Realisering lange documentaire

Documentaire - Selective Funding - Realisering

Realisering van een (majoritaire) Nederlandse documentaire van langer dan 70 minuten. Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één lange documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de documentaire.

Het Fonds geeft voorrang aan projecten van ervaren regisseurs.

Bijdrage

Bijdrage debuutfilm:

 • Maximaal € 125.000 voor de realisering van een documentaire van een regisseur die zijn eerste lange documentaire wil realiseren, inclusief het geoormerkte bedrag voor audiodescriptie en ondertiteling om films via alle platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten.  

Bijdrage vanaf tweede documentaire: 

 • Maximaal € 225.000 voor de realisering van een documentaire van een regisseur die zijn tweede of volgende lange documentaire wil realiseren, dan wel een aanvraag i.h.k.v. Dok Junior, inclusief het geoormerkte bedrag voor audiodescriptie en ondertiteling om films via alle platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten.  

Aanvullende bijdragen; 

 • Maximaal € 6.000 voor sales deliveries, waaronder een internationale press kit - internationale sales 
 • Maximaal 75% van de totale kosten voor de marketing en bijbehorende promotie tot een maximum van € 20.000 voor de kosten die de productiemaatschappij voor haar rekening neemt.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:
 
Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening.
Fase 2: Maximaal 9 maanden na Fase 1 volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager met een gedegen zakelijke onderbouwing (o.a. een marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan) aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.

Let op: Bij een besluit tot subsidieverlening wordt de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering in de besluitvorming meegenomen.

Vanaf Fase 2 kan een aanvullende bijdrage verleend worden voor:

 • de vervaardiging van sales deliveries waaronder een international press kit t.b.v. internationale sales;
 • marketing in de realiseringsfase.

Uitvoeringsovereenkomst voor realisering:  De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Marketing en distributie

Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Kijk hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling. 

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Organisatie.
 4. Ga vervolgens naar Documentaire en kies voor Realisering Lange Documentaire.

Contact