Reglementen en procedures

English

Rules of Procedure (Huishoudelijk Reglement)
General Regulations 2019 (Algemeen Reglement)
Sub-regulation Development 2019 (Deelreglement Ontwikkeling)
Sub-regulation Realisation 2019 (Deelregelement Realisering)
Sub-regulation Distribution 2019 (Deelreglement Distributie)
Sub-regulation Film activities 2019 (Deelreglement Filmactiviteiten)
Regulations for Netherlands Film Production Incentive Scheme 2019 (Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Annex to Netherlands Film Production Incentive Scheme - High End Series and Single Episodes 2019
Financial and Production Protocol 2019 (Financieel en Productioneel Protocol)
Financial and Production Protocol Production Incentive 2019
Financial Accounting Manual 2019
Statement of coproducer Production Incentive 2014
Objection procedure (Bezwaarprocedure)