Spring naar inhoudSpring naar footer

Alle COVID-19 updates van het Filmfonds

De COVID-19 uitbraak is een wereldwijde crisis waarin bovenal het zorgdragen voor de volksgezondheid voorop staat. We uiten daarom bij deze allereerst ons medeleven met zieken en nabestaanden en tonen ons solidair met het zorg- en veiligheidspersoneel dat zich op de beheersing van de crisis richt. Op deze pagina vind je alle updates rondom COVID-19 vanuit het Nederlands Filmfonds.
In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigen, heeft het Filmfonds sinds 2020 actie ondernomen door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten. Klik hier voor het totale overzicht aan toekenningen dat het Filmfonds heeft verleend in het kader van de Steunmaatregelen COVID-19 sinds 2020.

Versie 6.0 COVID-19 protocol AV-sector

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. De huidige versie (6.0) sluit aan bij de actuele overheidsrichtlijnen. Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen worden voortgezet.
Lees versie 6.0 van het COVID-19 protocol AV-sector.

Update aanvragen Music Mayday en De Korte Verbeelding

Donderdag 3 juni 2021

Voor beide regelingen uit het COVID-19 steunpakket hebben we inmiddels de aanvragen binnen.

Voor zowel Music Mayday als De Korte Verbeelding geldt dat we veel aanvragen hebben mogen ontvangen, voor De Korte Verbeelding is het aantal aanvragen zelfs ontzettend hoog. Dit betekent dat bij beide regelingen de beoordeling meer tijd in beslag zal nemen dan aanvankelijk verwacht. Voor De Korte Verbeelding geldt dit ook voor de volledigheidschecks.

Houd onze website en socials in de gaten voor meer informatie.

Vanaf nu aanvragen: Film Fast & Furious

Vrijdag 19 maart 2021

Vanaf nu is het mogelijk om aan te vragen voor de regeling Film Fast & Furious, uit het tweede COVID-19 steunpakket. De deadline voor deze regeling staat op donderdag 15 april 2021. Lees meer.

Vanaf 24 februari: vraag aan voor Lock Doc Ontwikkeling

Woensdag 24 februari 2021

Vanaf woensdag 24 februari is het mogelijk aan te vragen voor de nieuwe steunmaatregel uit het COVID-19 steunpakket: de Lock Doc Ontwikkelingsbijdrage. Lees meer.

COVID-19 Protocol Audiovisuele sector versie 3.3

Dinsdag 12 januari 2021

Er is een nieuwe versie van het COVID-19 Protocol Audiovisuele sector beschikbaar. Waar de tekst is aangepast ten opzichte van versie 3.2, is dit gemarkeerd met een oranje lijn. Klik hier voor versie 3.3.

Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en artiesten

Maandag 15 november 2020

Vandaag maakte minister Van Engelshoven in een Kamerbrief de uitwerking van het tweede steunpakket van € 482 miljoen bekend.

Het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. De uitwerking door het Filmfonds van de middelen voor de filmsector volgt. De volledige kamerbrief lees je hier.

Reactie op verscherpte maatregelen 4 november

Woensdag 4 november 2020

Het onvermijdelijke werd ons gisteravond meegedeeld: net als in het voorjaar sluiten ook de bioscopen en filmtheaters vanavond hun deuren gedurende de komende twee weken.

Dit betekent niet alleen dat de theatermedewerkers weer thuis komen te zitten, maar ook dat films als La Última Primavera, De Vogelwachter, Buladó en The Death of Antonio Sanchez Lomaz voorlopig niet te zien zijn op het grote scherm.

Deze periode duurt helaas veel langer dan we allemaal hadden verwacht. Gelukkig doet dat weinig af aan onze maakcultuur: de laatste aanvragen van 2020 komen nog steeds binnen en de festivals, producenten, regisseurs en alle andere professionals zoeken wegen om hun activiteiten voort te zetten. Er wordt veel ontwikkeld en voorlopig weten de meeste opnamen en (post)producties nog door te gaan. Veel films zijn inmiddels ook te zien via kanalen als Picl en Cinetree.

De komende weken houden we ons vertrouwen, geduld en de hoop daarom hoog. En bereiden we ons ondertussen verwachtingsvol voor op het nieuwe jaar, waarin we - als het goed is - worden overspoeld met nieuwe, vernieuwende producties en nieuwe kansen.

Op onze website houden we je zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen, ook omtrent de maatregelen die wellicht nog volgen in de veiligheidsregio’s. Lees op de website van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) alvast over de gevolgen van de extra maatregelen van 4 november. Voor nu: stay healthy, stay safe!

