Immerse\Interact XL

Onderzoek & Experiment - Selective Funding - Realisering

Met samenwerkingsproject Immerse\Interact stimuleren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap, waarbij projecten op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media centraal staan. Voor de aanvraagronde van 30 augustus 2022 geldt de mogelijkheid voor een (aanvullende) realiseringsbijdrage: Immerse\Interact XL.

Het doel van deze pilotregeling is om makers van immersieve en interactieve werken een extra impuls te geven en hun projecten (aanvullend) te ondersteunen. De XL-bijdragen kunnen worden ingezet voor activiteiten om hoge internationale ambities waar te maken, productiewaarde toe te voegen en ruimte te geven voor grensverleggend media-onderzoek in een internationale context.

Voor Immerse\Interact XL zijn we op zoek naar onderscheidende, ambitieuze immersieve en/of interactieve mediaprojecten die het in zich hebben een internationaal publiek te kunnen aanspreken. Nieuwe projecten, maar ook projecten met internationale potentie die al een ontwikkelings- of realiseringsbijdrage vanuit Immerse\Interact hebben ontvangen, kunnen indienen.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar internationaal trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen een XL-bijdrage aanvragen.

Aanvragers zijn een in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd rechtspersoon (geen eenmanszaak of VOF).

Bijdrage

Maximaal € 200.000 per project (dat is inclusief een eventueel eerder verleende realiserings- en distributiebijdrage in het kader van Immerse\Interact).

De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 600.000.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur. Op 30 augustus is ook de deadline voor de reguliere regeling Immerse\Interact. Klik hier voor meer informatie.

Voorwaarden en Criteria

In aanmerking komen artistieke projecten (majoritaire Nederlandse filmprojecten) met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen. 

Zowel projecten die reeds een ontwikkelings- en/of realiseringsbijdrage in het kader van Immerse\Interact hebben ontvangen komen in aanmerking als ook nieuwe projecten. Projecten die tweemaal zijn afgewezen voor een realiseringsbijdrage Immerse\Interact komen niet in aanmerking.

Bij de beoordeling van XL-projecten wordt gelet op:

 • het artistieke concept van het project, met daarbij aandacht voor narratief, vertelstructuur en eventueel interactieve mogelijkheden;
 • de visie op immersie en/of interactie, met daarbij een uitwerking van de beoogde gebruikerservaring;
 • look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit;
 • de technische opzet van het project;
 • betrokken teamleden productiefase;
 • de opzet van en de toelichting op de begroting en financiering, in hoeverre deze solide zijn en het eindproduct haalbaar;
 • het plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie (gezien de focus op internationaal bereik, dient er in de begroting een substantieel bedrag te worden gealloceerd voor de internationale distributie, marketing en communicatie);
 • een internationaal trackrecord, op basis van bijvoorbeeld internationale samenwerkingen (coproducties), en/of (intentieverklaringen voor) internationale vertoningen, en/of selecties (festival, galerie, tentoonstelling of expositie), en/of internationale prijzen en persaandacht.
 • de haalbaarheid van het nationale en internationale distributieplan;
 • de positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
 • de mogelijkheden voor vrije vertoning en non-exclusieve exploitatie.

Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en die dienen allemaal te worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die ondersteund worden met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij Immerse\Interact XL. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan. 

Procedure

Indiening

Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement. Alleen complete aanvragen, die vóór de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Aanvragen worden in de Nederlandse en/of Engelse taal ingediend.

Projecten die eerder een realiseringsbijdrage vanuit de regeling Immerse\Interact hebben ontvangen, moeten zich nog in de fase van financiering of doorontwikkeling bevinden. Aan de eerder goedgekeurde productiebegroting een extra kolom met XL-kosten te worden toegevoegd.

Beoordeling

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie Immerse\Interact brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie. 

Besluit

Het bestuur van het Filmfonds en het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie betrekken het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten.
 3. Kies voor Immerse\Interact.

Neem voor meer informatie contact op met:

Nienke Doekes, projectbegeleider Selective Funding, n.doekes@filmfonds.nl

Sean Gilis, coördinator Immerse\Interact, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: s.gilis@stimuleringsfonds.nl

Aanvraag starten

Contact