Realisering minoritaire coproductie korte animatie en onderzoek & experiment

Onderzoek & Experiment - Animatie - Korte film - International - Realisering

Realisering van minoritaire coproducties korte animatie en onderzoek & experiment, waaronder immersieve en interactieve mediaproducties.

Het Fonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie met een groot internationaal publieksbereik, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland.

Om voor selectieve steun in aanmerking te komen moet de productie voldoen aan minimaal twee van de culturele criteria zoals opgenomen in het Algemeen Reglement.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse minoritaire coproducent. Hij/zij is als majoritair producent hoofdverantwoordelijk geweest voor het realiseren van:

 • minimaal één vrije animatieproductie (geen opdrachtfilm) in Nederland (aanvraag korte animatie);
 • minimaal één vrije, niet in opdracht vervaardigde productie in Nederland (aanvraag onderzoek & experiment).

Bijdrage

De maximale bijdrage bedraagt € 50.000.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Om voor een toekenning van een bijdrage in aanmerking te komen, dient de filmproductie binnen het totale aanbod van internationale coproducties van uitzonderlijke artistiek-inhoudelijke kwaliteit te zijn en gekoppeld te zijn aan een substantiële creatieve en technische inbreng van filmprofessionals vanuit Nederland.

Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat:

 • 50% van de financiering uit het vestigingsland van de hoofdproducent is bevestigd.
 • De totale inbreng van Nederlandse fondsen en marktpartijen in de realisering van de filmproductie dient minimaal 10% te bedragen van de totale productiekosten.
 • Middels een getekende verklaring duidelijk te zijn hoe taken en verantwoordelijkheden tussen de buitenlandse majoritaire coproducent en Nederlandse minoritaire coproducent belegd worden en hoe de coproductie vorm krijgt;

Voor subsidieverlening gelden de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • De aanvrager dient te beschikken over de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten voor bij voorkeur de Benelux en, indien de rechten voor België en Luxemburg reeds vergeven zijn, tenminste over deze rechten op het Nederlandse territorium.
 • De filmproductie moet in Nederland worden uitgebracht, hetzij in filmtheaters dan wel met een non-theatrical release of beide. Voor een filmproductie in de categorie korte animatie en onderzoek & experiment wordt een uitzondering gemaakt, maar dan moet er wel een gedegen distributieplan worden overlegd.
 • De financiering van een filmproductie dient volledig binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening volledig en onvoorwaardelijk aantoonbaar zijn toegezegd door derden.
 • De aanvrager deelt pro rato mee in de wereldopbrengsten van de filmproductie.
 • Het subsidiebedrag dient volledig te worden besteed in Nederland (cast, crew etc).

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten, dan wel een adviescommissie, draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Binnen de beperkte middelen die het Fonds beschikbaar worden de op grond van in artikel 15 van het Deelreglement Realisering benoemde prioriteiten een selectie gemaakt.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Korte Animatie of Onderzoek & Experiment.
 3. Kies voor Minoritaire coproductie.
Aanvraag starten

Contact