Houd Nederland op de set; volg het COVID-19 protocol

Woensdag 23 september 2020

Het Nederlands Film Festival 2020 viert de Nederlandse films dit jaar online, maar ook in meer dan 70 steden en 100 zalen door heel Nederland. Premières van films en high end dramaseries die in veel gevallen voor de uitbraak van corona gemaakt werden. Gelukkig kunnen films en series inmiddels ook weer veilig gedraaid worden dankzij het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.

In de praktijk laten productieteams, crew en cast op creatieve wijze zien dat het kan en weten COVID-managers alles in goede banen te leiden. Het is soms moeilijk, zeker nu het virus nog steeds onder ons is, maar we doen nogmaals een beroep op iedereen om dit protocol te blijven volgen. Gezamenlijk kunnen we zorgen dat de films en series doorgang vinden.

Als de regels s overtreden worden is het aan de Health & Safety Officer op de set om – in overleg met crew, cast en producent – maatregelen te nemen en de situatie aan te passen. Daarnaast heeft iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van elkaar. Als opnameleider of First AD, de HSO en/of de producent signalen, dat het niet (helemaal) goed gaat, niet serieus opvatten, doe dan een beroep op je brancheorganisatie om het te agenderen. Alleen door het protocol te volgen blijft Nederland op de set!

Terugblik? Fast forward!

Donderdag 16 juli 2020

"Het is begrijpelijk om in het tumult van deze zware periode van crisisbeheersing het zicht te verliezen op de positieve krachten van onze Nederlandse filmindustrie, de weerbaarheid en geïnspireerde visies van filmmakers, producenten en andere professionals. Maar juist die weerbaarheid blijkt uit de vele aanvragen, visionaire plannen en breedte van het cinematografisch spectrum.

Dit was bijvoorbeeld heel zichtbaar in de vele aanvragen voor de speciale R&D regeling voor makers, Film Fast Forward, en de Lockdown Cinema call, waarin de crisis juist als cinematografisch uitgangspunt wordt gekozen. Zowel de 44 geselecteerde projecten van Film Fast Forward als de 11 selecteerde projecten van Lockdown Cinema laten een enorme diversiteit zien van speelfilms en series, documentaires en korte films in alle genres en vormen.*

Van intieme persoonlijke verhalen tot grote maatschappelijk relevante vraagstukken; van poëtische schetsen tot films voor de allerkleinsten; politiek engagement en horror, sciencefiction en rijke epische geschiedvertellingen, psychologische thrillers en romantische komedies; dansfilms en hybride projecten. En dat door een brede waaier van makers van verschillende leeftijden, gender of culturele achtergrond, allen met hun eigenzinnige en ambitieuze visies, artistiek en/of toegankelijk. De Nederlandse Cinema heeft het zwaar… maar blijkt springlevend."

- Bero Beyer, directeur Nederlands Filmfonds

Ruim €4,6 miljoen toegekend aan filmtheaters

Donderdag 16 juli 2020

De COVID-19 steunmaatregel Matchingbijdrage filmtheaters richt zich op de compensatie voor inkomstenderving van filmtheaters van het Nederlands Filmtheater Overleg en een aantal vitale filmtheaters in de provincie. Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd een budget van €3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Het Filmfonds heeft van 26 filmtheaters een aanvraag ontvangen. De regeling werd ruim overvraagd en om alle 26 aanvragen te kunnen honoreren, heeft het Filmfonds nog extra €1.166.000 ingebracht, waardoor er in totaal ruim €4,6 miljoen is toegekend aan de filmtheaters.

Bijzondere Distributieregeling Ga Naar de Film

Donderdag 16 juli 2020

Binnen de COVID-19 steunmaatregel Distributie is een bijdrage aan Ga Naar de Film toegekend, een sectorbrede marketingcampagne om bioscoopbezoek extra te stimuleren nu de bioscopen weer open zijn. De campagne gaat in augustus van start. Nu de internationale concurrentie minder aanwezig is, boeken de Nederlandse films al hele goede resultaten in de nog niet optimaal benutte bioscoopzalen. Zo staan Rundfunk: Jachterwachter, De Beentjes van Sint-Hildegard en De Piraten van Hiernaast alledrie in de top 10 van de best bezochte bioscoopfilms van afgelopen week.

