Spring naar inhoudSpring naar footer

Verruiming Documentaire Regelingen

Verschillende documentaire regelingen van het Filmfonds zijn verruimd.

Financiële verruiming lange documentaire

Ontwikkeling Lange Documentaire

Om meer ruimte te maken voor artistieke ontwikkeling en genre overstijgende vertelvormen van lange documentaire, kan er een aanzienlijk hogere bijdrage voor creatief technische en productionele uitwerking van €15.000,- worden aangevraagd (eerder €8.000,-). Met de verhoging stimuleren we bovendien het aangaan van internationale samenwerkingen en krijgen producties de kans om in de ontwikkelingsfase op finance markets financiering te vinden. Ook het budget voor het ontwikkelen van een documentaire scenario is verruimd van € 27.500,- naar € 30.000,- naast het bestaande bedrag van € 2.500,- voor een scriptcoach. Deze bijdragen zijn exclusief fees en onvoorzien. Bekijk Ontwikkeling Lange Documentaire.

Realisering Lange Documentaire

Bij een aanvraag voor realisering van een lange documentaire wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ervaren en debuterende makers. Dit houdt in dat producenten nu ook voor projecten met een maker die een eerste lange documentaire maakt maximaal €225.000,- kunnen aanvragen voor realisering. Bekijk Realisering Lange Documentaire.

Teledoc en Oase open voor debutanten lange documentaire

Samen met de samenwerkingspartners zijn de regelingen Teledoc (samenwerking met CoBO en de NPO) en Oase (samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds) verruimd, zodat debuterende makers voor lange documentaire (langer dan 70 min.) ook via deze regelingen een aanvraag voor een lange documentaire kunnen dienen. Voor beide regelingen zijn de instapeisen aangepast. Bekijk Teledoc en Oase.

Teledoc Campus

In samenwerking met de NPO, CoBO en het NPO-fonds is daarnaast de kwalificatie om in te dienen voor Teledoc Campus verruimd. Dit betekent dat makers die zich buiten de bestaan de beroepsopleidingen hebben ontwikkeld, zoals autodidacten, nu ook een aanvraag voor de regeling kunnen indienen. Bekijk Teledoc Campus.

Beeld: Turn Your Body to the Sun (Aliona van der Horst), Jason (Maasja Ooms) en Huidhonger (Lieza Röben)