Spring naar inhoudSpring naar footer

Vooraankondiging: Nieuwe voucherregeling Culturele Immersieve Producties

Op 7 december 2023 publiceren we een nieuwe voucherregeling voor immersieve, interactieve mediaproducties. Deze regeling is gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid van immersieve producties binnen het domein van digitale cultuur. Zowel makers, producenten als instellingen kunnen aanspraak maken op een voucher voor de presentatie van werk(en).

Sinds 2019 werken het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds samen aan het versterken van het immersieve, interactieve mediaklimaat. De focus van deze samenwerking ligt op de ontwikkeling en realisering van culturele mediaproducties, zoals VR, AR, 360-graden film en interactieve installaties. Uit gesprekken met het veld komt naar voren dat een goede infrastructuur en businessmodel voor distributie en presentatie van dit type werk ontbreekt. Er is daarom een grote behoefte aan extra financiële ruimte, zodat deze sector mee kan groeien met de kansen en uitdagingen van deze tijd.

Om hieraan gehoor te geven zijn beide fondsen van plan om in 2024 een structurele regeling op te zetten die specifiek is gericht op een (aanvullende) bijdrage voor het verbeteren van de zichtbaarheid en de vertoningsinfrastructuur in Nederland. Om de focus van zo’n regeling te onderzoeken starten we eerst met een pilot. Deze pilot krijgt vorm in de voucherregeling Culturele Immersieve Producties, die vanaf 12 december 2023 op de website van het Stimuleringsfonds opent. De resultaten van de pilot zullen worden meegenomen in de uiteindelijke regeling, die waarschijnlijk zal worden gelanceerd in het najaar van 2024.

Meer weten?

Op 7 december wordt de voucherregeling gepubliceerd. Je kunt dan kijken of je hiervoor in aanmerking komt, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd en welke informatie nodig is. Heb je nog vragen? Kom dan naar de volgende bijeenkomst van de Moonshot op maandag 11 december 2023. Coördinator Sean Gilis geeft dan toelichting op de regeling en beantwoordt vragen. Of neem contact op via [email protected].

Beeld: Stimuleringsfonds