Bioscoopuitbreng in Nederland

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Screen NL - Distributie

Nederlandse speelfilms, documentaires en minoritaire coproducties die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage tot stand zijn gekomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising.

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur of een productiemaatschappij in samenwerking met een filmmarketing– of publiciteitsbureau of filmdistributeur, mits de landelijke theatrical en non theatrical release aantoonbaar is gegarandeerd. 

Bijdrage

  • Maximaal € 25.000 voor een speelfilm of documentaire, maximaal € 40.000 voor een kinder- en jeugdfilm die een reguliere realiseringbijdrage ontving;
  • Maximaal € 10.000 voor een speelfilm of documentaire die een reguliere bijdrage in de vorm van afwerking of minoritaire coproductie ontving;
  • Een korte film die als voorfilm wordt vertoond bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng kan voor een nader te bepalen bijdrage in aanmerking komen.
  • Maximaal 15% van de fondsenbijdrage mag besteed worden aan interne kosten, waaronder zowel eigen personeel als ingehuurd personeel en overhead. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden.

Let op: vanaf 1 maart 2019 worden ook aanvragen in behandeling genomen voor de distributie van films met een productiebudget van € 2.000.000 of hoger en/of een P&A budget van € 150.000 of hoger, mits door het Filmfonds gesteund met een selectieve bijdrage.

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2, onderdeel IV van het Financieel en Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Indienen kan vanaf het moment dat een realiseringsbijdrage (fase 2) of afwerkingsbijdrage definitief is verleend tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de theatrical en non theatrical release waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd. De releasedatum moet vast staan.

Procedure

De Projectbegeleider toetst onder leiding van de Projectmanager Distributie & Marketing de kwaliteit van het uitbrengplan en de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Reglementen en protocollen

Let op: vanaf 1 maart 2019 is er een nieuw Begrotingsmodel marketing en distributie. Alleen aanvragen met dit begrotingsmodel worden in behandeling genomen. 

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee werkdagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact