Spring naar inhoudSpring naar footer

Actieplan om film- en av-sector te verduurzamen

Terwijl op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh aan wereldwijde afspraken werd gewerkt, schoof in Amsterdam een afvaardiging van de film- en AV-sector aan voor een Ronde Tafel Duurzaamheid. Tijdens dit rondetafelgesprek op vrijdag 18 november is een eerste actieplan opgesteld voor de verduurzaming van de Film- en AV-sector. Het draagvlak en enthousiasme hiervoor bleek groot onder de aanwezigen, die een brede vertegenwoordiging uit de productiesector vormden.

Duurzaam produceren

Steeds sterker wordt in de Nederlandse film- en AV-sector de noodzaak gevoeld om duurzamer en groener te produceren. Vanuit de sector zelf kwamen al eerder de initiatieven van stichting Green Film Making en recenter stichting Film for Future die duurzaam filmen en het delen van kennis onder makers stimuleren. Hoge ogen tijdens het rondetafelgesprek gooide de case study van de film Narcosis die duurzaam is geproduceerd. Ook werden voorbeelden uit de televisiewereld gepresenteerd waaronder het werken met een CO₂-calculator.

CO₂-impact van een film

Onderzoek laat zien dat de CO₂-impact van een filmproductie groot kan zijn. De Universiteit Utrecht onderzocht onder meer de uitstoot van enkele kleinere en grotere filmprojecten in Nederland. Deze varieerde van 17 tot 145 ton CO₂, met transport als een van de grootste bronnen van uitstoot. Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten laten zien dat de uitstoot van een grote tentpole filmproductie zelfs kan oplopen tot boven de 3.000 ton CO₂. Ter vergelijking, een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks zo’n 19 ton aan CO₂ uit.

Actieplan

Tijdens de werksessie kwamen de deelnemers tot wensen en ideeën voor een eerste actieplan dat zich richt op drie speerpunten: (1) het vergroten van het draagvlak binnen de gehele sector, (2) het vergroten en toegankelijk maken van kennis en expertise, en (3) het realiseren van helderheid in kosten en financiering.

Ideeën als een centraal loket voor het delen van kennis over het duurzame aanbod, het maken van collectieve afspraken met leveranciers, het opleiden van meer eco-managers en aandacht voor verduurzaming in film- en AV-opleidingen gingen over tafel. Met natuurlijk ook hele concrete voorbeelden als het stimuleren van carpoolen, slimme locatiekeuzes, de kledingbibliotheek en het hergebruik van decorstukken.

De komende periode zullen de ideeën nader worden uitgewerkt en getoetst om binnen de sector tot concrete afspraken te komen. Het rondetafelgesprek werd georganiseerd door het Nederlands Filmfonds, de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), Nederlandse Content Producenten (NCP) en de Dutch Production Association (DPA). Ook Dutch Directors Guild, Netwerk Scenario Schrijvers, Film for Future, Film Forward, Green Film Making, Raad voor Cultuur en Ministerie van OCW waren aanwezig om mee te denken.

Download hier het infosheet duurzame filmproductie.

Bron: Milieucentraal
Foto: Fotograaf Bram Belloni