Spring naar inhoudSpring naar footer

Duurzaamheid

Steeds sterker wordt binnen de Nederlandse film- en AV-sector de noodzaak gevoeld om duurzamer en groener te produceren. Onderzoek laat zien dat de CO₂-impact van een filmproductie groot kan zijn. Voor een Europese speelfilm gaat een rapport van de Europese Commissie uit van een gemiddelde van 192 ton CO₂. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks zo’n 19 ton aan CO₂ uit.

Wat doet het Filmfonds?

Het Filmfonds vindt het belangrijk het verduurzamen van filmproducties toegankelijker te maken en de sector te stimuleren meer stappen te zetten. Het Fonds biedt hiervoor verschillende vormen van financiering en ondersteuning. Daarnaast organiseert het Fonds trainingen en inspiratiesessies.

Producenten die hun speelfilmproductie willen verduurzamen, kunnen al in de ontwikkelingsfase een bijdrage aanvragen voor individuele advisering door een eco-consultant. Wordt de speelfilm ook gesteund in de realiseringsfase, dan bieden we financiële ondersteuning voor begeleiding door een eco-manager.

Ook voor de verduurzaming van korte films biedt het Filmfonds ondersteuning via de regeling Filmfonds Shorts. Omdat de aanvraag voor ontwikkeling en realisering hier een geheel vormen, wordt het adviserings- en begeleidingstraject in een keer aangeboden.

Eind 2024 evalueert het Fonds samen met de sector zijn duurzaamheidsbeleid, in opmaat naar de nieuwe beleidsperiode.

Bekijk hieronder hoe het Filmfonds je op weg kan helpen bij het verduurzamen van je speelfilmproductie.

Fase Projectontwikkeling

In de toekenningsbrief voor de projectontwikkelingsfase wordt aangegeven dat het Filmfonds de verduurzaming van je filmproductie kan ondersteunen door een vergoeding voor een adviserende eco-consultant. De producent kan gebruik maken van een speciaal eco-consultant traject (zie hieronder) of zelf een gekwalificeerde eco-consultant inhuren (max. 14 uur per project op basis van een vaststaand tarief).

De met het Fonds samenwerkende eco-consultants van GreenScreen nemen standaard contact op met de hoofdproducent om het eco-consultant traject toe te lichten en te overleggen of de productie hiervan gebruik wil maken. Vervolgens wordt een planning afgesproken.

De (evt. uitvoerend-) producent en de regisseur hebben een kick-off meeting met de eco-consultant om het volgende te bespreken:

 • Inventarisatie behoeften van de productie wat betreft verduurzaming;
 • Voorlichting over mogelijke verduurzamingskeuzes;
 • Het gezamenlijk aanmaken van een ALBERT account via het ALBERT platform / introductie op het gebruik van de Carbon Calculator;
 • Afspraken over het delen van relevante informatie en documenten;
 • Planning op basis van de verwachte aanvraag realisering.

Desgewenst volgt hierop een meeting tussen de eco-consultant en de (uitvoerend-)producent. Zij maken een eerste inschatting van de predicted footprint (verwachte CO₂-uitstoot) van de productie met behulp van het ALBERT Carbon Calculator.

De eco-consultant ondersteunt de (evt. uitvoerend-) producent en de regisseur om:

 • het Carbon Action Plan in te vullen (vanaf 2024 verplicht bij de realiseringsaanvraag)
 • de predicted footprint van de productie af te ronden (vanaf 2024 verplicht bij de realiseringsaanvraag)

Fase Realisering

De aanvrager geeft in het aanvraagformulier aan of er:

 • een account is aangemaakt op het ALBERT platform.
 • binnen het ALBERT account een project is aangemaakt voor de productie en het Filmfonds toegevoegd is als reviewer.
 • een eco-manager aangesloten zal zijn bij het project.
 • binnen het ALBERT account een volledige predicted footprint is berekend voor het project.
 • binnen het ALBERT account een volledig Carbon Action Plan is ingevuld voor het project.

De speelfilmproducent kan de standaardvergoeding van het Filmfonds voor de inzet van een eco-manager (€ 3,000) opnemen in het productiebudget.

Voor de Filmfonds Shorts verstrekt het Fonds een aanvullende bijdrage van € 1.300,- voor een eco-consultant en € 1600,- voor een eco-manager. Hiervoor hoeft geen bedrag opgenomen te worden in de begroting.

De aanvraag wordt niet op bovenstaande documenten beoordeeld, maar is wel onderdeel van de volledigheidscheck.

De toekenningsbrief voor de realiseringsfase 2 van je filmproject geeft aan dat je filmproductie geproduceerd moet worden in overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid van het Fonds (volgens artikel Artikel 16 lid 2 van het Algemeen Reglement en de bijhorende toelichting). Daarnaast wordt het standaardvergoeding voor de inzet van een eco-manager toegewezen.

De eco-manager en de eco-consultant organiseren gezamenlijk een kick-off met de heads of departments waarin in ieder geval aan bod komen:

 • de planning van de verduurzaming van de productie en wat daar in voorbereiding op de draaidagen voor nodig zal zijn;
 • het gebruik van de Carbon Calculator
 • de overdracht van de eco-consultant aan de eco-manager.

Het verduurzamingstraject wordt vanaf hier overgenomen door de eco-manager (onderdeel van de crew). De eco-consultant blijft beschikbaar voor advies.

