Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilms in Nederland

Speelfilm - Selective Funding - Distributie

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilm in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Bijdrage

 • Maximaal € 25.000 ter ondersteuning van het P&A budget voor de uitbreng van de film;
 • Er kan een extra bijdrage van maximaal € 15.000 aangevraagd worden voor nasynchronisatie.

Alle richtbedragen staan in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Per jaar zijn er twee indienrondes. Per indienronde kan iedere filmdistributeur 1 aanvraag indienen. Per ronde kunnen maximaal twee projectsubsidies worden toegekend. Een distributeur komt voor maximaal twee projectsubsidies op grond van deze regeling per kalenderjaar in aanmerking.

Maximaal 15% van de fondsbijdrage mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden.

Voorwaarden

Een filmdistributeur kan voor een financiële bijdrage in aanmerking komen indien:

 • de buitenlandse kinder- of jeugdfilm een uitgesproken, artistieke, kwalitatieve en onderscheidende internationale filmproductie is, met een toegevoegde waarde voor de filmcultuur in Nederland;
 • de film geselecteerd is geweest op tenminste één toonaangevend internationaal filmfestival dat is opgenomen in de lijst Internationale Filmfestivals – Internationale festivalselectie & Buitenlandse arthouse film en documentaires (hoofdstuk 7, Financieel en Productioneel Protocol van het Filmfonds), niet langer dan 1 jaar geleden voor de indiendeadline;
 • de film niet in sub-distributie wordt uitgebracht;
 • het marketing- en distributieplan met bijbehorende marketing- & distributiebegroting en onderliggende garanties omtrent de bioscoopuitbreng en non theatrical release van zodanige kwaliteit zijn, dat naar het oordeel van het bestuur sprake is van een haalbare, doordachte en realistische publieksbenadering op basis waarvan de filmproductie nationaal een optimaal bereik zal hebben.
 • de film een speelduur heeft van minstens 60 minuten (voor peuter- en kleuterfilms kan een uitzondering gemaakt worden op de speelduur).

Kinder – en jeugdfilms waarvoor reeds een distributiebijdrage op grond van een andere regeling van het Fonds is ontvangen komen niet in aanmerking voor een bijdrage op grond van deze regeling.

Over de theatrical release:

 • De film moet binnen 12 maanden na subsidieverlening een landelijke theatrical release krijgen;
 • 60% van de theaters waar de film in release gaat, bekeken over de eerste vier weken van release, is een filmtheater;
 • De releasedatum wordt door de distributeur ter goedkeuring voorgelegd aan het Filmfonds. Spreiding van de titels over verschillende schoolvakanties wordt nagestreefd.

Met het oog op een landelijke release heeft het NFO (Nationaal Filmtheater Overleg) zich gecommitteerd aan een uitbreng via minimaal 16 filmtheaters met minimaal 160 vertoningen per film in schoolvakanties of in het weekend.  

Deadline

Op de dag van de deadline vóór 17.00 uur.

Let op: In verband met de looptijd van de aanvraag dient de uitbrengdatum niet eerder dan 8 weken na de indiendeadline gepland te staan.

Procedure

De adviescommissie draagt samen met de projectmanager marketing en distributie zorg voor de inhoudelijke beoordeling van- en advisering over aanvragen. De afdeling Subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer het Organisatie account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Distributie.
 3. Kies voor Projectsubsidie Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilms in Nederland.
Aanvraag starten

Contact