Spring naar inhoudSpring naar footer

Diversiteit & Inclusie

"Een deel van de film- en televisiewereld wordt betaald met belastinggeld. Als daarbij een groot deel van de bevolking buiten beeld blijft, is dat niet eerlijk."

Tessa Boerman – documentairemaker (uit een interview met de NOS, 27 september 2016)

Film is van en voor iedereen. Als rijkscultuurfonds streven we dan ook naar een gevarieerd filmaanbod waar een breed en divers publiek zich in kan herkennen. Ruimte voor verschillende vertelperspectieven en meerstemmigheid is daarbij belangrijk. In de praktijk zien we bovendien een nieuwe generatie talentvolle makers voor wie de diverse samenleving een vanzelfsprekend gegeven is, wat ook uit hun projecten blijkt.

Het Filmfonds zet zich vanuit zijn rol op verschillende manieren in om diversiteit en inclusie te stimuleren. Een gedeeld belang en gedragen overtuiging op diversiteit is daarbij essentieel. Daarom trekken we samen op met de sectorverenigingen, want in onze projectindustrie telt elke schakel: de scenarist die de thematiek en rollen beschrijft; de regisseur en producent die samen het creatieve team samenstellen en de casting doen; de distributeurs die met hun marketingcampagne op zoek gaan naar publiek. Maar ook film- en kunstacademies, die met hun wervings- en aannamebeleid het talent van de toekomst opleiden.

Diversiteit & Inclusie als beleidsuitgangspunt

Voor de huidige beleidsperiode (2021-2024) zetten we in op een nog actiever diversiteitsbeleid gericht op inclusie op alle fronten en gedragen door een transparante fondsorganisatie. De Code Culturele Diversiteit is hiervoor leidend. We hebben diversiteit integraal onderdeel gemaakt van de beoordelingscriteria voor alle regelingen met een inhoudelijke toets. Door deze keuze zit diversiteit in de kern van onze rol als subsidieverstrekker verankerd. Daarnaast benaderen we representatie inclusief. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, sociaaleconomische en geografische achtergrond.

Curator Abbie Vandivere kijkt naar Vermeers Meisje met de Parel
Dicht bij Vermeer

In aanvulling daarop stimuleren we bewustwording én actie in de sector zelf:

  • We vragen alle aanvragers te formuleren op welke manier bij hun project of activiteit invulling wordt gegeven aan diversiteit. Deze uitvraag is toegespitst op elke regeling en is bedoeld om een bewustwordingsproces op gang te zetten waarmee beargumenteerde keuzes kunnen worden gemaakt. We nemen onze beleidsvisie op Diversiteit & Inclusie mee in de inhoudelijke weging en geven in toe- of afwijzingen aan waar we vinden dat er kansen gecreëerd worden en waar ze blijven liggen.
  • We creëren specifieke regelingen die zijn bedoeld om bepaalde blinde vlekken in ons subsidiesysteem te vullen. Een recent voorbeeld is de steunmaatregel Cypher Cinema: een regeling die momenteel wordt ontwikkeld speciaal voor autodidacten waarbij we werken met scouts en pitches in de aanvraagprocedure.
  • Diversiteit betekent ook het bereiken van een nieuw publiek, bijvoorbeeld via specifieke communicatie- en distributiekanalen en filmeducatie. Zo verlenen we subsidie aan activiteiten en organisaties die zich sterk maken voor een meer divers en inclusief filmlandschap zoals Generation Inclusion en Film Forward.
  • In de afgelopen beleidsperiode hebben we nog geen eisen gesteld aan aanvragers of incentives om de diversiteit van teams en producties te bevorderen. Voor 2021-2024 zijn we van plan dit wel actief te gaan stimuleren.

"Een film met een witte cast is geen probleem, zolang er ook ándere verhalen zijn. Daarvoor hebben we niet alleen meer acteurs van kleur nodig, het gaat om diversiteit in alle lagen van de industrie: van distributeur tot producent tot schrijver. Dan ontstaan er nieuwe verhalen."

