Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Speelfilm - Documentaire - Selective Funding - Ontwikkeling

Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van filmplannen.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Nederlandse productiemaatschappijen die gedurende tenminste vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis speelfilms dan wel documentaires produceren.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring op het vlak van majoritaire en minoritaire Nederlandse internationale coproductie en het begeleiden van zowel beginnend als ervaren talent.

De producent is voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk geweest voor de realisering en exploitatie van minimaal vijf majoritaire Nederlandse speelfilms of documentaires waarmee qua bezoekersaantallen (bioscoop en verdere exploitatie) en/of internationaal (festival)succes goede resultaten bereikt zijn. Hieronder wordt verstaan: méér dan 100.000 bezoekers per speelfilm of méér dan 10.000 bezoekers per documentaire in de Nederlandse bioscopen of filmtheaters, of dat meerdere films deel uit hebben gemaakt van de selectie van - en/of prijzen hebben gewonnen op toonaangevende internationale filmfestivals.

Bijdrage

Aanvraag in categorie speelfilm

Slatefunding wordt voor twee jaar toegekend en de maximale bijdrage per slate bedraagt € 360.000 (€ 180.000 per jaar) voor de gehele scenario- en artistieke ontwikkeling van tenminste drie filmplannen. De bijdrage is inclusief max. 15% producer's fee & overhead over de begrote en door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Aanvraag in categorie documentaire

Slatefunding wordt voor twee jaar toegekend en de maximale bijdrage per slate bedraagt € 160.000 (€ 80.000 per jaar), voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van tenminste drie filmplannen. De bijdrage is inclusief max. 17,5% producer's fee & overhead over de begrote en door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Voorwaarden

Het bestuur verbindt aan een slate in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • een slate bestaat uit minimaal drie filmplannen die artistiek-inhoudelijk tot een scenario of documentairescript uitontwikkeld worden;
 • de filmplannen zijn van verschillende regisseurs en scenaristen;
 • de regisseurs en scenaristen hebben zich met eerdere speelfilms dan wel documentaires qua publieksbereik en/of artistiek succes bewezen. Als zij beginnend zijn dan overtuigen zij op basis van eerste eigen werk;
 • de productiemaatschappij beschikt over een team dat continuïteit kan bieden aan meerdere projecten die parallel worden ontwikkeld en een bedrijfsplan dat daarop aansluit; en
 • de filmplannen zijn qua filmgenre en doelgroep gevarieerd.

Een productiemaatschappij die slatefunding heeft ontvangen, komt gedurende de twee jaar waarin de slate actief is niet meer in aanmerking voor een projectbijdrage voor de scenario- of artistieke ontwikkeling van individuele projecten. Na toekenning van de slate is het mogelijk om projecten binnen de slate te wisselen.  

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder op de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen. 

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact