Green Film Making

Green Film Making

Het Nederlands Filmfonds ziet het als zijn taak en verantwoordelijkheid de Nederlandse Filmsector te stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van haar productieproces en industrie.

Doreen Boonekamp, directeur van het Nederlands Filmfonds: “Wij beschouwen duurzaamheid als een vanzelfsprekende en belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse filmsector. Door de pilot van het Green Film Making Project en de werkzaamheden van Sustainability Manager Els Rientjes, is green filmmaking de afgelopen jaren écht geland in de Nederlandse filmindustrie en de sector ziet het belang en de voordelen van duurzame filmproductie.”

De verduurzaming van de Nederlandse filmsector

Het verduurzamen van de Nederlandse filmsector werd in 2012 gestart door het Green Film Making Project (GFMP), waar Nederlands Filmfonds vanaf het begin één van de partners was. Het GFMP was een initiatief van Strawberry Earth. Samen met ondernemers, brancheverenigingen, leidende instituten van de filmsector en de bepalende omroepen wilde het GFMP filmmakers uitdagen om na te denken over manieren om het productieproces te verduurzamen. Ook de twee belangrijkste opleidingen van de Nederlandse audiovisuele industrie (de HKU en NFTA) waren  betrokken. 

Platform greenfilmmaking.nl 
Van januari 2015 tot juni 2017 heeft Sustainability Manager Els Rientjes het stokje overgenomen van Strawberry Earth, met de Stichting Green Film Making.

Momenteel verzorgt Rientjes via www.greenfilmmaking.nl relevante kennisuitwisseling over duurzame innovatie in de (internationale) filmsector. 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over hoe duurzaam produceren direct voordeel kan opleveren in het productieproces op www.greenfilmmaking.nl.
Voor vragen over Green Film Making en het Filmfonds, neemt u contact op met George van Breemen, +31 20-570 76 76, g.van.breemen@filmfonds.nl. 


Beeld: De Solar Transformer © Spectral Utilities

Green Film Making nieuws

Green Film Making video's