Spring naar inhoudSpring naar footer

Meer financiële ruimte voor films en series bij Film Production Incentive

Het Filmfonds gaat binnen de Film Production Incentive meer financiële ruimte mogelijk maken om hogere kosten tijdens het productieproces op te vangen. Ook heeft het Filmfonds besloten om het subsidieplafond van 1,5 miljoen euro voor de Film Production Incentive te verruimen. Hiermee wordt het voor ambitieuze nationale en internationale films en series met een groot productiebudget mogelijk om een hogere fondsbijdrage aan te kunnen vragen.

10% extra bij hogere bestedingen

Een filmproductie heeft gedurende de productie vaak te maken met veranderingen. Als de bestedingen gedurende de draaiperiode hoger uitkomen dan verwacht, komt het budget voor post-productie in Nederland soms in de knel en wordt noodgedwongen uitgeweken naar het buitenland. Om dit te voorkomen en de bestedingen ten goede te laten komen aan de Nederlandse industrie komt er de mogelijkheid om onverwachte of aanvullende werkzaamheden in een later stadium alsnog mee te laten tellen. Concreet betekent dit dat vanaf nu bij toekenningen voor de Film Production Incentive wordt vastgelegd dat er tot 10% extra van het toegekende bedrag beschikbaar kan komen wanneer de bestedingen in Nederland bij vaststelling hoger uitkomen.

Ruimer subsidieplafond

Het stimulerende effect van de Incentive-bijdrage wordt op dit moment begrensd door een subsidieplafond van maximaal 1,5 miljoen euro voor producties. Er zijn echter ook ambitieuze films en series waarbij een hogere fondsbijdrage als aanjager kan dienen voor hogere investeringen in Nederland. Het Filmfonds wil hier ruimte voor maken en verwacht in het eerste kwartaal van 2024 de reglementen voor de Film Production Incentive aan te passen om het subsidieplafond te verruimen. Uitgangspunt is dat het evenwicht tussen het aandeel cultuursubsidie en financiering uit de markt wordt bewaakt. Ook blijven de maxima per productiemaatschappij op jaarbasis van kracht om zorg te dragen voor evenwichtige spreiding van middelen.

Film Production Incentive

De stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive is bedoeld om internationale samenwerking, professionaliteit en productieactiviteit in Nederland te stimuleren. De regeling is specifiek gekoppeld aan bestedingen die in Nederland worden gedaan om onze internationale concurrentiepositie als filmproductieland te versterken. De regeling bestaat uit een zogenaamde ‘cash rebate’: een teruggave van 35% van de ingediende en goedgekeurde productiekosten die in Nederland worden besteed.