Ontwikkeling Oase

Documentaire - Selective Funding - Ontwikkeling

Een vrijplaats in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires (vertoningsduur van meer dan 70 minuten) met cinematografische kwaliteit.

Samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een onafhankelijke regisseur, niet verbonden aan een omroep, kan een aanvraag voor treatment-ontwikkeling van een lange documentaire indienen. De regisseur heeft in ieder geval: 

1) twee documentaires van minstens 50 minuten op zijn/haar/hun naam staan die zijn uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op landelijke televisie; en

2) één lange documentaire (minimaal 70 minuten) gemaakt die is uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op landelijke televisie

Aanvulling met ingang van 2022:

Er wordt ook ruimte geboden aan regisseurs die wèl voldoen aan het eerste vereiste maar nog niet aan het tweede vereiste, indien tenminste één van hun eerdere documentaires geselecteerd is (geweest) voor een internationale filmfestival competitie, of een relevante prijs voor (documentaire) regie heeft gewonnen.

Bijdrage

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

  • € 8.000 voor de research en ontwikkeling van een treatment.

Na oplevering van het treatment kan een productiemaatschappij, met vermelding van de OASE-bijdrage in het financieringsplan, een reguliere ontwikkelingsaanvraag indienen voor de verdere scenario-ontwikkeling van de lange documentaire. De bijdrage in het kader van Oase staat los van eventuele verdere bijdragen van het Fonds.

Deadline

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

Een regisseur kan één aanvraag per ronde indienen. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt moet dit project eerst afgerond zijn alvorens een nieuwe aanvraag in het kader van Oase gedaan kan worden. De regisseur kan geen aanvraag indienen wanneer hij of zij voor het betreffende project al een bijdrage van (een van) beide fondsen heeft ontvangen. 

Een aanvraag omvat:

een filmplan (maximaal vier A4) met: 

  • een beschrijving van het onderwerp en de dramatische ontwikkeling
  • een duidelijke toelichting op stijl en vorm
  • een gedegen motivatie en een regievisie
  • Een inschatting van de kosten waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd met bijbehorende toelichting 
  • Een CV/filmografie van de regisseur en eventuele medewerkers (maximaal twee A4 en voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres). Hierin moeten de lengtes, de omroep en/of de bioscooproulatie van vermelde documentaires worden aangegeven.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de beide fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten.
  3. Kies voor Oase.
Aanvraag starten

Contact