Ontwikkeling lange documentaire

Documentaire - Selective Funding - Ontwikkeling

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Scenario-ontwikkeling
• Proefopnamen en teasers
• Productieontwikkeling

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op het gebied van lange documentaires. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Vanaf de fase van productieontwikkeling dient de aanvragende productiemaatschappij niet meer te wisselen.

Bijdrage

 • Maximaal € 27.500 voor scenario-ontwikkeling (research, treatment en documentaire script), proefopnamen en teasers 
 • Maximaal € 2.500 voor een scriptcoach/adviseur
 • Met het oog op het documentairescript kan ook een extra bijdrage aangevraagd worden voor creatieve of technische experts c.q. heads of department 
 • Maximaal € 8.000 voor productieontwikkeling (zakelijke en productionele ontwikkeling) 
 • Maximaal 17,5% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten en maximaal 5% onvoorzien

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor ontwikkeling van filmplannen voor lange documentaires via de filmconsulenten kunnen het hele jaar worden ingediend.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Organisatie.
 4. Ga vervolgens naar Documentaire en kies voor Ontwikkeling lange documentaire.
Aanvraag starten

Contact