de aanvraag door een productiemaatschappij worden gedaan en mag deze niet meer wisselen.

Voor de productioneel-zakelijke uitwerking kun je max. € 25.000 (incl. 15% aan producers fee & overhead) aanvragen.

Hieronder valt bijvoorbeeld:

 • een productioneel haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een productiebegroting en productieplanning met een uitvoerend producent;
 • het opzetten van (internationale) cofinanciering (waaronder het bezoeken van coproductiemarkten)*;
 • een eventuele laatste scenario-polish (max. 2.500 euro);
 • het uitwerken van de visie op positionering voor je filmplan;
 • het ontwikkelen van de eerste contouren van een duurzaamheidsstrategie (let op: dit bedrag hoeft niet te worden opgenomen in de begroting**).

Klik hier voor informatie over overgangsregelingen.

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

*Let op: De deelname aan (internationale) labs vallen buiten projectontwikkeling. Hiervoor kan separaat aangevraagd worden via de regeling Filmactiviteiten.

**Per gehonoreerde aanvraag is een door het Filmfonds separaat gefinancierde eco-consultant beschikbaar, die het team kan adviseren over het ontwikkelen van de duurzaamheidsstrategie van de filmproductie.

Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Van mainstream films wordt verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat de films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur.

Eerstvolgende deadlines

 • Productie-ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm
 • Productie-ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilmHerindiening

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Bij verlening van een bijdrage voor scenario-ontwikkeling maakt een jaarlijks voortgangsgesprek onderdeel uit van het subsidieverleningsproces.

Bij de aanvraag ben je verplicht de onderstaande bijlagen toe te voegen:

Algemeen:

 • Volledig ingevuld & ondertekend aanvraagformulier (dmv het vinkje onderaan het formulier)

Inhoudelijk:

 • Scenario 
 • Synopsis 
 • Werkplan productie-ontwikkeling (inhoudelijk en zakelijk): gezamenlijke onderbouwing, producent, regisseur, scenarist(en), coach 
 • Toelichting producent 
 • Toelicht scenarist 
 • Toelichting regisseur 
 • Viewingsmateriaal eigen werk
 • CV's & filmografie  

Zakelijk:

 • Projectontwikkelingsbegroting inclusief toelichting
 • Financieringsplan 
 • Optie-overeenkomst of dealmemo met scenarist en/of storyboard artists en/of regisseur. 
 • Indien van toepassing: Optie-overeenkomst bestaand werk (bv met uitgeverij)* 
 • Uittreksel Kamer van Koophandel 

*verplicht wanneer het een boekverfilming betreft. 

We verzoeken de aanvrager om het Begrotingsmodel Productie Ontwikkeling Speelfilm te gebruiken bij de aanvraag (ook te vinden onder Reglementen en Protocollen).

Klik hieronder op Reglementen en Protocollen, waar je alle standaard begrotingsmodellen en werkplannen kunt downloaden.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Speelfilm - Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Veelgestelde vragen

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Het Fonds biedt - afhankelijk van de fase en categorie alsmede de aard en complexiteit van het filmplan en van het ontwikkelingsproces dat het team voor ogen heeft – niet alleen ruimte voor het schrijven maar ook voor het betrekken van een scriptcoach/adviseur, regisseur of specifieke creatieve of technische experts cq. heads of department bij de uitwerking van het filmplan. Ook is er indien noodzakelijk ruimte voor het maken van proefopnamen of voor researchactiviteiten. Bij animatie en onderzoek & experiment kan er gelijktijdig met de scenario-ontwikkeling aan de beeldontwikkeling worden gewerkt (artwork, karakterontwikkeling, beat- en storyboards).

Indien de aanvrager een productiemaatschappij is dan worden producers fee en overhead berekend over het subtotaal aan ontwikkelingskosten of zijn onderdeel van de totale bijdrage. Gaat het om een losse aanvraag voor een enkel onderdeel los van het schrijfproces, bijv. scriptcoach, dan wordt hierover geen fee en overhead gerekend.

Bij het verlenen van een bijdrage wordt uitgegaan van de in het Financieel en Productioneel Protocol opgenomen bijdragen en verdere financiële kaders en worden voorwaarden en verplichtingen benoemd in de brief van het Fonds (de beschikking). Bij verlening van een bijdrage maakt een voortgangsgesprek onderdeel uit van het subsidieverleningsproces.

De verantwoordelijkheid voor het te ontwikkelen filmplan ligt bij de subsidieontvanger en er geldt een termijn voor oplevering van de betreffende ontwikkelingsfase van twee jaar na dagtekening van de beschikking.

De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer jouw project klaar is voor realisering ligt bij jou. Wanneer je een project voor een realiseringsbijdrage indient, dan gaat het Filmfonds er dan ook van uit dat de ontwikkelingsfase van jouw project is afgerond. Het is niet mogelijk om je project na een afgewezen realiseringsbijdrage opnieuw in te dienen voor een ontwikkelingsbijdrage.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Marrigje de Jong

Projectbegeleider

Raymond de Bois

Projectbegeleider

Laura Talsma

Projectbegeleider