Ontwikkeling lange documentaire

Documentaire - Selective Funding - Ontwikkeling

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Scenario-ontwikkeling
• Proefopnamen en teasers
• Productieontwikkeling

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op het gebied van lange documentaires. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Vanaf de fase van productieontwikkeling dient de aanvragende productiemaatschappij niet meer te wisselen.

Bijdrage

 • Maximaal € 27.500 voor scenario-ontwikkeling (research, treatment en documentaire script), proefopnamen en teasers 
 • Maximaal € 2.500 voor een scriptcoach/adviseur
 • Met het oog op het documentairescript kan ook een extra bijdrage aangevraagd worden voor creatieve of technische experts c.q. heads of department 
 • Maximaal € 8.000 voor productieontwikkeling (zakelijke en productionele ontwikkeling) 
 • Maximaal 17,5% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten en maximaal 5% onvoorzien

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor ontwikkeling van filmplannen voor lange documentaires via de filmconsulenten kunnen het hele jaar worden ingediend.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Documentaire.
 3. Kies voor Ontwikkeling lange documentaire.
Aanvraag starten

Contact