Teledoc Campus

Documentaire - Korte film - Selective Funding - Ontwikkeling Realisering

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Alleen filmplannen ingediend door een onafhankelijke documentaire producent worden behandeld. De voorkeur wordt daarnaast gegeven aan beginnende producenten die een relevante opleiding hiervoor hebben afgerond. De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.

Filmplannen kunnen worden ingediend van in Nederland wonende (onafhankelijke) documentairemakers die:

  • minimaal één (korte) documentaire hebben gemaakt waarin hun talent en ambitie zichtbaar is en die bovendien op landelijke of regionale televisie is uitgezonden, of vertoond is op een landelijk festival of bioscooproulatie heeft gehad; of
  • een audiovisuele opleiding hebben afgerond, waarbinnen een (korte) documentaire werd gerealiseerd; of
  • een andere opleiding hebben afgerond, waarbinnen een (korte) documentaire werd gerealiseerd.
  • In alle gevallen geldt een filmografie van maximaal drie (korte) documentaire(s) voor de regisseur.

Regisseurs zijn niet verbonden aan een omroep en kunnen een voorstel indienen samen met een producent waarmee ze graag willen samenwerken.  

De regisseur kan bij maximaal één Teledoc Campus tegelijkertijd betrokken zijn en heeft bij voorkeur geen productie in een ander traject (bijvoorbeeld Wildcard).

Een producent kan in principe tegelijkertijd maximaal twee Teledoc Campussen produceren (realisering) en twee ontwikkelen.

Bijdrage

De bijdrage van de samenwerkende partijen bedraagt:

  • Maximaal € 7.500 voor research, ontwikkeling en proefopnamen 
  • Maximaal € 750 voor een externe coach bij ontwikkeling
  • Maximaal € 65.000 voor realisering

Deadlines

Op de dag van de deadline uiterlijk 17:00 uur (indienen bij CoBO).

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Procedure

Aanvragen worden ingediend bij CoBO. Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen. Geselecteerde plannen ontvangen een ontwikkelingsbijdrage voor research, het schrijven van een documentairescript, het maken van proefopnamen en – indien gewenst - een extra bijdrage voor een coach. Na afronding van de ontwikkelingsfase kan het filmplan worden ingediend voor een realiseringsbijdrage en vindt opnieuw selectie door dezelfde vertegenwoordigers van samenwerkende partijen plaats .

Er worden per jaar maximaal 18 bijdragen voor ontwikkeling en 9 bijdragen voor realisering toegekend. 

Kijk voor meer informatie omtrent oproep, criteria, voorwaarden en procedure: www.campus.cobofonds.nl. Klik hier voor het protocol Teledoc Campus. 

Contact