Reglementen en procedures

English

Rules of Procedure (Huishoudelijk Reglement)
General Regulations 2018 (Algemeen Reglement)
Sub-regulation Development 2017 (Deelreglement Ontwikkeling)
Sub-regulation Realisation 2018 (Deelregelement Realisering)
Sub-regulation Distribution 2018 (Deelreglement Distributie)
Sub-regulation Film activities 2018 (Deelreglement Filmactiviteiten)
Regulations for Netherlands Film Production Incentive Scheme 2017 (Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Annex to Netherlands Film Production Incentive Scheme - High End Series and Single Episodes 2017-2018
Financial and Production Protocol 2018 (Financieel en Productioneel Protocol)
Financial and Production Protocol Production Incentive 2018
Financial Accounting Manual 2014
Statement of coproducer Production Incentive 2014
Objection procedure (Bezwaarprocedure)