De Verbeelding

Onderzoek & Experiment - New Screen NL - Ontwikkeling Realisering

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

De Verbeelding is een tweejaarlijks samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds.

Status: Actueel

Voor de aankomende Verbeeldingsronde in 2019 worden vier projecten van vier teams geselecteerd die een ontwikkelingsbijdrage ontvangen.
In 2020 worden uit deze vier projecten twee projecten geselecteerd die een bijdrage ontvangen voor realisering.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van ten minste één film met een bioscoopuitbreng in Nederland. Tevens dient de producent over ervaring te beschikken met de productie en uitbreng van kunstzinnige, artistieke en/of experimentele films.

De regie van de film dient in handen te zijn van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds, die overwegend woonachtig is in Nederland. De beeldend kunstenaar dient daarbij ten minste de afgelopen drie jaar aantoonbaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar en geïntegreerd te zijn in het Nederlandse beeldende kunstcircuit. Daarnaast dient hij/zij een aantoonbare goede staat van dienst te hebben op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films. Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, inclusief een postacademische opleiding, worden niet in behandeling genomen. De producent en de beeldend kunstenaar mogen niet dezelfde persoon zijn.

Bijdrage

 • De totale bijdrage voor ontwikkeling en realisering bedraagt maximaal € 450.000 per film. Ook bijdragen in de kosten voor promotie en marketing, (sales)deliverables en de verplichte ondertiteling en audiodescriptie om films toegankelijk te maken voor mensen met een visuele of auditieve beperking maken deel uit van de totale bijdrage. Vier projecten kunnen in de ontwikkelingsfase gesteund worden. Dit kunnen projecten zijn in vroege en latere fase van ontwikkeling. De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van de synopsis, regisseurstoelichting en eerder werk. De ontwikkelingsbijdrage bedraagt maximaal € 10.000 per project.
 • Twee van de vier projecten worden in een later stadium geselecteerd voor een realiseringsbijdrage.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Deadlines

De Verbeelding 2019/2020 – ontwikkeling: 17 september 2019.

De Verbeelding 2019/2020 – realisering: 7 april 2020.

Voorwaarden en criteria

 • Het project vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium en heeft de artistieke potentie om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden.
 • Het project heeft een minimale lengte van 60 minuten.
 • De realiseringsbijdrage van de fondsen vormt een substantieel onderdeel van het totaalbudget.
 • Eventuele aanvullende financiering dient binnen twaalf maanden na toekenning gerealiseerd te zijn.
 • Het project is geschikt voor vertoning op één scherm (single screen) en voor uitbreng in de bioscoop.

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de beide fondsen.

Bij de selectie wordt gelet op:

 • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visuele stijl;
 • het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst;
 • de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar;
 • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent;
 • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan, waaronder de haalbaarheid van de aanvullende financiering binnen de gestelde termijn;
 • de mate waarin de productie impact heeft op de Nederlandse audiovisuele en beeldende kunstsector;
 • de visie op distributie en potentiële distributiepartners;
 • de meerwaarde van de samenwerking tussen de kunstenaar(s) en de producent.

Procedure

Het Filmfonds is penvoerder van dit samenwerkingsproject met het Mondriaan Fonds. Aanvragen dienen door middel van het aanvraagformulier en voorzien van alle bijlagen compleet en uiterlijk 17 september 2019 digitaal bij het Filmfonds te zijn ingediend.

Een commissie die is samengesteld uit adviseurs namens het Mondriaan Fonds en het Filmfonds selecteert uit alle ingediende aanvragen maximaal vier projecten die voor een bijdrage voor ontwikkeling in aanmerking komen.

 • De vier geselecteerde aanvragers die een bijdrage hebben ontvangen voor ontwikkeling kunnen uiterlijk 7 april 2020 een realiseringsaanvraag indienen. 
 • Na het indienen van een aanvraag voor realisering worden de aanvragers uitgenodigd hun plan mondeling aan de commissie te presenteren. Het hele team dient bij de presentatie aanwezig te zijn.
 • De commissie selecteert maximaal twee projecten die in aanmerking komen voor realiseringsbijdrage.
 • De selectie voor realisering wordt schriftelijk bekendgemaakt. De makers en producenten van de twee geselecteerde projecten worden uitgenodigd voor een toekenningsgesprek. 

Subsidie aanvragen

Een aanvraagdossier dient volledig d.m.v. het ingevulde digitale aanvraagformulier en voorzien van alle bijlagen, uiterlijk 17 september 2019 te zijn ingediend bij het Filmfonds. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar http://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.


Voor meer informatie neemt u contact op met: 
Filmfonds: Nienke Doekes, projectbegeleider New Screen NL: n.doekes@filmfonds.nl
Mondriaan Fonds: Douke IJsselstein, senior projectmedewerker: d.ijsselstein@mondriaanfonds.nl

 

Aanvraag starten

Contact