Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilms in Nederland (pilot)

Speelfilm - Screen NL - Distributie

Op basis van eerder uitgebrachte buitenlandse kinder- en jeugdfilms kunnen Nederlandse filmdistributeurs een distributiebijdrage aanvragen voor de uitbreng van nieuwe kwalitatieve buitenlandse kinder- en jeugdfilms in Nederland.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een Nederlandse filmdistributeur die in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens één buitenlandse kinder- en jeugdfilm landelijk heeft uitgebracht in bioscopen en/of filmtheaters, die geselecteerd is geweest voor één of meerdere toonaangevende internationale filmfestivals.

 

Bijdrage

Alle richtbedragen staan in Hoofdstuk 2, IV van het Financieel en Productioneel Protocol.

  • Maximaal € 25.000. Hiervan wordt maximaal € 5.000 ingezet voor de aankoop van de Nederlandse rechten van de film. Het resterende bedrag is bestemd voor het P&A-budget voor de uitbreng van de film.
  • Er kan een extra bijdrage van maximaal € 15.000 aangevraagd worden voor nasynchronisatie.

De distributeur dient een eigen bijdrage te doen aan het P&A-budget. Deze bijdrage is ten minste 50% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising.

Per jaar zijn er twee indienrondes. Per ronde zijn er maximaal twee toekenningen. Een distributeur komt in aanmerking voor maximaal twee toekenningen per jaar.

Deadline

Op de dag van de deadline vóór 17.00 uur.

Voorwaarden

Zowel de reeds uitgebrachte, als de nieuw aan te kopen kinder- en jeugdfilms:

  • hebben een speelduur van minstens 60 minuten (voor peuter- en kleuterfilms kan een uitzondering gemaakt worden op de speelduur).
  • zijn geselecteerd op tenminste één toonaangevend internationaal filmfestival dat is opgenomen in de lijst Internationale Filmfestivals in het Financieel en Productioneel Protocol van het Filmfonds;
  • kunnen ook minoritair Nederlandse coproducties zijn.

Kinder – en jeugdfilms waarvoor reeds een distributiebijdrage op grond van een andere regeling van het Fonds is ontvangen komen niet in aanmerking voor een bijdrage op grond van deze regeling.

Over de theatrical release:

  • De film moet binnen zes maanden na de subsidieverlening zijn aangekocht en binnen 12 maanden na subsidieverlening een landelijke theatrical release krijgen;
  • Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de theatrical release dient het crossmediale marketing & distributieplan ter goedkeuring aan het Fonds te worden voorgelegd;
  • 60% van de theaters waar de film in release gaat, bekeken over de eerste vier weken van release, is een filmtheater;
  • De releasedatum wordt door de distributeur ter goedkeuring voorgelegd aan het Filmfonds. Spreiding van de titels over verschillende schoolvakanties wordt nagestreefd.

Met het oog op een landelijke uitbreng heeft het NFO (Nationaal Filmtheater Overleg) zich gecommitteerd aan een landelijke uitbreng via minimaal 12 filmtheaters met minimaal 100 vertoningen per film in schoolvakanties of in het weekend.  

Procedure

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van het uitbrengplan van een eerdere theatrical release van een kwalitatieve kinder- en jeugdfilm in Nederland door de aanvragende filmdistributeur en het voorgenomen distributieplan voor de aankoop en uitbreng van een nieuwe buitenlandse kinder- en jeugdfilm.

De Projectbegeleider distributie en de Projectmanager distributie & marketing beoordelen de aanvragen in samenwerking met het NFO en adviseren de directeur/ bestuurder, die op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement over de aanvraag beslist. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.   

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact