Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Speelfilm - Documentaire - Selective Funding - Ontwikkeling

Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van filmplannen.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Nederlandse productiemaatschappijen die gedurende tenminste vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis speelfilms dan wel documentaires produceren.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring op het vlak van majoritaire en minoritaire Nederlandse internationale coproductie en het begeleiden van zowel beginnend als ervaren talent.

De producent is voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk geweest voor de realisering en exploitatie van minimaal vijf majoritaire Nederlandse speelfilms of documentaires waarmee qua bezoekersaantallen (bioscoop en verdere exploitatie) en/of internationaal (festival)succes goede resultaten bereikt zijn. Hieronder wordt verstaan: méér dan 100.000 bezoekers per speelfilm of méér dan 10.000 bezoekers per documentaire in de Nederlandse bioscopen of filmtheaters, of dat meerdere films deel uit hebben gemaakt van de selectie van - en/of prijzen hebben gewonnen op toonaangevende internationale filmfestivals.

Bijdrage

Aanvraag in categorie speelfilm

Slatefunding wordt voor twee jaar toegekend en de maximale bijdrage per slate bedraagt € 360.000 (€ 180.000 per jaar) voor de gehele scenario- en artistieke ontwikkeling van tenminste drie filmplannen. De bijdrage is inclusief max. 15% producer's fee & overhead over de begrote en door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Aanvraag in categorie documentaire

Slatefunding wordt voor twee jaar toegekend en de maximale bijdrage per slate bedraagt € 160.000 (€ 80.000 per jaar), voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van tenminste drie filmplannen. De bijdrage is inclusief max. 17,5% producer's fee & overhead over de begrote en door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Voorwaarden

Het bestuur verbindt aan een slate in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • een slate bestaat uit minimaal drie filmplannen die artistiek-inhoudelijk tot een scenario of documentairescript uitontwikkeld worden;
  • de filmplannen zijn van verschillende regisseurs en scenaristen;
  • de regisseurs en scenaristen hebben zich met eerdere speelfilms dan wel documentaires qua publieksbereik en/of artistiek succes bewezen. Als zij beginnend zijn dan overtuigen zij op basis van eerste eigen werk;
  • de productiemaatschappij beschikt over een team dat continuïteit kan bieden aan meerdere projecten die parallel worden ontwikkeld en een bedrijfsplan dat daarop aansluit; en
  • de filmplannen zijn qua filmgenre en doelgroep gevarieerd.

Een productiemaatschappij die slatefunding heeft ontvangen, komt gedurende de twee jaar waarin de slate actief is niet meer in aanmerking voor een projectbijdrage voor de scenario- of artistieke ontwikkeling van individuele projecten. Na toekenning van de slate is het mogelijk om projecten binnen de slate te wisselen.  

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder op de aanvraag. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm of Documentaire.
  3. Kies voor Ontwikkeling Slatefunding speelfilm of Ontwikkeling Slatefunding documentaire.
Aanvraag starten

Contact