Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Ontwikkeling Oase

Subsidie
Status:
Gesloten

Documentaireregisseurs kunnen aanvragen voor Oase: een vrijplaats voor onderzoek en ontwikkeling van een filmidee voor een lange documentaire met cinematografische kwaliteit. Oase is een samenwerking met het Cultuurfonds.

Het Nederlands Filmfonds en Het Cultuurfonds zijn in 2013 gestart met Oase, een subsidie voor idee-ontwikkeling voor onafhankelijke documentaire regisseurs. Met Oase kun je de potentie van een filmidee voor een lange documentaire (vertoningsduur van meer dan 70 minuten) met cinematografische kwaliteit onderzoeken en ontwikkelen.

Op basis hiervan kan de documentairemaker daarna in samenwerking met een producent werken aan de scenario- ontwikkeling en eventuele realisering van de documentaire.

De Oase-bijdrage van het Cultuurfonds wordt betaald uit het het Mady Saks Fonds. Dit fonds werd ingesteld door de in 2006 overleden cineaste Mady Saks. Het Mady Saks Fonds is een Cultuurfonds op Naam binnen het grotere Cultuurfonds.

Eerdere projecten die met een bijdrage van Oase tot stand kwamen zijn Stop Filming Us! van Joris Postema (Oase 2017), die in 2020 de Best Dutch Movies That Matter Award won. Here We Move, Here We Groove van Sergej Kreso (Oase 2016) ging in première tijdens IDFA 2020 en werd daar geselecteerd voor de Nederlandse competitie. De documentaire O, het Verzamelen van Eieren in Weerwil van de Tijd van Pim Zwier ging in première tijdens IDFA 2021 en werd geselecteerd voor IDFA en Beste Nederlandse Film en de Beeld en Geluid ReFrame Award. Daarna won de film de prijs voor beste regie in de Envision Competition. Vogels kun je niet melken (Oase 2017) van Barbara Makkinga is dit voorjaar in de bioscoop te zien is.

Onafhankelijke, ervaren documentaireregisseurs komen in aanmerking voor Oase.

Een onafhankelijke regisseur, niet verbonden aan een omroep, kan een aanvraag voor idee-ontwikkeling voor een lange documentaire indienen. De regisseur heeft in ieder geval:

  1. twee documentaires van minstens 50 minuten op zijn/haar/hun naam staan die zijn uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek enof uitgezonden op landelijke televisie; en
  2. één lange documentaire (minimaal 70 minuten) gemaakt die landelijk is uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op landelijke televisie.

Er wordt ook ruimte geboden aan regisseurs die wèl voldoen aan het eerste vereiste maar nog niet aan het tweede vereiste, indien tenminste één van hun eerdere documentaires geselecteerd is (geweest) voor een internationale filmfestival competitie, of een relevante prijs voor (documentaire) regie heeft gewonnen.

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

  • € 8.000 voor de research en ontwikkeling van een treatment.

Na oplevering van het treatment kan een productiemaatschappij, met vermelding van de Oase-bijdrage in de dekking en in het financieringsplan, een reguliere ontwikkelingsaanvraag indienen voor de verdere scenario-ontwikkeling van de lange documentaire. De bijdrage in het kader van Oase staat los van eventuele verdere bijdragen van het Fonds.

Een regisseur kan één aanvraag per ronde indienen. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt moet dit project eerst afgerond zijn alvorens een nieuwe aanvraag in het kader van Oase gedaan kan worden. De regisseur kan geen aanvraag indienen wanneer er voor het betreffende project al een bijdrage van (een van) beide fondsen is ontvangen.

Een aanvraag omvat:

een filmplan (maximaal vier A4) met:

  • een beschrijving van het onderwerp en de dramatische ontwikkeling
  • een duidelijke toelichting op stijl en vorm
  • een gedegen motivatie en een regievisie
  • Een inschatting van de kosten waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd met bijbehorende toelichting
  • Een CV/filmografie van de regisseur en eventuele medewerkers (maximaal twee A4 en voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres). Hierin moeten de lengtes, de omroep en/of de bioscooproulatie van vermelde documentaires worden aangegeven.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de beide fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op Samenwerkingsprojecten - Oase.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monica Wissing

Projectbegeleider