Steunmaatregelen in coronatijd

Donderdag 16 juli 2020

In maart werd de Nederlandse filmsector genadeloos hard getroffen door de effecten van de COVID-19 crisis. Met ruim € 40 miljoen aan nieuwe subsidies in de eerste helft van het jaar is continuïteit geboden aan alle vormen van film en filmactiviteiten in ons land. Daarnaast heeft het Fonds met een steunpakket van inmiddels ruim € 10 miljoen de ontwikkeling, productie en distributie van films gesteund alsmede de festivals en filmtheaters. Ook is een garantieregeling pandemie met € 2,5 miljoen gecreëerd als een collectieve bestemmingsreserve die financiële zekerheid moet bieden voor de dekking van kosten vanuit eventuele pandemieschade tijdens het productieproces.

Lees het volledige bericht hier.

Overweldigend aantal aanvragen Film Fast Forward en Cinema Lockdown

Donderdag 2 juli 2020

De deadlines voor de COVID-19 steunmaatregelen Film Fast Forward en Lockdown Cinema zijn inmiddels verstreken. We hebben een overweldigend aantal aanvragen ontvangen. Voor de Fast Forward R&D regeling is het totaal beschikbare budget €500.000,- en zijn er 160 aanvragen ingediend. Voor de regeling Lockdown Cinema is het totaal beschikbare budget 1.500.000,- en zijn er 39 aanvragen ingediend. De combinatie van de hoeveelheid aanvragen en het beschikbare beperkte budget heeft als gevolg dat er scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden. De selectie van projecten voor beide regelingen zal voor 16 juli bekend gemaakt worden op filmfonds.nl.

Matchingbijdrage Filmtheaters online

Donderdag 18 juni 2020

Het Fonds is door OCW gevraagd de filmtheaters van het Nederlands Filmtheater Overleg en een aantal vitale filmtheaters in de provincie deels te compenseren voor inkomstenderving in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020. Het Filmfonds matcht de additionele bijdrage in het kader van de COVID-19 crisis van de gemeente en/of provincie tot maximaal 100%.

De deadline voor deze regeling is 10 juli 2020 17.00 uur. Bekijk de regeling.

Nieuwe steunmaatregelen filmsector

Woensdag 10 juni 2020

Dankzij het COVID-19 steunpakket dat het ministerie van OCW beschikbaar stelt voor cultuur, kan het Filmfonds de middellange termijn effecten voor de filmsector deels ondervangen met nieuwe steunmaatregelen in eerste instantie gericht op de herstart van producties en meer ruimte voor filmmakers.

(Al onze steunmaatregelen zijn nu verzameld in deze infographic. Bij het downloaden word je via de titels doorverwezen naar de betreffende regelingenpagina.)

(Her)start Filmproductie

In het verlengde van het Steunfonds filmproducties & high end series gericht op de vele getroffen producties en de daarbij betrokken filmprofessionals is het moment nu aangebroken om de producties weer op te starten. Met aanvullende subsidies aan filmproducties en high end-series ter dekking van de meerkosten wordt de (her)start binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector weer mogelijk. Bekijk de regeling.

Garantieregeling pandemie

In afwachting van een landelijke aanpak van het pandemierisico wordt met een garantie van het Fonds en een bijdrage vanuit de sector financiële zekerheid geboden voor de dekking van kosten vanuit eventuele pandemieschade tijdens de productie. Bekijk de regeling.

Film Fast Forward voor scenaristen, regisseurs en Heads of Department

Deze regeling biedt extra ruimte aan individuele scenaristen, regisseurs en Heads of Department. De bijdrage is bedoeld voor de research en eerste ontwikkelingsfase van een nieuw en oorspronkelijk filmidee voor een filmproductie of high end-serie.

De deadline voor deze regeling is vrijdag 26 juni om 17.00 uur. Bekijk de regeling.

Lockdown Cinema

Deze eenmalige regeling richt zich op projecten die de coronacrisis - en alle beperkingen daarbinnen - omzetten naar filmische kracht.

De deadline voor deze regeling is vrijdag 26 juni om 17.00 uur. Bekijk de regeling.

