Bioscoopuitbreng buitenlandse arthousefilm in Nederland

Speelfilm - Screen NL - Distributie

Op basis van eerder uitgebrachte buitenlandse arthousefilms kunnen Nederlandse filmdistributeurs slatefunding krijgen voor de aankoop van nieuwe buitenlandse arthousefilms. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Nederlandse filmdistributeurs die gedurende tenminste vier jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis overwegend buitenlandse arthousefilms hebben uitgebracht komen in aanmerking voor slatefunding.

Bijdrage

Alle richtbedragen staan  in Hoofdstuk 2, IV van het Financieel en Productioneel Protocol.

  • Maximaal € 100.000 per slate 
(€ 50.000 per jaar) voor de aankoop van de Nederlandse rechten van vier tot zes arthousefilms en bijbehorende kosten voor marketing en promotie. Er zijn maximaal vijf slates beschikbaar.

Het subsidieplafond voor de bioscoopuitbreng van buitenlandse arthousefilms in Nederland bedraagt € 250.000 per jaar.

Deadline

Op de dag van de deadline vóór 17.00 uur.

Let op: er is iedere twee jaar één deadline.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

Een filmdistributeur kan voor een financiële bijdrage in aanmerking komen indien:

  • deze met met acht in Nederland uitgebrachte buitenlandse arthousefilms over de afgelopen drie jaar resultaten zijn behaald die aan de hand van de puntentelling tenminste 22 punten opleveren, en
  • deze acht films geselecteerd zijn geweest voor een toonaangevend internationaal filmfestival, zoals opgenomen in de lijst internationale filmfestivals van het Financieel & Productioneel Protocol;
  • met deze arthousefilms minimaal 2.000 bezoekers per film zijn behaald, en
  • diens motivatie en bedrijfsvisie voldoen aan de eisen die het Fonds daaraan stelt.

De bijdrage van het Fonds moet aantoonbaar in de aankoop van nieuwe buitenlandse arthousefilms geïnvesteerd worden. Het gaat daarbij om een filmproductie:

  • met een maximum productiebudget van € 5 miljoen; en
  • die in het jaar van aankoop geselecteerd is voor één of meerdere toonaangevende internationale festivals, zoals opgenomen in de lijst internationale filmfestivals van het Financieel & Productioneel Protocol.

De filmproducties moeten binnen 18 maanden na subsidieverlening zijn aangekocht en binnen 24 maanden na subsidieverlening een landelijke theatrical release krijgen in minimaal 6 bioscopen en/of filmtheaters, alsmede een gedegen non-theatrical release.

Procedure

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de staat van dienst van de filmdistributeur, de motivatie bij de aanvraag en de bij de aanvraag meegeleverde bedrijfsvisie. De staat van dienst van de filmdistributeur wordt beoordeeld op grond van de behaalde resultaten van de filmdistributeur over de afgelopen drie jaar aan de hand van de criteria en daaraan gekoppelde puntentelling.

De Projectbegeleider distributie toetst onder leiding van de Projectmanager distributie & marketing de inhoudelijke en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.  

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact