Ontwikkeling lange documentaire

Documentaire - Selective Funding - Ontwikkeling

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Scenario-ontwikkeling
• Projectontwikkeling: Creatief-technische en productioneel-zakelijk uitwerking (na oplevering van een tussentijds scenario)

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op het gebied van lange documentaires. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Vanaf de fase van projectontwikkeling, dat wil zeggen de creatief-technische en productioneel-zakelijke uitwerking dient de aanvragende productiemaatschappij niet meer te wisselen.

Bijdrage

Scenario-ontwikkeling               

Max. €30.000 voor research, documentairescript, proefopnamen en teasers

Scriptcoach/adviseur                 

Max. €2.500

Projectontwikkeling                   

Max. €15.000 voor de creatief-technische en productioneel-zakelijke uitwerking. Hieronder kunnen de volgende werkzaamheden vallen:

  • het betrekken van creatieve of technische experts, c.q. Heads of Department
  • het onderzoeken van eventuele hybride elementen, zoals geanimeerde of fictie-sequenties.
  • het doen van verkennend locatieonderzoek of het maken van een (nieuwe) teaser of nieuwe proefopnamen
  • een productioneel haalbaarheidsonderzoek, het opzetten van (internationale) cofinanciering, het opstellen van een productiebegroting en productieplanning met een uitvoerend producent
  • Het ontwikkelen van de eerste contouren voor de distributiestrategie

Een aanvraag voor Projectontwikkeling kan worden ingediend na het afronden van de Scenario-ontwikkelingsfase en dient als nieuwe aanvraag te worden ingediend.

Producent                                  

Max. 17,5% aan producers fee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte kosten en max. 5% onvoorzien.

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Documentaire.
  3. Kies voor Ontwikkeling lange documentaire.
Aanvraag starten

Contact