Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Projectontwikkeling Lange Documentaire

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je na het doorlopen van de fase van scenario ontwikkeling met een Fondsbijdrage aanvragen voor de projectontwikkeling van een cinematografisch onderscheidende lange documentaire (langer dan 70 minuten) voor bioscoopvertoning.

Het doel van de projectontwikkelingsfase is om je filmplan creatief-technisch én productioneel-zakelijk door te ontwikkelen en daarmee toe te werken naar een complete en overtuigende realiseringsaanvraag.

Het Fonds selecteert op inhoudelijke en cinematografische kwaliteit en een divers, gedurfd en urgent aanbod. De inhoudelijke en artistieke kwaliteit van het eerdere werk van de maker worden meegewogen.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en heeft aantoonbare ervaring met het produceren en uitbrengen van majoritaire lange documentaire(s). De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Vanaf de fase van project ontwikkeling moet de aanvraag door een productiemaatschappij worden gedaan en mag deze niet meer wisselen.

 • Voor de projectontwikkeling van de documentaire kun je max. € 21.000 euro aanvragen voor de creatief-technische en productioneel-zakelijke uitwerking. Hieronder kunnen de volgende werkzaamheden vallen:
  • het betrekken van creatieve of technische experts, c.q. Heads of Department
  • het betrekken van een scriptcoach / deskundig adviseur*
  • het onderzoeken van eventuele hybride elementen, zoals geanimeerde of fictie-sequenties.
  • het doen van verkennend locatieonderzoek of het maken van een (nieuwe) teaser en/of nieuwe proefopnamen
  • een productioneel haalbaarheidsonderzoek, het opzetten van (internationale) cofinanciering met financieringspartners, het opstellen van een productiebegroting en productieplanning met een uitvoerend producent
 • De uitwerking van de visie op positionering van je filmplan. Betrek externe expertise voor het ontwikkelen van de visie op de uitbreng, een distributiestrategie en de uitwerking van de positionering van je film. (max. € 2.500 afhankelijk van onderbouwing in het werkplan).
 • Max. 17,5% aan producers fee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte kosten en max. 5% onvoorzien.

* een scriptcoach / deskundig adviseur is niet dezelfde persoon als (één van) de betrokken producent(en), tenzij de producent bij meer dan twee lange documentaires die uit zijn gebracht in de bioscoop een credit heeft als hoofdscenarist of regisseur.

Een aanvraag voor Projectontwikkeling kan worden ingediend na het afronden van de scenario-ontwikkelingsfase en dient als nieuwe aanvraag te worden ingediend.

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Voor de fase projectontwikkeling voor documentaire kan het hele jaar door worden ingediend.

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Algemeen:

 • Volledig ingevuld & ondertekend aanvraagformulier (dmv het vinkje onderaan het formulier)

Inhoudelijk:

 • Scenario 
 • Synopsis 
 • Werkplan scenario ontwikkeling documentaire
 • Toelichting producent 
 • Toelicht scenarist 
 • Toelichting regisseur 
 • Viewingsmateriaal eigen werk
 • CV's & filmografie 

Zakelijk:

 • Ontwikkelingsbegroting + toelichting
 • Financieringsplan 
 • Optie-overeenkomst of dealmemo met scenarist en/of regisseur 
 • Uittreksel Kamer van Koophandel 

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Documentaire - Ontwikkeling lange documentaire.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Nee, dat is niet mogelijk. Als het filmproject is afgewezen voor de projectontwikkelingsfase van Caleidoscoop, dan kun je niet meer terug naar de reguliere fases voor scenario-ontwikkeling of projectontwikkeling.

Nee, om een aanvraag in te kunnen dienen voor project ontwikkeling, moet je de fase scenario ontwikkeling bij het Filmfonds hebben doorlopen en afgerond.

Wanneer je filmplan twee keer is afgewezen voor projectontwikkeling, dan kan je niet meer voor projectontwikkeling indienen. Wel kan je dit filmplan nog indienen voor de fase Realisering. Dit betekent dat je de projectontwikkeling van je film via andere partijen moet financieren. Denk bijvoorbeeld aan streamingsdiensten, de omroepen of het NPO-Fonds. Om een realiseringsaanvraag in te kunnen dienen dien je als aanvrager aan de gestelde eisen van die fase te voldoen.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monica Wissing

Projectbegeleider