Cypher Cinema

Ontwikkeling

“I believe you can speak things into existence.”
- Jay-Z

Als cinema een venster op de wereld biedt, dan kan onze blik niet weids genoeg zijn. Met Cypher Cinema wil het Filmfonds een onderbelichte groep filmmakers in de spotlight zetten: autodidacten. Dus ben je self taught, self made of heb je geen HBO opleiding tot filmmaker gehad, maar maak je als regisseur, scenarist of als collectief wel films, commercials, of muziekvideo’s, dan is een aanvraag bij Cypher Cinema een goede eerste kennismaking met het Filmfonds.

Cypher Cinema is een nieuwe regeling waarbij het allemaal net even anders wordt aangepakt. Het Filmfonds moedigt aanvragers aan om, naast de gebruikelijke geschreven informatie bij een aanvraag, te kiezen om in andere (digitale) vormen in te dienen. Om verder bij te dragen aan een inclusieve en diverse filmsector, roept het Fonds nadrukkelijk makers uit de regio’s en de overzeese gebieden op om bij Cypher Cinema aan te vragen. Naast de open call gaan scouts in de regio’s actief op zoek naar bijzondere makers die een aanvraag kunnen indienen.

We vragen je in augustus een aanvraag in te dienen met een plan voor een korte film (5 - 60 minuten). Je kunt daaraan voorafgaand twee webinars volgen: in de eerste webinar, ‘Filmfonds voor beginners’, kun je persoonlijk kennis maken met het Filmfonds. In de tweede webinar, ‘Een filmplan, hoe dan?’, geeft het Fonds uitleg over het belang van een filmplan en welke informatie dat moet bevatten. Zo wordt subsidie aanvragen een echte mogelijkheid, voor nu of in de toekomst.

De deadline voor aanvragen bij Cypher Cinema is donderdag 19 augustus. In september vindt vervolgens de eerste selectieronde door de commissie plaats, waarna ongeveer 20 geselecteerde aanvragers de kans krijgen in de ontwikkelingsfase hun filmplan met subsidie van het Filmfonds uit te werken tot treatment of scenario voor een korte film. Na een aantal maanden van ontwikkeling zal er in de winter een speciale presentatieronde plaatsvinden, de Cypher. Alle makers van de geselecteerde projecten presenteren hun vorderingen aan elkaar en aan de commissie. Uit deze ontwikkelde projecten zal de commissie tot slot 4 vergevorderde filmplannen kiezen voor de realiseringsfase. Nadrukkelijk zet het Filmfonds bij Cypher Cinema in op talentontwikkeling zonder verliezers, dus ook als jouw project niet wordt geselecteerd, krijg je tools mee die jou op weg kunnen helpen als filmmaker.

“Losing is the new winning.”

- RuPaul

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Autodidacte scenaristen, regisseurs en collectieven* met een eigenzinnig en origineel filmplan.  
Met autodidacten bedoelen we zij die geen opleiding volgen of hebben afgerond aan een audiovisuele HBO opleiding. 

Aanvragers dienen woonachtig en/of werkzaam te zijn in de verschillende regio’s in Nederland of de overzeese gebieden in het Koninkrijk der Nederlanden, zoals de CAS en de BES eilanden.

*Met collectieven bedoelen we een artistiek team waarin verschillende makers/crewleden samenwerken. Producenten kunnen wel onderdeel uitmaken van het collectief maar zijn geen aanvrager.

Als aanvrager heb je aantoonbaar eerder werk gemaakt, dat wil zeggen tenminste:

 • 1 audiovisueel vrij werk (dat wil zeggen 1 niet in opdracht gemaakte filmproductie)
 • òf 2 commerciële audiovisuele werken, in opdracht van 2 afzonderlijke opdrachtgevers. Denk aan: commercials, muziekvideo’s, bedrijfsfilms, en ander in opdracht gemaakt filmisch werk.

Het betreffende werk moet meegestuurd worden bij de aanvraag. Bij werk dat in opdracht gemaakt is, zien we ook graag een aanbevelingsbrief van een opdrachtgever of producent over de samenwerking met jou als filmmaker.

Waarvoor kan ik een bijdrage aanvragen?

Aanvragers van geselecteerde filmprojecten kunnen een bijdrage ontvangen voor Ontwikkeling van maximaal 10.000 euro, of van 15.000 euro wanneer er een collectief aan het project verbonden is.

De bijdrage voor Ontwikkeling moet worden besteed aan de research en eerste ontwikkelingsfase van het filmplan, zodat deze uitgewerkt kan worden tot treatment of scenario voor een oorspronkelijke en onafhankelijke filmproductie van minimaal 5 en maximaal 60 minuten. De uiteindelijke film moet binnen een realiseringsbudget van maximaal €40.000 gemaakt kunnen worden.

Maximaal 20 filmplannen komen in aanmerking voor een ontwikkelingsbijdrage.

De bijdrage voor Ontwikkeling is onderdeel van een speciale steunmaatregel en staat los van andere bijdragen van het Fonds. Mocht een geselecteerd project voor ontwikkeling in de presentatieronde niet geselecteerd worden voor Realisering, dan kun je altijd kijken of het filmplan ingediend kan worden op grond van een van de andere regelingen van het Filmfonds. De Cypher Cinema bijdrage voor ontwikkeling zal dan niet in mindering worden gebracht op het totaal aan te vragen ontwikkelbedrag bij het Filmfonds. 

Tot wanneer kan ik aanvragen?

Je kunt alvast een Frame-account aanmaken voor de online subsidieomgeving van het Fonds en vanaf begin juli in Frame je aanvraag indienen (muv de Filmfonds Zomerstop van 19 juli tot 9 augustus). 

Let op: aanvragen die na de deadline van 19 augustus worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Het Fondskantoor is gesloten van maandag 19 juli tot maandag 9 augustus. In deze periode worden er geen aanvragen behandeld en worden aanmeldingen voor accounts in Frame niet verwerkt. In de week van 9 augustus vervalt de behandelstop en zullen we de aanmeldingen in Frame en de Cypher Cinema aanvragen van voor de zomerstop zo spoedig mogelijk afronden. Heb je na de zomerstop vragen over de status van je aanvraag dan kun je contact opnemen of je opgeven voor een van de spreekuren.

Waar wordt op gelet in een aanvraag?

“Het verschil tussen een bloem en een onkruid is een oordeel.”

- Loesje

 • Is het een helder en aansprekend filmplan?
 • Is het filmplan origineel, authentiek en urgent?
 • Is het plan qua vorm, stijl en beeldtaal filmisch?
 • Geeft het meegestuurde eerdere werk inzicht en vertrouwen in de maker(s) en het ingediende filmplan?
 • Is er voldoende zicht op het talent en de potentie van de maker(s) en is deze volgende stap realistisch?
 • Draagt het filmplan en de daarbij betrokken makers bij aan de diversiteit van de filmsector en van het filmaanbod in Nederland?

Commissieleden die over de plannen beslissen komen uit verschillende hoeken van het filmveld en het Fonds zelf. Uit de ingediende aanvragen worden maximaal 20 filmplannen geselecteerd.

Wil je extra informatie over bepaalde onderdelen van Cypher Cinema? Voorlopig staan er online spreekuren gepland op de volgende data: 

 • Vrijdag 2 juli van 14:00 - 15:00 uur
 • Dinsdag 13 juli van 13:30 - 14:30 uur
 • Dinsdag 10 augustus 13:30-14:30
 • Vrijdag 13 augustus van 13:30 - 14.30 uur

Geef je via dit formulier op voor één van de spreekuren

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's, bekijk hier onze webinars of bekijk hier de specifieke FAQ's voor Cypher Cinema.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Je moet allereerst een account aanmaken via deze link in de online subsidieomgeving van het Filmfonds: Frame. Houd er rekening mee dat dit drie werkdagen kan duren en dat het Filmfonds een zomerstop heeft van 19 juli tot 9 augustus. Nadat je account bevestigd is, kun je in de digitale omgeving je aanvraag indienen. 

Je kunt bij Cypher Cinema kiezen tussen een geschreven tekst of juist een andere (digitale) vorm. Hierbij kun je denken aan storyboards of op video opgenomen presentaties of uitleg. Hoe je de aanvraag ook indient: de informatie dient helder en overzichtelijk te zijn. CV’s moeten wel schriftelijk ingediend worden.

Deze informatie hebben we van je nodig om je aanvraag goed te kunnen beoordelen:

 1. Het filmplan. Maximaal 400 geschreven woorden of 4 minuten video waarin je het filmplan uitlegt
 2. Een reflectie op je eigen makerschap: waar sta je nu als maker en hoe kan dit ingediende filmplan bijdragen aan jouw toekomst als filmmaker? Maximaal 400 geschreven woorden of 4 minuten video waarin je het uitlegt
 3. Een CV van de aanvrager of het collectief, maximaal 1 pagina A4 per persoon
 4. Meegestuurde linkjes naar audiovisuele werk(en), waarmee je aantoont in aanmerking te komen. Minstens 1 vrij werk en/of 2 commerciële werken, in totaal maximaal 60 minuten. We accepteren geen trailers, compilaties of showreels, enkel links naar volledig werk
 5. Als je referenties hebt van een eerdere opdrachtgever of producent dan helpt dat om een beter beeld van jou als filmmaker te krijgen.

Tekst kan rechtstreeks ingetypt worden of als PDF verzonden. Om technische problemen te voorkomen is er een beperkt aantal digitale formats en platforms waarvan je gebruik kunt maken: links naar youtube en vimeo (indien beveiligd, lever dan links met wachtwoord), pdf’s (maximale grootte: 20mb).

Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Korte Fictie
 3. Kies voor: Cypher Cinema
Aanvraag starten

Contact