Eerste projecten binnen het COVID-19 Steunfonds toegekend

Woensdag 3 juni 2020

De eerste toekenningen binnen het COVID-19 Steunfonds zijn:

 • BO (Joost van Ginkel, PRPL)
 • De Wraak van Knor (Mascha Halberstad, Viking Film)
 • To Unveil a Star (Juul Hondius, Dutch Mountain Film)
 • Do Not Hesitate (Shariff Korver, Lemming Film)
 • Cannabis: Opkomst en Ondergang van een Cannabis Koning (Robert Oey, Arjan Sinninghe Damsté, Topkapi Nonfiction)
 • Sleep. (Jan-Willem van Ewijk, The FilmKitchen)
 • Vliegende Hollanders (Joram Lürsen, Topkapi TV)
 • Mijn Beste Vriendin Anne Frank (Ben Sombogaart, Fatt Productions)
 • Engel (Dennis Bots, Incredible Film)
 • IRA: The Spectacular (Willem Bosch, Pieter Kuijpers, Pupkin Film)
 • Zwaar Verliefd! 2 (Marc Willard, Tom de Mol Productions)
 • Ibinu (Dwight Fagbamila, Ven Film, Studio Ruba)
 • De Stamhouder (Diederik van Rooijen, Column Projects)
 • Coach Cartier (Sven Prince, Dutch Mountain Film)
 • Benelux (Christian Tafdrup, OAK Motion pictures)
 • Foster (Jordi Wijnalda, Dutch Mountain Film)
 • Snorrie (Victoria Warmerdam, OAK Motion pictures)
 • Saturn Return (Daphne Lucker, Keplerfilm)
 • Shadow Game (Eefje Blankevoort, Witfilm)
 • Methusalem (Floor van der Meulen, Keplerfilm)
 • Random Access Memory #1409 (Avinash Changa, We Make VR)
 • Human Playground (Tomas Kaan, NL Film & TV)

Meer informatie vind je op de pagina Toegewezen bijdragen.

Eerste toekenningen voor Steunfonds getekend en aangepaste FAQ

Woensdag 13 mei 2020

Vorige week tekende Bero de eerste toekenningen vanuit de COVID-19 steunmaatregelen die het Filmfonds sinds 20 maart toepast. Lees hier alles over onze verschillende steunmaatregelen.

FAQ - Hoe werkt het aanvragen van de steunmaatregelen eigenlijk?

Het Filmfonds ontving verschillende vragen over o.a. het Steunfonds terug: Kan ik als freelancer ook een aanvraag indienen? En hoe weten jullie zeker dat de toelagen bij de juiste personen terechtkomen? Tijdens het jaarlijkse Voorjaarsoverleg met Het Ketelhuis legt Bero uit dat we het aanvragen voor onze steunmaatregelen ten eerste zo makkelijk mogelijk maken: "Je legt de situatie uit, krijgt een bijdrage, betaalt het aan iedereen die betaald moet worden zoals de crew, wij kijken aan wie je het hebt betaald en er gaat een stempel op." Bekijk het interview over de ontwikkelingen in de Nederlandse filmsector én over het opzetten van onze steunmaatregelen hier terug. De antwoorden op de meest gestelde vragen over het Steunfonds hebben we aangepast en kun je hier lezen.

Het steunfonds van Netflix en andere steunmaatregelen van het Nederlands Filmfonds in de pers:

Boekmanstichting, 13 mei 2020:

"De taak van het Filmfonds is om te zorgen dat er een zo eigenzinnig, innovatief en ambitieus mogelijk Nederlands filmlandschap is, in de breedte. [...] Het gevaar is immers dat alleen díe producties overeind blijven die genoeg financiële slagkracht hebben: daarmee zou je in theorie de diversiteit in het filmaanbod zomaar weg kunnen blazen. Dus het is cruciaal en essentieel dat de sector in de volle breedte wordt ondersteund en dat we juist oog hebben voor de kleinere makers en individuen die daarbij horen." Bero Beyer, Hoe gaan de cultuurfondsen om met de coronacrisis?

NPO Radio 1 Spraakmakers, 8 mei 2020:

"Er komen allemaal prachtige films aan, die moet je de ruimte kunnen geven. En we moeten zorgen dat we ons daar bewust van zijn: je kunt straks naar een vervolgfilm uit de VS of je kunt naar dit Nederlandse werk gaan kijken in de bioscoop. Als fonds gaan we zorgen dat die films meer armslag hebben om die plek te bevechten." Bero Beyer, Bero Beyer over het opstarten van de filmindustrie.

