Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Korte film - Selective Funding - Distributie

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Of in uitzondering hierop: een productiemaatschappij in samenwerking met een filmmarketing– of publiciteitsbureau of filmdistributeur, mits de bioscoopuitbreng en non-theatrical release gericht op de specifieke doelgroep aantoonbaar is gegarandeerd.

Bijdrage

Basisbijdrage marketing & distributie:

  • Maximaal € 25.000 voor een majoritaire filmproductie in de categorie speelfilm, lange animatiefilm of documentaire. Voor een kinder- of jeugdspeelfilm (inclusief lange animatiefilm) bedraagt het maximum € 40.000.
  • Maximaal € 10.000 voor een speelfilm of documentaire die een reguliere bijdrage in de vorm van afwerking of minoritaire coproductie ontving. Wanneer de minoritaire coproductie is geselecteerd voor een onderdeel van een internationaal A-festival zoals genoemd in de lijst internationale filmfestivals (hoofdstuk 7), kan een bijdrage van maximaal € 25.000 aangevraagd worden;
  • Een korte film die als voorfilm wordt vertoond bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng, kan voor een nader te bepalen bijdrage in aanmerking komen.

Maximaal 15% van het budget voor prints & advertising mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead van de filmdistributeur. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden. De basisbijdrage van het Fonds hoeft niet uit exploitatie-inkomsten te worden terugbetaald.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Indienen voor een basisbijdrage marketing & distributie kan vanaf het moment dat een realiseringsbijdrage (fase 2) of afwerkingsbijdrage definitief is verleend tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de theatrical en non - theatrical release waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd. De releasedatum moet vast staan.

Procedure

Projectmanager Distributie & Marketing en het Subsidiebureau toetsten de kwaliteit van het uitbrengplan en de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Distributie.
  3. Kies voor Bioscoopuitbreng in Nederland.
Aanvraag starten

Contact