Reglementen en procedures

Protocol, procedures en begrotingsmodellen

Financieel & Productioneel Protocol
Toelichting wijzigingen Financieel & Productioneel Protocol 1 januari 2022
Toelichting wijzigingen Financieel & Productioneel Protocol 21 januari 2022 
Financieel & Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel 2022

Handboek Financiële verantwoording
Toelichting wijzigingen Handboek Financiële verantwoording 1 mei 2019

Werkplan
Model uitvoeringsovereenkomst (ter voorbeeld)
Begrotingsmodel Ontwikkeling Speelfilm
Begrotingsmodel Standaard & Production Incentive
Begrotingsmodel Standaard & Production Incentive Animation
Begrotingsmodel Ontwikkeling Lange Documentaire
Begrotingsmodel Documentaire
Begrotingsmodel Korte Fictie / Korte Documentaire
Begrotingsmodel Lange Animatie
Begrotingsmodel Ontwikkeling Korte Animatie
Begrotingsmodel Realisering Korte Animatie 
Begrotingsmodel Realisering Onderzoek & Experiment
Begrotingsmodel Ontwikkeling Immerse\Interact
Begrotingsmodel afwerking New Screen (incl. snelloket)
Begrotingsmodel Meerjarige Activiteitensubsidie Filmfestival
Begrotingsmodel Projectsubsidie filmfestival
Begrotingsmodel Marketing en Distributie
Begrotingsmodel Teledoc Campus ontwikkeling
Begrotingsmodel Production Incentive (Movie Magic)
Voorbeeld Exploitatieoverzicht
Aanvraagformulier verzoek inzet terugbetaalde exploitatie-inkomsten
Cost Report Model
Cost Report Model incl. afrekening Steunfonds
Protocol Kinderbegeleiding 
Input Distributie 
Oplevering filmkopie voor opslag en conservering door EYE
Voorbeeld FPI FILM Uitvoeringsovereenkomst 2019
Voorbeeld FPI SERIES Uitvoeringsovereenkomst 2019

English

Rules of Procedure (Huishoudelijk Reglement)
General Regulations 2021 (Algemeen Reglement)
Sub-regulation Development 2021 (Deelreglement Ontwikkeling)
Sub-regulation Realisation 2021 (Deelregelement Realisering)
Sub-regulation Distribution 2021 (Deelreglement Distributie)
Sub-regulation Film activities 2021 (Deelreglement Filmactiviteiten)
Regulations for the Netherlands Film Production Incentive 2022 (Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Annex to the Netherlands Film Production Incentive 2021 (Addendum - Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Financial and Production Protocol 2021 (Financieel en Productioneel Protocol)
Explanatory Statement for the Financial and Production Protocol 2021 (Toelichting Financieel en Productioneel Protocol)
Financial and Production Protocol Production Incentive 2022 (Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel)
Financial Accounting Manual 2019
Statement of coproducer Production Incentive 2014
Objection procedure (Bezwaarprocedure)
Example FPI FILM Longform agreement 2019
Example FPI SERIES Longform agreement 2019