Het Ketelhuis, 7 mei 2020:

"We hebben geprobeerd het aanvragen van steun zo makkelijk mogelijk te maken: je legt de situatie uit, krijgt een bijdrage, betaalt het aan iedereen die betaald moet worden zoals de crew, wij kijken aan wie je het hebt betaald en er gaat een stempel op. […] Want uiteindelijk zijn we allemaal één club bij elkaar, daarom storten we daar ook al onze tijd en passie in. We doen dit allemaal samen: de producent en de cameraman, de gaffer en het publiek: we hebben elkaar allemaal nodig binnen onze vervlochten sector.” Bero Beyer, Het Online Voorjaarsoverleg #1 - Bero Beyer

SBS Shownieuws, 4 mei 2020:

"Er is tijd nodig, geld nodig en goede afspraken. Dan zal het niet lang duren voordat er een werkbaar protocol op tafel ligt. We willen dolgraag door met maken, zodat we straks weer iets kunnen zien wat gaat over ons, als Nederlanders." Bero Beyer, uitzending 4 mei 2020 vanaf minuut 23:09

Nu.nl, 17 april 2020:

"De aangekondigde steun van het kabinet is natuurlijk goed, maar komt niet direct terecht bij de kleinere bedrijven en individuen. Daar richten we ons met name op." Bero Beyer, Netflix en Nederlands Filmfonds starten steunfonds voor getroffen makers.

NPO1 Spraakmakers, 17 april 2020:

"Bij deze de oproep: anderen, sluit je aan! Het is een startsein, want de schade is natuurlijk gigantisch." Bero Beyer, uitzending van 17 april 2020 tussen 11:00 en 11:30 uur, vanaf minuut 20:58.

BNR De Ochtendspits, 17 april 2020:

“We hopen dat andere partijen zich ook melden en zeggen: we hebben er een gezamenlijk belang bij dat we niet alleen de filmproducenten, maar ook de regisseurs, de mensen op de set, de postproductiebedrijven, die hele keten van kwetsbare mensen die bezig zijn iets moois te maken voor de Nederlandse filmcultuur, behouden, door ervoor te zorgen dat ze niet een béétje gesteund worden, maar goed gesteund worden.” Bero Beyer, uitzending van 17 april 2020.

De Telegraaf, 17 april 2020:

"Het zou desastreus zijn als er een half jaar lang niets wordt opgenomen in Nederland.” Bero Beyer, Filmfonds en Netflix starten steunfonds voor Nederlandse producties.

Vraag nú aan voor het Steunfonds Filmproducties & High-End Series

Donderdag 23 april 2020

De filmproductie in Nederland is zwaar getroffen door de effecten van het COVID-19 virus. Producties liggen stil en de continuïteit van filmprofessionals en filmbedrijven staat onder grote druk. Dankzij de publiek-private partnerschap met Netflix kunnen vanuit een gezamenlijk steunfonds acute knelpunten bij getroffen producties worden gesteund, zonder dat bijdragen voor toekomstige projecten onder druk komen te staan. De samenwerking krijgt uitvoering binnen de kaders die het Fonds heeft aangekondigd en vindt plaats binnen een geoormerkte regeling: het Steunfonds Filmproducties en high-end series. Producenten kunnen nu een aanvraag doen wanneer een filmproductie of high-end serie, die door het Fonds in de realisering is gesteund, door de effecten van COVID-19 direct getroffen is in de preproductie, productie of postproductie.

In een later stadium kunnen daarbovenop de eerder aangekondigde aanvullende bijdragen worden aangevraagd voor eventuele extra kosten die gepaard gaan met de feitelijke herstart van de productie en postproductie, wanneer weer geproduceerd kan worden aan de hand van een protocol voor werken na de lockdown.

Het Fonds en Netflix roepen gezamenlijk andere partners op om zich bij dit initiatief aan te sluiten zodat in een volgend stadium een nog bredere groep AV-producties gesteund kunnen worden.

Bekijk de regeling Steunfonds Filmproducties en high-end series.

Steunmaatregelen Distributie aangevuld voor hernieuwde uitbreng en marketing

Donderdag 23 april 2020

Vanaf vandaag is het mogelijk een extra bijdrage aan te vragen ten behoeve van noodgedwongen hernieuwde uitbreng en marketing van een Nederlandse majoritaire speelfilm of bioscoopdocumentaire. Het gaat hierbij om extra ondersteuning in de vorm van een aanvullende regeling, bovenop de reeds verleende basisbijdrage. De regeling geldt voor door het Fonds selectief gesteunde films die met de start van de uitbreng vanaf maart 2020 getroffen zijn door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. Klik hier voor de gewijzigde maatregel.

Herstart van productie en postproductie vertraagde producties

Vrijdag 17 april 2020

Onderdeel van het eerder aangekondigde pakket aan steunmaatregelen van het Fonds is de mogelijkheid om bovenop de mogelijkheden voor extra bevoorschotting van lopende producties en in aanvulling op het steunfonds ook in een later stadium een aanvullende realiseringsbijdrage gericht op de feitelijke herstart van productie en/of postproductie te verlenen. In veel gevallen zal de opzet en bezetting van de productie, dan wel moeten extra investeringen gedaan worden in de productie en postproductie.

De aanvullende realiseringsbijdrage voor selectief door het Fonds gesteunde filmproducties geldt voor COVID-19 gerelateerde kosten en nadrukkelijk niet voor het opvangen van andere knelpunten in financiering of de productie die vóór maart 2020 zijn opgetreden. De kosten dienen inzichtelijk gemaakt te worden en moeten besteed worden ter dekking van de kosten van uitvoerende filmprofessionals (crew, cast en filmbedrijven) voor zover niet gedekt door het steunfonds.

Mits gedegen onderbouwd en financieel uitgesplitst zal het Fonds de bedragen snel in de vorm van een aanvullende realiseringsbijdrage betaalbaar stellen zodat de herstart van de productie of post-productie in de nieuwe werkelijkheid kan plaatsvinden. Het Fonds roept producenten nadrukkelijk op om rekening te houden met mogelijke kost verhogende consequenties voor het postproductietraject en het gereserveerde budget voor postproductie niet aan te spreken voor financiële tegenvallers. Verantwoording vindt achteraf plaats als onderdeel van de totale eindafrekening. Op de besluiten die worden genomen zijn dezelfde voorwaarden in de (standaard) uitvoeringsovereenkomst voor realisering, alsmede het Algemeen Reglement en het Financieel & Productioneel Protocol van toepassing.

Netflix en Nederlands Filmfonds richten een steunfonds op voor getroffen producties

Vrijdag 17 april 2020

Netflix en het Nederlands Filmfonds kondigen vandaag een nieuw steunfonds voor Film- en TV producties aan om medewerkers te helpen die acuut in de problemen zijn gekomen door de COVID-19 pandemie. Netflix stelt in Nederland 1 miljoen euro beschikbaar om het fonds te lanceren.

Lees het volledige bericht hier.

300 Miljoen additionele steun aan cultuursector

Woensdag 15 april 2020

Woensdagavond maakte minister Van Engelshoven bekend 300 miljoen euro extra steun vrij te kunnen maken voor de cultuursector. De investering is bedoeld om de vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden. In de kamerbrief geeft de minister aan dat de additionele middelen worden ingezet voor het:

 • verhogen van de subsidie aan producerende instellingen in de Basisinfrastructuur 2017-2020 en de instellingen en festivals die meerjarige subsidie ontvangen van de zes rijkscultuurfondsen in de periode 2017-2020;
 • verhogen van de leenfaciliteit voor monumenteneigenaren van opengestelde rijksmonumenten via het Nationaal Restauratie Fonds;
 • investeren in de vitale regionale infrastructuur via de rijkscultuurfondsen voor een beperkt aantal cruciale regionale musea, podia en filmtheaters;
 • verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur + Ondernemen voor instellingen die privaat worden gefinancierd.

De Rijkscultuurfondsen zijn in gesprek met het ministerie over de verdere uitwerking van deze maatregelen.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren mogelijk ivm COVID-19

Vrijdag 3 april 2020

In verband met de verscherpte maatregelen rondom COVID-19 werd het eerder al mogelijk om de ondertekende papieren versie van de aanvraagformulieren enkele dagen later dan de geldende termijn bij het Filmfonds aan te leveren (zie bericht hieronder van dinsdag 17 maart 2020).

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via [email protected], onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelreglement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier.
De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden.

De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier.

Steunmaatregelen Film Production Incentive

Dinsdag 31 maart 2020

Projecten die een reguliere realiseringsbijdrage ontvangen kunnen gebruik maken van de steunmaatregelen zoals eerder bekend gemaakt. Voor projecten die uitsluitend een bijdrage van de Production Incentive hebben ontvangen is het mogelijk om voor lopende producties een beroep te doen op het Steunfonds.

Voor filmprojecten waarvan de uitvoeringsovereenkomst is getekend en de voorgenomen productie nu stokt kan daarnaast het voorschot op de Incentive ook tijdelijk verhoogd worden tot maximaal 50% mits gedegen onderbouwd ter dekking van de begrote productiebestedingen in Nederland.

