Bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland

Speelfilm - Documentaire - Selective Funding - Distributie

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Bijdrage

Alle richtbedragen staan in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

  • Maximaal € 25.000 per projectsubsidie.

Maximaal 15% van de Filmfondsbijdrage mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden. In 2022 wordt dit percentage minimale eigen bijdrage verlaagd van 20% naar 10% van de begrote kosten.

Er zijn maximaal zes projectsubsidies per jaar beschikbaar. Het subsidieplafond voor de bioscoopuitbreng van buitenlandse arthouse films en -documentaires in Nederland bedraagt € 150.000 per jaar. Vanuit Steunmaatregelen Distributie zal het Fonds het subsidieplafond ook in 2022 uitbreiden, zodat er ruimte is om meer projectsubsidies toe te kennen.

Voorwaarden

Een filmdistributeur kan voor deze projectsubsidie in aanmerking komen indien:

  • de buitenlandse arthouse film of documentaire een uitgesproken, artistieke, kwalitatieve en onderscheidende internationale filmproductie is, met een toegevoegde waarde voor de filmcultuur in Nederland;
  • de film of documentaire waarvoor de aanvraag is ingediend geselecteerd is geweest voor een toonaangevend internationaal filmfestival, zoals opgenomen in de lijst Internationale Filmfestivals  Internationale festivalselectie & Buitenlandse arthouse film en documentaires (hoofdstuk 7, Financieel & Productioneel Protocol van het Filmfonds) uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de indiendeadline. In 2022 wordt dit verruimd naar 2 jaar voorafgaand aan de indiendeadline;
  • de film niet in sub-distributie wordt uitgebracht;
  • het marketing- en distributieplan met bijbehorende marketing- & distributiebegroting en onderliggende garanties omtrent de bioscoopuitbreng en non theatrical release van zodanige kwaliteit is, dat naar het oordeel van het bestuur sprake is van een haalbare, doordachte en realistische publieksbenadering op basis waarvan de filmproductie nationaal een optimaal bereik zal hebben.
  • de uitbrengdatum van de buitenlandse arthousefilm niet eerder dan 8 weken na de indiendeadline gepland staat.

De bijdrage van het Filmfonds moet aantoonbaar in de marketing en promotie, en prints & advertising van de buitenlandse arthouse film of -documentaire geïnvesteerd worden. Bij de filmproducties waarbij het productiebudget bovengemiddeld is ten opzichte van Nederlandse filmproducties zal dit in de overwegingen meegenomen worden.

Deadline

Op de dag van de deadline vóór 17.00 uur.

Per jaar zijn er 3 indienrondes waarvoor iedere filmdistributeur maar 1 aanvraag mag indienen. In 2022 wordt dit verruimd naar maximaal 2 indieningen per distributeur. Per ronde kunnen maximaal twee projectsubsidies worden toegekend. In 2022 wordt dit aantal verruimd. Een distributeur komt voor maximaal twee projectsubsidies op grond van deze regeling per kalenderjaar in aanmerking. In 2022 wordt dit aantal verruimd en komt een distributeur voor maximaal 3 projectsubsidies per kalenderjaar in aanmerking.

Let op: In verband met de looptijd van de aanvraag dient de uitbrengdatum niet eerder dan 8 weken na de indiendeadline gepland te staan.

Procedure

De adviescommissie draagt samen met de projectmanager marketing en distributie zorg voor de inhoudelijke beoordeling van/en advisering over aanvragen. De afdeling Subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Distributie.
  3. Kies voor Projectsubsidie Bioscoopuitbreng Buitenlandse Arthouse Film of Documentaire in Nederland.
Aanvraag starten

Contact