Spring naar inhoudSpring naar footer

Eerste eco-managers filmproductie getraind

Het eerste trainingsweekend Duurzame Filmproductie vond van 22 tot en met 24 maart plaats. In een eeuwenoud klooster in Boxmeer werden deelnemers uit Vlaanderen en Nederland getraind tot eco-manager, tijdens het door het Nederlands Filmfonds en Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) georganiseerde weekend.

Van ruimtevaartingenieur tot uitvoerend producent, tijdens het weekend werd een zeer uiteenlopend gezelschap van 15 bevlogen professionals opgeleid om filmproducties te helpen verduurzamen. De kandidaten van jong tot oud zijn professionals van binnen en buiten de audiovisuele sector en hielden zich bezig met vragen als: hoe realiseer je het nodige draagvlak bij cast en crew inclusief de bereidheid om te veranderen? En welke tools kan je inzetten?

Zowel het ontwikkelen van vaardigheden als een stevige hoeveelheid inhoudelijke en praktische kennis ter ondersteuning van het verduurzamingsproces van filmproducties werd met elkaar gedeeld. Die kennis komt samen in een kennisbank, waar de eco-managers hun ervaringen en best practices met elkaar uitwisselen. De nieuwe eco-managers zullen vooral tijdens de preproductie en in mindere mate ook op filmsets hun praktische vaardigheden en kennis in de praktijk brengen.

De eco-managers werken niet als duurzaamheidspolitie, maar nodigen juist alle departementen uit, die ze stimuleren en begeleiden in het maken van hun stappen naar verduurzaming. Vanuit de overtuiging dat echte verandering alleen mogelijk is als dit zo breed mogelijk gedragen wordt en iedereen in het proces zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Iedere deelnemer ontving na afloop een certificaat van deelname. De training is een voorwaarde om als eco-manager aan de slag te gaan bij door het Nederlands Filmfonds gesteunde filmproducties en werd georganiseerd in samenwerking met GreenScreen eco-consultants.

Projecten die vanaf november 2023 een Fondsbijdrage voor projectontwikkeling krijgen, worden begeleid door de eco-consultants van GreenScreen. Zodra de producenten naar een realiseringsaanvraag toewerken kunnen deze een keuze maken voor een beschikbare eco-manager die integraal onderdeel uitmaakt van de crew.

Klik hier voor een overzicht van de getrainde eco-managers.

Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van het Filmfonds en het VAF:
Nederlands Filmfonds
Vlaams Audiovisueel Fonds