R&D Stimulans

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Ontwikkeling

Gedurende de COVID-19 crisis is het vrije ondernemerschap verder onder druk komen staan. Door de sluiting van bioscopen en filmtheaters viel een belangrijke bron van eigen inkomsten weg en daarmee de mogelijkheid voor onafhankelijke producenten om naar eigen inzicht te investeren in nieuwe creatieve producties.

In de overgang naar een herzien systeem van revolverende middelen, waarmee eigen inkomsten weer op gang komen, zal met deze eenmalige steunmaatregel een bijdrage voor research & development op basis van eerdere bioscoopresultaten aangevraagd kunnen worden. Met deze bijdrage kunnen nieuwe of uitgestelde filmideeën alsnog artistiek-inhoudelijk herzien of verder doorontwikkeld worden.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als hoofdproducent minimaal één - mede door het Filmfonds in de realisering gesteunde - majoritaire Nederlandse lange documentaire-, animatie- of speelfilm in de periode 2019, 2020 en 2021 heeft gerealiseerd, die is uitgebracht in Nederlandse bioscopen en filmtheaters waarmee – en deze voorwaarde wordt strikt gehanteerd –  meer dan 500 en minder dan 50.000 betalende bioscoopbezoekers zijn bereikt.  

Bijdrage

Maximaal € 10.000 per aanvrager.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 500.000.

Voorwaarden

Het bestuur verbindt de volgende voorwaarden aan een aanvraag en de uitvoering:

  1. Er kan uitsluitend een bijdrage worden aangevraagd op grond van een Nederlandse majoritaire filmproductie die door het Fonds gesteund is met een realiserings- en/of incentivebijdrage;
  2. De premièredatum, gevolgd door de uitbreng in Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters, vond plaats in de periode 2019, 2020 en 2021;
  3. De betreffende filmtitel heeft tenminste 500 en maximaal 50.000 betalende bezoekers in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters behaald. Ter controle wordt daarbij gebruik gemaakt van de gegevens zoals geregistreerd in MaccsBox. De registratie in MaccsBox is bepalend;
  4. Er mag maximaal 1 aanvraag door een productiemaatschappij ingediend worden. Ook als er meerdere in de bioscoop uitgebrachte filmtitels kwalificeren;
  5. De aan te vragen bijdrage dient besteed te worden aan de research en/of eerste ontwikkelingsfase van een nieuw of uitgesteld filmidee voor een korte of lange creatieve (film)productie of serie in de categorie fictie, documentaire, animatie of onderzoek & experiment. De bijdrage wordt besteed aan de werkzaamheden van het creatieve en productionele team.

Deadlines

Aanvragen voor R&D Stimulans kunnen tot uiterlijk 25 oktober worden ingediend. Eerder indienen is bij deze regeling mogelijk. 

Procedure

Het Fonds toetst de binnengekomen aanvragen op de gestelde voorwaarden en selecteert vervolgens - binnen het beperkte financiële kader van de regeling - uit de ingediende aanvragen de filmprojecten die in aanmerking komen voor een bijdrage.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Het toegekende bedrag wordt direct vastgesteld en betaalbaar gesteld onder de verplichting dat de bijdrage conform aanvraag besteed wordt.

Mocht de research leiden tot een vervolgaanvraag bij het Filmfonds dan wordt de bijdrage niet verrekend met een eventuele subsidiebijdragen van het Fonds voor de verdere fasen van ontwikkeling. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier in te dienen via Frame. De aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de aanvraag log je in op Frame. Je hebt hiervoor een account nodig. Deze kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Log dan in en start je aanvraag via onderstaande knop en de volgende stappen:

  1. Klik op 'start een nieuwe aanvraag' in je Inbox.
  2. Klik op het organisatie account waarmee je een aanvraag wilt indienen
  3. Bedenk in welke categorie je project valt: Speelfilm, Documentaire, Onderzoek en Experiment, Korte Fictie, Korte Animatie, Production Incentive (voor series)
  4. Kies de combinatie tussen de categorie in combinatie met R&D Stimulans (bijv. Speelfilm – R&D Stimulans) en klik op 'Kies deze regeling'.
  5. Klik vervolgens door totdat het aanvraagformulier opent.
Aanvraag starten

Contact