Spring naar inhoud Spring naar footer

Filmfonds regelingen in 2021

Naast de samenvoeging van Screen NL en New Screen NL tot één afdeling Selective Funding, gericht op de artistiek-inhoudelijke beoordeling, en een afdeling Productie waar de financieel-zakelijke kennis gebundeld wordt, zijn met het nieuwe beleidsplan meer veranderingen doorgevoerd. Tijdens de sectorpresentatie van woensdag 27 januari is toegelicht welke vervolgstappen al gezet zijn met betrekking tot de organisatie, steunmaatregelen, de herziening van onze bestaande regelingen en de regelingen die het komende jaar nog zullen volgen.

De sectorpresentatie kun je hier terugkijken. In antwoord op een aantal van de gestelde vragen, vind je hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij:

Waar kan ik de belangrijkste wijzigingen terugvinden?

Alle actuele regelingen en herziene reglementen staan online op onze website. Bij de ene regeling zijn de veranderingen echt inhoudelijk van aard, terwijl bij anderen alleen de tekst verduidelijkt is.

Een toelichting op de gewijzigde reglementen en het financieel & productioneel protocol en wat daarvan de implicaties zijn voor aanvragers is al eerder gedeeld, maar hebben we nu ook gebundeld tot één document.

Wat is de status van...

Aan sommige regelingen wordt momenteel nog de laatste hand gelegd:

Ateliers beginnende scenaristen

Deze regeling wordt deze week als onderdeel van onze filmactiviteiten online gezet.

Talentontwikkeling Internationale Context

Het speciale ontwikkelproject voor speelfilm, lange animatiefilm en documentaire gericht op talentontwikkeling vanuit een internationale context zal versterkt worden voortgezet, maar om het jaar plaatsvinden. De eerste indienronde zal in 2022 zijn. De deadline en mogelijke wijzigingen zullen zo snel mogelijk bekendgemaakt worden.

Dutch Crossover

Deze aanvraagmogelijkheid gaat op in een nieuwe regeling voor speciale projecten, waarbij de hogere bijdrage van het Fonds in relatie staat tot het beoogde ambitie- en productieniveau. Ook zal het Fonds kijken hoe we bijzondere kinder- en jeugdfilms, die voorheen in het kader van Cinema Junior werden ontwikkeld, kunnen borgen binnen ons reguliere speelfilmbeleid. De deadline voor speciale projecten zal in het najaar 2021 zijn. Meer informatie over de regeling en de precieze deadline volgt zo snel mogelijk.

Ultrakort

Deze regeling blijft bestaan en in 2021 zal er een nieuwe editie van start gaan, zoals gewoonlijk met een deadline in het najaar. Meer informatie volgt.

Filmfonds Shorts

Hiervan volgt ook een nieuwe editie. Meer informatie over de nieuwe opzet en de deadline volgt.

Welke regelingen keren niet meer terug of zijn eindig?

Na vele jaren van samenwerking komt er een eind aan een aantal gezamenlijke projecten met de NPO en CoBO, zoals De Straat en KORT!. Het Filmfonds blijft ruimte houden voor korte films binnen de eigen regelingen, waaronder Filmfonds Shorts.

Het samenwerkingsproject De Oversteek zal nog één jaar in ongewijzigde vorm worden voortgezet. Daarna zal het Fonds hieraan zelfstandig een eigen richting geven.

Afgelopen jaar hebben het Fonds en CoBO het wegvallen van financiering voor Telescoop nog kunnen opvangen. Ook voor 2021 hebben we de krachten gebundeld en een bedrag gereserveerd. Het gat aan publieke financiering is echter te groot. Er is dan ook gekozen voor een gezamenlijk budget van €1,3 miljoen per film om het samenwerkingsproject in aangepaste vorm nog eenmaal uit te kunnen schrijven.

Ook is een eind gekomen aan Internationale Distributie en keert het ontwikkelingstraject met MDM niet terug. Voor beide regelingen geldt dat de effecten daarvan niet aansloten bij de verwachtingen. Het Fonds zal andere wegen zoeken om de internationale promotie van de Nederlandse films en de ontwikkeling van internationale coproducties te stimuleren.

Tenslotte maakt Slatefunding voor buitenlandse arthouse films plaats voor een regeling gebaseerd op projectsubsidie. De distributie van buitenlandse arthouse films en in het bijzonder de kinder- en jeugdfilms blijft vanuit het Fonds ondersteund worden.

Hoe staat het met het pakket aan steunmaatregelen?

Een aantal regelingen kunnen worden voortgezet en verbreed:

Steunmaatregel Productie

De meerkosten van producties die door het Fonds in de realisering zijn gesteund, kunnen in belangrijke mate opgevangen worden. Daarmee blijven de werkomstandigheden op de filmset zo optimaal mogelijk en binnen de kaders van het COVID-19 Protocol voor de audiovisuele sector onder toezicht plaatsvinden. Bekijk de steunmaatregel hier.

Garantieregeling pandemie

Binnen de Garantieregeling pandemie blijven de onverzekerbare kosten die tijdens de productiefase kunnen voortkomen uit ingrijpen van de rijksoverheid, dan wel uitval van regisseur, essentiële castleden of hoofdpersonen als gevolg van een eventuele pandemie (overdraagbare volksziekte), gedekt voor alle producties (mede)gesteund vanuit het Filmfonds. Bekijk de steunmaatregel hier.

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

In het kader van de Steunmaatregelen Distributie (COVID-19) handhaven we de regeling voor hernieuwde distributie, nu er sprake is van een tweede lockdown. Ook is er een verhoging van de eerder verleende distributiebijdrage voor een uitbreng op basis van matching mogelijk voor een Nederlandse majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire, die met een reguliere realiserings- of Incentivebijdrage van het Fonds tot stand is gekomen. De Steunmaatregelen Distributie gelden voor filmproducties die in de periode maart 2020 t/m juli 2021 worden uitgebracht. Bekijk de steunmaatregel hier of klik hier voor Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland.

We verwachten vanaf half februari 2021 meer duidelijkheid te kunnen geven over de verdere invulling van het tweede steunpakket. Tijdens de sectorpresentatie is dit pakket al kort langsgekomen, met onder andere:

  • Film Fast & Furious, een voortzetting van de research & development regeling voor regisseurs en scenaristen.
  • Cypher Cinema, eveneens een R&D-regeling, maar dan gericht op autodidacten.
  • Music Mayday, de opvolger van Lockdown Cinema met productiesteun voor projecten die het leven post-corona vieren en muzikaliteit omarmen - letterlijk, figuurlijk of metaforisch.
  • Lock Doc, een speciaal ontwikkeltraject voor documentaires die als gevolg van COVID-19 doorontwikkeld of herzien moeten worden en ook ruimte biedt voor een nieuw project.

Vragen?

Heb je vragen over de regelingen? Neem dan contact op met het Subsidiebureau via Mette Bloemers. De contactpersonen voor de regelingen zijn op de website te vinden bij de betreffende regeling.