Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Ontwikkeling Oase

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Een vrijplaats in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires (vertoningsduur van meer dan 70 minuten) met cinematografische kwaliteit.

Deze regeling is een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wie komt in aanmerking?

Een onafhankelijke regisseur, niet verbonden aan een omroep, kan een aanvraag voor treatment-ontwikkeling van een lange documentaire indienen. De regisseur heeft in ieder geval:

1) twee documentaires van minstens 50 minuten op zijn/haar/hun naam staan die zijn uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op landelijke televisie; en

2) één lange documentaire (minimaal 70 minuten) gemaakt die is uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op landelijke televisie.

Aanvulling met ingang van 2022:

Er wordt ook ruimte geboden aan regisseurs die wèl voldoen aan het eerste vereiste maar nog niet aan het tweede vereiste, indien tenminste één van hun eerdere documentaires geselecteerd is (geweest) voor een internationale filmfestival competitie, of een relevante prijs voor (documentaire) regie heeft gewonnen.

Bijdrage

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

  • € 8.000 voor de research en ontwikkeling van een treatment.

Na oplevering van het treatment kan een productiemaatschappij, met vermelding van de OASE-bijdrage in het financieringsplan, een reguliere ontwikkelingsaanvraag indienen voor de verdere scenario-ontwikkeling van de lange documentaire. De bijdrage in het kader van Oase staat los van eventuele verdere bijdragen van het Fonds.

Voorwaarden

Een regisseur kan één aanvraag per ronde indienen. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt moet dit project eerst afgerond zijn alvorens een nieuwe aanvraag in het kader van Oase gedaan kan worden. De regisseur kan geen aanvraag indienen wanneer hij of zij voor het betreffende project al een bijdrage van (een van) beide fondsen heeft ontvangen.

Een aanvraag omvat:

een filmplan (maximaal vier A4) met:

  • een beschrijving van het onderwerp en de dramatische ontwikkeling
  • een duidelijke toelichting op stijl en vorm
  • een gedegen motivatie en een regievisie
  • Een inschatting van de kosten waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd met bijbehorende toelichting
  • Een CV/filmografie van de regisseur en eventuele medewerkers (maximaal twee A4 en voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres). Hierin moeten de lengtes, de omroep en/of de bioscooproulatie van vermelde documentaires worden aangegeven.
Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

  • Ontwikkeling Oase
Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de beide fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten.
  3. Kies voor Oase.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monica Wissing

Projectbegeleider