Spring naar inhoudSpring naar footer

Reminder: aanvragen voor R&D Stimulans

Met deze eenmalige overgangsregeling wil het Filmfonds producenten extra ruimte bieden om te kunnen investeren in research en development.

Door de lange sluiting van de bioscopen en filmtheaters viel een belangrijke bron van eigen inkomsten voor producten weg tijdens de coronacrisis. Dit ging de afgelopen twee jaar ten koste van de vrij besteedbare middelen voor het doen van herinvesteringen.

De R&D Stimulans steunregeling is bedoeld als stimulans om nieuwe of uitgestelde filmideeën alsnog artistiek-inhoudelijk door te ontwikkelen. De regeling richt zich dan ook op producenten die met realiseringssteun van het Filmfonds een Nederlandse film hebben geproduceerd die door de crisis slechts een beperkt aantal bezoekers heeft getrokken.

De steunregeling biedt voldoende ruimte voor de research en de eerste vrije ontwikkeling voor een korte of lange creatieve (film)productie of serie in de categorie fictie, documentaire, animatie of onderzoek & experiment. Producenten kunnen op basis van eerdere bioscoopresultaten maximaal €10.000 aanvragen. De uiterste deadline voor aanvragen is dinsdag 25 oktober 2022. Eerder indienen is bij deze regeling mogelijk.

Meer over de regeling R&D Stimulans vind je hier.