VAF en Filmfonds maken aanvullende steunmaatregelen bekend

Dinsdag 31 maart 2020

Ook in gezamenlijkheid nemen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds maatregelen om de filmsector te ondersteunen.

Vanuit de vaste samenwerking met het VAF participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilms, lange animatiefilms en documentaires, die in coproductie worden gerealiseerd en in beide landen worden uitgebracht. Deze gezamenlijke regeling wordt gedeeltelijk aangepast. In het geval van coproductie waarin zowel VAF als Filmfonds participeren wordt de onderlinge bestedingsverplichting voor de selectieve fondsbijdragen tijdelijk los gelaten. Daarnaast neemt het VAF net als het Filmfonds een aantal aanvullende maatregelen. De volledige informatie over de steunmaatregelen vind je hier.

Versnelde procedure aanwenden revolverende middelen

Dinsdag 31 maart 2020

Als onderdeel van de steunmaatregelen die het Fonds in aanvulling op de generieke maatregelen van het Kabinet heeft ingevoerd, hanteren wij een versnelde procedure voor het aanspreken van aan het Fonds terugbetaalde bijdragen uit exploitatie inkomsten, de zogenaamde revolverende middelen.

Juist op dit moeilijke moment in de gehele sector is het cruciaal dat producenten en alle andere filmprofessionals op onderlinge afspraken kunnen voortbouwen en dat de revolverende middelen snel inzetbaar zijn. Zeker gezien het feit dat de hardste klappen vallen bij de zelfstandigen en ondernemers van ontwikkeling tot postproductie.

De voor projecten gereserveerde revolverende middelen kunnen worden gebruikt om in deze periode nieuwe projecten op te starten, te investeren in lopende ontwikkelingen of producties. Door het verstrekken van een onderbouwing hoe en waaraan de middelen concreet worden besteed, kan hierop snel aanspraak gemaakt worden. In het geval dat de middelen al zijn gereserveerd voor de totstandkoming van een filmproductie en aantoonbaar onderdeel uitmaken van het financieringsplan, kunnen deze in een eerder stadium dan op de eerste draaidag betaalbaar worden gesteld.

Producenten worden in principe rechtstreeks benaderd, maar er kan ook direct contact worden opgenomen via email met Thomas van Tuijl: [email protected].

COVID-19: Steunmaatregelen Filmfonds

Vrijdag 20 maart 2020

In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigheden, onderneemt het Filmfonds actie door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten.

We zijn ervan overtuigd dat, hoe eerder we tot een adequate respons komen, des te minder impact de effecten van de COVID-19 crisis uiteindelijk zullen hebben. We roepen dan ook andere financiers van films op hun activiteiten voort te zetten en coulance te tonen. Ook vragen we solidariteit van iedereen in de keten, van filmproducenten tot eindexploitanten, maar ook van verzekeraars en banken om filmprofessionals en hun werk in deze moeilijke tijd te steunen en hun verantwoordelijkheid te nemen in onder meer de overbrugging van inkomstenderving bij zelfstandigen.

Steunmaatregelen Filmfonds

Het Filmfonds zal gericht inspelen op specifieke knelpunten van de film- en AV sector:

 • Een versoepeling in subsidievoorwaarden en verplichtingen voor reeds door het Fonds gesubsidieerde films en filmactiviteiten die nu in de uitvoering getroffen worden. Bijvoorbeeld een verruiming voor filmproducties ten aanzien van de oplevering en vertoning. Daarmee worden aanvragers in de gelegenheid gesteld om de productieplanning aan te passen of oplevering en uitbreng te verplaatsen zonder dat het een gevolg heeft voor de subsidieverlening. Voor meerjarige en projectmatig gesteunde filmfestivals en filmactiviteiten komt ruimte voor het later indienen van jaarverantwoordingen, het inzetten van eigen reserves en het niet terugvorderen van de subsidie, indien de huidige activiteiten als gevolg van COVID-19 geen doorgang kunnen vinden.
 • Een verruiming van de bevoorschotting door bestaande subsidietermijnen geheel of gedeeltelijk te vervroegen en daarmee de reeds gemaakte kosten van crew- en castleden, filmbedrijven en investeringen in de productie waar mogelijk op te vangen. Het Filmfonds roept andere financiers op eveneens daartoe te besluiten. Het Fonds vraagt aanvragers deze kosten inzichtelijk te maken en, indien bevoorschotting vanuit het Fonds niet afdoende is om alle gemaakte kosten te dekken, tot onderlinge afspraken te komen met alle uitvoerenden die kosten gemaakt hebben dan wel recht hebben op een vergoeding bij aanvang van de productie. De aanvrager geeft het Fonds inzage in de besteding.
 • Een aanvullende realiseringsbijdrage ter dekking van extra (pre)productiekosten
 • Een aanvullende distributiebijdrage bij noodgedwongen hernieuwde distributie en marketing van Nederlandse majoritaire speelfilms en bioscoopdocumentaires die met de start van hun uitbreng vanaf maart 2020 getroffen zijn door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. Wanneer de reeds gedane investeringen in marketing en distributie geheel opnieuw gedaan moeten worden gaat het om een indicatieve aanvullende bijdrage van maximaal € 10.000-25.000 per productie. Uiteraard afhankelijk van onderbouwing en herzien uitbrengplan.

Het Filmfonds zal de effecten op de korte en lange termijn nauwgezet blijven volgen en het ministerie van OCW daarover informeren. Een eerste inventarisatie van de effecten treft u aan in de bijlage.

Waar mogelijk en noodzakelijk zullen aanvullende maatregelen genomen worden. Houd hiervoor deze pagina in de gaten.

Bekijk hier de bijlage: COVID-19 Effecten voor de Filmsector

Nieuwsbrief OCW

COVID-19: Papieren versie aanvraagformulier insturen

Dinsdag 17 maart 2020

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen.

Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

COVID-19: De gevolgen voor de av-sector

Dinsdag 17 maart 2020

Gevolgen voor film- en av-sector

Het is duidelijk dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de film- en av-sector. Op korte termijn gaat het om complicaties rond het uitstellen en stopzetten van filmproducties (in preproductie en productie) en om fondsgesteunde filmfestivals die geen doorgang kunnen vinden. Als publieke financier zijn we ervan overtuigd dat, hoe eerder we tot een adequate respons komen, des te minder impact de effecten uiteindelijk zullen hebben.

Het Fonds sluit zich aan bij de uitgangspunten die het ministerie van OCW aanhoudt en zal op korte termijn concreet actie ondernemen gericht op specifieke projecten en activiteiten die geraakt worden.

Filmproducties

Als publieke financier zullen we project gerelateerde schade bij gesubsidieerde filmproducties proberen te beperken door:

 • Coulance in de nakoming van voorwaarden en verplichtingen, zodat projecten de ruimte krijgen om in te spelen op de veranderingen rond de productie, oplevering en uitbreng. Daarbij kijken we ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting.
 • Op basis van een inventarisatie van knelpunten bij specifieke projecten waar mogelijk aanvullende maatregelen te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan (overbruggings)financiering voor aantoonbare extra kosten ten gevolge van uitstel van (pre)productie en opnames, waaronder getroffen crew en cast en aan hernieuwde distributie en marketing voor films waarvan de release is uitgesteld.
 • Producenten van lopende producties te vragen om direct contact op te nemen met Maarten Wijdenes over de knelpunten waar je tegenaan loopt, teneinde een goede inventarisatie te kunnen maken en hier snel op te kunnen reageren: [email protected]

Filmfestivals

Het Fonds zal festivals die geen doorgang kunnen vinden, niet houden aan de prestatieverplichting die normaliter in de subsidievoorwaarden vastgelegd zijn. Ook kijken we waar extra steun nodig is aan festivalorganisaties, wier voortbestaan vanwege de inkomstenderving, in het geding komt.

COVID-19: Werkwijze Filmfonds n.a.v. afgekondigde maatregelen

Vrijdag 12 maart 2020

Op deze pagina houden we de informatie bij aangaande de werkwijze van het Filmfonds als gevolg van het nieuwe Coronavirus COVID-19. Houd deze pagina regelmatig in de gaten voor updates. Vooralsnog betekenen de nieuwe maatregelen voor het Filmfonds het volgende:
 • Alle werkzaamheden betreffende aanvragen lopen gewoon normaal door.
 • Om persoonlijk contact te beperken, verplaatsen we waar mogelijk afspraken en besprekingen of organiseren ze via digitale kanalen. Het Fonds blijft gewoon open en alle afdelingen zijn per telefoon of email bereikbaar. Kijk voor je contactpersoon op de pagina van de betreffende regeling.
 • Producenten van lopende producties vragen we om direct contact op te nemen met Maarten Wijdenes over de knelpunten waar je tegenaan loopt, teneinde een goede inventarisatie te kunnen maken en hier snel op te kunnen reageren: [email protected].