Reguillo Wijngaarde – oprichter van Da Bounce Urban Film Festival (in One World, 7 februari 2020)

Directeur van het Filmfonds Bero Beyer praat tijdens de sectorpresentatie 2022 met filmconsulent Urias Boerleider en Sabrina Sugiarto van Film Forward over diversiteit en inclusie in de Nederlandse filmsector.

Diversiteit & Inclusie binnen onze organisatie

Als organisatie hebben we de afgelopen jaren ook stappen gezet, onder meer naar aanleiding van interne trainingen die we organiseerden rond unconscious bias. Hieruit is een organisatie-breed veranderingstraject voortgekomen dat momenteel wordt vormgegeven en waarbij we extern worden geadviseerd. Voor onze beoordelingsprocessen is het relevant en onontbeerlijk om verschillende perspectieven in te kunnen brengen. We zoeken bij regelingen waar we werken met adviescommissies dan ook bewust naar een goede balans in de samenstelling van de commissieleden. Daarnaast krijgen we als Fondsorganisatie een samenstelling die steeds diverser is in leeftijd, gender en culturele achtergrond. In samenwerking met Colourful People, een wervingsbureau gericht op diversiteit, zijn aangepaste wervingsprocedures ontwikkeld voor nieuwe functies in alle lagen van de organisatie. Al deze initiatieven worden sinds 2021 gecoördineerd door een interne Stuurgroep Diversiteit & Inclusie. Via onze nieuwsbrieven, website en andere kanalen zullen we blijven communiceren over de laatste ontwikkelingen.

Filmmakers Daan van Citters en Joenoes Polnaya op een boot in Indonesië
Kleinkinderen van De Oost

De meest gestelde vragen rondom diversiteit

Film is van en voor iedereen. Als rijkscultuurfonds streven we dan ook naar een gevarieerd filmaanbod waar een divers publiek zich in kan herkennen. Ruimte voor verschillende vertelperspectieven, nieuwe of onbekende verhalen en meerstemmigheid is daarbij belangrijk. We benaderen representatie hierbij zo inclusief mogelijk. Het gaat niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, sociaal-economische en geografische achtergrond. De komende jaren versterken we ons beleid op diversiteit en inclusie en blijft dit een belangrijke factor bij de uiteindelijke kwalitatieve beoordeling van filmprojecten en activiteiten. Daarnaast blijven we werken aan de toegankelijkheid van onze regelingen, met als doel ook filmmakers te bereiken die ons nu nog niet altijd vanzelfsprekend weten te vinden.

Lees hier meer over ons diversiteitsbeleid en veel gestelde vragen rondom dit thema.

Om een divers filmaanbod te stimuleren, hechten we veel belang aan meerstemmigheid binnen onze organisatie. Het team van consulenten - die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke selectie van aanvragen voor een reguliere bijdrage in de ontwikkeling en realisering van films - bestaat uit mensen met verschillende ervaringen, achtergronden en perspectieven. Bij regelingen waarbij we werken met een adviescommissie, hebben we toegewerkt naar een goede balans in de samenstelling daarvan. Hoewel we erkennen dat er altijd ruimte is voor verbetering, hebben we de afgelopen periode stappen gezet en kennen we momenteel een diversere samenstelling in leeftijd, gender en culturele/etnische achtergrond. We blijven onszelf een spiegel voorhouden door op voortdurende basis trainingen voor iedereen in de organisatie te programmeren rond o.a. unconscious bias.

In de afgelopen beleidsperiode hebben we nog geen eisen gesteld aan aanvragers of incentives gecreëerd om de diversiteit van teams en producties te bevorderen. Voor 2021-2024 onderzoeken we hoe we dit verder kunnen stimuleren.

Met bovenstaand beleid geven we een op de projectmatige filmsector toegesneden invulling aan de Code Culturele Diversiteit als subsidievoorwaarde.

Wil je meer weten over ons beleid rondom Diversiteit & Inclusie? Neem dan contact op met Jeroen van der Zalm:

Jeroen van der Zalm

Beleidsadviseur