Ontwikkeling Oase

Documentaire - Selective Funding - Ontwikkeling

*Let op: de deadline van Ontwikkeling Oase is verschoven van 30 maart 2021 naar 1 september 2021

Een vrijplaats in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ervaren documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires (vertoningsduur van meer dan 70 minuten) met cinematografische kwaliteit.

Wie komt in aanmerking?

Een onafhankelijke regisseur kan een aanvraag voor treatment-ontwikkeling van een lange documentaire indienen.

De regisseur heeft in ieder geval: 

 • drie documentaires van minstens 50 minuten op zijn of haar naam staan die zijn uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op landelijke televisie;
 • en één lange documentaire (minimaal 70 minuten) gemaakt die is uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op landelijke televisie.

De regisseur is niet verbonden aan een omroep.

Bijdrage

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

 • € 8.000 voor de research en ontwikkeling van een treatment.

Er kunnen maximaal 10 aanvragen per jaar worden gehonoreerd.

Na oplevering van het treatment kan een productiemaatschappij een reguliere ontwikkelingsaanvraag indienen voor de verdere scenario-ontwikkeling van de lange documentaire. De bijdrage in het kader van Oase staat los van eventuele verdere bijdragen van het Fonds.

Voorwaarden

Een regisseur kan één aanvraag per ronde indienen. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt moet dit project eerst afgerond zijn alvorens een nieuwe aanvraag in het kader van Oase gedaan kan worden. De regisseur kan geen aanvraag indienen wanneer hij of zij voor het betreffende project al een bijdrage van (een van) beide fondsen heeft ontvangen. 

Een aanvraag omvat:

een filmplan (maximaal vier A4) met: 

 • een beschrijving van het onderwerp en de dramatische ontwikkeling
 • een duidelijke toelichting op stijl en vorm
 • een gedegen motivatie en een regievisie
 • Een inschatting van de kosten waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd met bijbehorende toelichting 
 • Een CV/filmografie van de regisseur en eventuele medewerkers (maximaal twee A4 en voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres). Hierin moeten de lengtes, de omroep en/of de bioscooproulatie van vermelde documentaires worden aangegeven.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de beide fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Individu.
 4. Ga vervolgens naar Samenwerkingsprojecten en kies voor Oase.
Aanvraag starten

Contact