Bioscoopuitbreng buitenlandse arthousefilm in Nederland

Speelfilm - Distributie

Op basis van eerder uitgebrachte buitenlandse arthousefilms kunnen Nederlandse filmdistributeurs slatefunding krijgen voor de aankoop van nieuwe buitenlandse arthousefilms. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld.


Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Nederlandse filmdistributeurs die gedurende tenminste vier jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis overwegend buitenlandse arthousefilms hebben uitgebracht komen in aanmerking voor slatefunding.

Bijdrage

Alle richtbedragen staan  in Hoofdstuk 2, IV van het Financieel en Productioneel Protocol.

  • Maximaal € 100.000 per slate 
(€ 50.000 per jaar) voor de aankoop van de Nederlandse rechten van minimaal 5 buitenlandse arthousefilms en bijbehorende kosten voor marketing en promotie. Er zijn maximaal 5 slates beschikbaar.

Het subsidieplafond voor de bioscoopuitbreng van buitenlandse arthousefilms in Nederland bedraagt € 250.000 per jaar.

Deadline

Op de dag van de deadline vóór 17.00 uur.

Let op: er is iedere twee jaar één deadline.

Voorwaarden

Een filmdistributeur kan voor een financiële bijdrage in aanmerking komen indien:

  • diens motivatie en bedrijfsvisie voldoen aan de eisen die het Fonds daaraan stelt, en
  • met maximaal 15 in Nederland uitgebrachte buitenlandse arthouse films over de afgelopen vier jaar resultaten zijn behaald die aan de hand van de puntentelling tenminste 50 punten opleveren, en
  • met deze arthouse films gemiddeld goede bezoekersresultaten zijn behaald.

De bijdrage van het Fonds moet aantoonbaar in de aankoop van nieuwe buitenlandse arthouse films geïnvesteerd worden. Het gaat daarbij om een filmproductie:

  • met een maximum productiebudget van € 5 miljoen; en
  • die in het jaar van aankoop geselecteerd is voor één of meerdere toonaangevende internationale festivals, zoals opgenomen in de lijst internationale filmfestivals van het Financieel & Productioneel Protocol; of
  • die als minoritaire Nederlandse coproductie is ondersteund met een realiseringsbijdrage van het Fonds.

De filmproducties moeten binnen 18 maanden na subsidieverlening zijn aangekocht en binnen 24 maanden na subsidieverlening een landelijke theatrical release krijgen in minimaal 6 bioscopen en/of filmtheaters, alsmede een gedegen non-theatrical release.

Procedure

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de staat van dienst van de filmdistributeur, de motivatie bij de aanvraag en de bij de aanvraag meegeleverde bedrijfsvisie. De staat van dienst van de filmdistributeur wordt beoordeeld op grond van de behaalde resultaten van de filmdistributeur over de afgelopen vier jaar aan de hand van de criteria en daaraan gekoppelde puntentelling.

De Projectbegeleider distributie toetst onder leiding van de Projectmanager distributie & marketing de inhoudelijke en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.  

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert. 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten