Spring naar inhoud Spring naar footer

Vier toekenningen Slatefunding voor Scenario-ontwikkeling

Uit de aanvragen voor de regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling zijn de aanvragen van vier productiemaatschappijen gehonoreerd voor de periode 2019-2020:

Speelfilm:

  • Topkapi Films (Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld en Laurette Schillings), binnen de slate wordt in eerste instantie gestart met projecten van Kim van Kooten, Jim Taihuttu, Halina Reijn, Jan Eilander, Mijke de Jong, Sam de Jong, Thomas van der Ree en Jelle de Jonge
  • KeyFilm (Hanneke Niens & Hans de Wolf), binnen de slate wordt in eerste instantie gestart met projecten van Lineke van den Boezem, Anne de Clercq, Kasper Tarenskeen, Joost van Hezik, Johan Fretz, Giancarlo Sanchez, Dorien Goertzen, Nazmiye Oral, Meral Polat en Saskia Diesing.
  • Kaap Holland Film (Maarten Swart), binnen de slate wordt in eerste instantie gestart met projecten van Martin van Waardenberg, Gerard Meuldijk, Diederick Koopal, Max Porcelijn, Paul Jan Nelissen, Mischa Kamp, Steffen Haars, Flip van der Kuil, Luuk van Bemmelen en Eché Janga

Documentaire:

  • Submarine Docs (Femke Wolting en Eric Velthuis), binnen de slate wordt in eerste instantie gestart met projecten van Boris Gerrets, Wim van der Aar, Alexander Oey, Kasper Verkaik en Marjoleine Boonstra.

Een slate omvat de bijdrage voor de artistieke ontwikkeling van een pakket van filmplannen. Er kan aangevraagd worden voor speelfilms en voor documentaires. De regeling werd geïntroduceerd in 2017 om beginnend en ervaren scenario- en regietalent in samenwerking met producenten met vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. De eerste ervaringen met de slates zijn positief. Er blijkt meer ruimte voor research genomen te worden en voor het betrekken van internationale consultants. Ook wordt tijd gecreëerd om tijdens festivals en markten de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van internationale coproducties.

Het Fonds heeft ten tijde van cultuurbezuinigingen het budget voor ontwikkeling van filmprojecten in alle categorieën ontzien en bewust stapsgewijs verhoogd en daarnaast budget vrijgemaakt voor de Slatefunding-regeling, vanuit de visie dat voldoende tijd en ruimte in de ontwikkelingsfase cruciaal is om projecten zowel artistiek als productioneel en zakelijk optimaal te onderzoeken en uit te werken, alvorens een film daadwerkelijk in productie gaat. In 2021 is de volgende mogelijkheid tot aanvraag voor Slatefunding voor Scenario-ontwikkeling.