Bij het opleveren van het project moeten de final footprint & Carbon Action Plan beide zijn goedgekeurd binnen je ALBERT account.

Inspiratiesessies en trainingsweekend Duurzame Filmproductie

Het Filmfonds faciliteert een serie inspiratiesessies voor de hele sector. Daarin worden best practices van duurzaam gedraaide speelfilmproducties gedeeld en specifieke onderwerpen besproken (bijv. duurzaam energiegebruik, recycling materialen, etc.).

De inspiratiesessies worden georganiseerd door eco-consultant Els Rientjes. Heb je de sessie van 14 september gemist? Lees hieronder dan het verslag van de sessie. Klik hier voor de presentatie van duurzaamheidsmanager Tirsa van der Laan, bekijk hier de presentatie over de case study Narcosis door OAK Motion Pictures en klik hier voor de Toolkit verduurzamingsplan van de film.

Op 19 maart 2024 vond de tweede inspiratiesessie Duurzame Filmproductie plaats, waarbij er onder andere aandacht was voor Virtual Production. Het verslag van de sessie is hieronder te lezen.

Het eerste trainingsweekend Duurzame Filmproductie vond plaats in maart 2024. Tijdens dit weekend werd de eerste lichting eco-managers opgeleid. Klik hier om het verslag te lezen.

Financiering activiteiten sector

Waar mogelijk financiert het Filmfonds activiteiten gericht op de verduurzaming van het filmproductieproces en draagvlakversterking in de sector. Ook kan er financiële ondersteuning worden aangevraagd voor individuele trainingen via Filmactiviteiten.

Externe initiatieven en handige links

Voor meer informatie over GreenScreen eco-consultants:

Tobias Wilbrink

Coördinator

Veelgestelde vragen over duurzame filmproductie

In principe zijn er nog geen eisen. De met het Fonds samenwerkende eco-consultants van Green Screen nemen standaard contact op met de hoofdproducent om het eco-consultant traject toe te lichten en te overleggen of de productie hiervan gebruik wil maken. Vervolgens wordt een planning afgesproken.

De eco-consultant ondersteunt de (evt. uitvoerend-) producent en de regisseur om:

 • het Carbon Action Plan in te vullen (vanaf 2024 verplicht bij de realiseringsaanvraag)
 • de predicted footprint van de productie af te ronden (vanaf 2024 verplicht bij de realiseringsaanvraag)

Alles wat je als producent en filmmaker vooraf in beeld hebt, kan je in je totale productiebudget verwerken en wordt bij goedkeuring van je filmaanvraag meegefinancierd. Verduurzaming valt dan onder productiekosten. De eco-consultant is daarom een goede zet omdat zo keuzes die je kan maken tijdens de fase van projectontwikkeling op tijd in beeld komen en je die in je productiebudget kan verwerken.

Let op: meerkosten rond verduurzaming die zich tijdens de realiseringsfase voor doen, worden niet door het Fonds nagefinancierd.

Een expert die een filmproductie in de projectontwikkelingsfase adviseert in het maken van specifieke verduurzamingskeuzes. Daarnaast ondersteunt de consultant de producent in het opstellen van het (voor de realiseringsaanvraag verplichte) Carbon Action Plan en de predicted footprint. Deze expert is extern en maakt geen onderdeel uit van het productieteam. Het Filmfonds biedt een klein team van beschikbare eco-consultants aan, maar de producent is ook vrij om met een andere gekwalificeerde eco-consultant te werken. Hiervan moeten dan wel de beroepskwalificaties worden aangetoond.

Een eco-manager heeft een rol in de realiseringsfase van de productie en is integraal onderdeel van de crew. De eco-manager is verantwoordelijk voor de uitwerking en implementatie van het verduurzamingsplan van de productie. Belangrijk is de hiërarchische positie van de eco-manager, direct onder de eindproducent, gelijk aan de UP, om zo voldoende invloed te hebben op lastige en gevoelige duurzaamheidsbeslissingen. De eco-manager ondersteunt de producent bij het invullen van de Carbon Calculator. Een eco-manager moet de meerdaagse training hebben doorlopen. Deze wordt op initiatief van het Filmfonds door GreenScreen georganiseerd.

Een Carbon Action Plan omvat een serie vragen die betrekking hebben op concrete stappen, doelen en initiatieven om de CO₂ -uitstoot te verminderen en maakt onderdeel uit van de ALBERT toolkit.

De inzet van een Carbon Calculator heeft als voornaamste doel om bewustwording te creëren over de milieu-impact van de gemaakte keuzes voor, tijdens en na een productie. Het Filmfonds verplicht het gebruik van een Carbon Calculator. Dit is de ALBERT calculator, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen. Met het gebruik van de Calculator kan de verwachte CO₂-uitstoot van een filmproductie worden berekend. Dit is van groot belang om inzicht te krijgen in de impact van de productie en een nulmeting te creëren. Ook de Nederlandse Publieke Omroep werkt met deze toolkit. In het kader van monitoring en rapportage worden de calculator-data per film gerapporteerd aan het Fonds en de European Audiovisual Observatory.

Een predicted footprint is een voorspelling van de CO₂ uitstoot van een productie voordat dit daadwerkelijk plaatsvindt. De predicted footprint wordt berekend door voor het eerst de Carbon Calculator in te vullen en maakt onderdeel uit van de ALBERT toolkit.