Garantieregeling pandemie 2021

Realisering

In afwachting van een landelijke aanpak van het pandemierisico voor filmproducties wordt met een garantiebijdrage financiële zekerheid geboden ter dekking van (onverzekerde) kosten voortkomend uit pandemieschade tijdens het productieproces. De garantiebijdrage wordt gedekt vanuit het 2e Steunpakket voor de culturele en creatieve sector en een afdracht vanuit de sector.

De garantieregeling pandemie dient als tegemoetkoming in de kosten die tijdens de productiefase direct en aantoonbaar kunnen voortkomen uit ingrijpen van de rijksoverheid, dan wel uitval van regisseur, van essentiële castleden of hoofdpersonen, als gevolg van een eventuele pandemie (overdraagbare volksziekte) tijdens het productieproces.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij van een door het Fonds in de realisering gesteunde majoritaire Nederlandse filmproductie òf high-end serie dan wel een door het Fonds gesteunde minoritaire (co)filmproductie, die – geconfronteerd met de effecten van het COVID-19 virus - binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector de productie vanaf 1 januari 2021 (her)start .

Om als filmproductie of high-end serie aanspraak te kunnen maken op de Garantieregeling pandemie is een afdracht aan de bestemmingsreserve voorafgaande aan de (her)start van de productie verplicht.

NB. Filmproducties of high-end series die met fondssteun gerealiseerd worden maar geen afdracht doen, dienen op andere wijze voor pandemierisico verzekerd of financieel gedekt te zijn. Deze producties komen niet voor een bijdrage op grond van de Garantieregeling pandemie in aanmerking.

Bijdrage

Majoritaire filmproducties en Majoritaire High-end Series

De hoogte bedraagt maximaal 20% van de door het Fonds goedkeurde productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) met als richtbedrag maximaal € 750.000 per project.

Minoritaire (co-)filmproducties

De hoogte bedraagt maximaal 20% van de door het Fonds goedkeurde Nederlandse productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) met als richtbedrag maximaal € 750.000 per project.

In geval van internationale coproducties kunnen samenwerkende nationale filmfondsen besluiten tot gezamenlijke dekking van alle productiekosten op basis van financieringsaandeel.

De Garantieregeling pandemie wordt gedekt door enerzijds het Fonds en anderzijds door bijdragen vanuit de sector middels een afdracht in de bestemmingsreserve over het budget voorafgaand aan de productie. Indien de afdracht niet heeft plaatsgevonden dan is er ook geen dekking.

Voorwaarden

De garantieregeling geldt voor alle majoritaire Nederlandse filmproducties en high-end series en minoritaire (co)filmproducties voor het Nederlandse kostendeel die:

  • met realiseringssteun van het Fonds gerealiseerd worden;
  • door middel van afdracht over het budget een bijdrage hebben geleverd voor de dekking van de garantieregeling aan de bestemmingsreserve;
  • vanaf 1 januari 2021 in productie gaan.

Voor high-end series waarbij het Fonds een beperkte bijdrage levert is een aanvullende dekking van de (hoofd)financier(s) een vereiste.

De verplichte afdracht voorafgaand aan de productie:

  1. Voor majoritair Nederlandse filmproducties en high-end series een verplichte afdracht van 0,75% over de totale productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) in een bestemmingsreserve gedaan te zijn. *
  2. Voor minoritaire (co)filmproducties een verplichte afdracht van 0,75% over de Nederlandse productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) in een bestemmingsreserve gedaan te zijn. *

* De afdracht aan de bestemmingsreserve van het Fonds dient als subsidiabele meerkosten in de productiebegroting onder de verzekeringskosten opgenomen te zijn. De afdracht dient te worden uitgesloten voor de opslagen en vindt plaats voorafgaand aan de draaiperiode.

Veelgestelde vragen

Dekt de Garantieregeling Pandemie alle kosten bij schade?

Schade als gevolg van een pandemie (overdraagbare volksziekte) kan overal in het productieproces ontstaan. De financiële schade moet aantoonbaar en direct gerelateerd zijn aan de productie. Als de schade mede op advies van de schade-experts te onderbouwen is, zal de schade vergoed worden. Er is geen eigen risico.

Hoe kan schade ontstaan?

Iedere schade die gemeld wordt zal per geval bekeken worden. Het zal ook per productie verschillen, welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen en hoe er toch schade is ontstaan. Door ingrijpen van de rijksoverheid (lockdown, avondklok, gebiedsverbod etc.) kan direct schade voor de productie of voortgang ontstaan. Ook kunnen draaidagen geannuleerd of verschoven moeten worden als de regisseur, essentiële castleden of hoofdpersonen door besmetting uitvallen. Als het COVID-19 protocol goed opgevolgd wordt, maar een crew- of castlid (in loondienst of als ZZP'er) tijdens de productie toch positief getest wordt of zodanige ziekteverschijnselen heeft dat er een risico ontstaat voor anderen of de voortgang, dan is er ook sprake van schade. Het was immers niet te vermijden en de persoon zal vanuit overheidswege verplicht in thuisquarantaine moeten om verdere besmetting te voorkomen en het werk zal op andere wijze moeten worden opgevangen.

Procedure meldpunt pandemieschade

Het is belangrijk dat je de betrokken afdeling van het Fonds goed op de hoogte houdt van de ontwikkelingen tijdens het productieproces, zo ook welke maatregelen je treft om schade te voorkomen, dan wel te beperken. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van concrete schade als gevolg van de pandemie die de voortgang van productie raakt dan kun je daarvan formeel melding maken bij het Fonds: meldpuntpandemie@filmfonds.nl. Het Fonds zal vervolgens contact opnemen over de verdere behandeling van de schademelding.

In geval van schade zal een externe schade-expert worden ingeschakeld en adviseert een commissie – op basis van een schaderapport - over de hoogte van de bijdrage Garantieregeling pandemie.

Contact