Spring naar inhoudSpring naar footer

Vanaf 2024: Projectevaluatie voor speelfilm, lange animatiefilm en documentaire

Vanaf januari 2024 herstart het Filmfonds met de projectevaluatie van de door het Fonds ondersteunde majoritaire Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires. Het doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten en hier samen met de producent en regisseur/scenarist op te reflecteren.

Een projectevaluatie vindt 12 maanden na de release van een film plaats. De producent en regisseur/scenarist ontvangen een factsheet met data uit het eerder ingediende filmplan en de uiteindelijk behaalde resultaten van de film, zoals bijvoorbeeld de bezoekersaantallen en resultaten met betrekking tot de internationale sales. Op basis hiervan schrijven de producent en regisseur/scenarist een korte reflectie over de eventuele verschillen tussen de eerder verwachte en de uiteindelijk gerealiseerde uitkomsten. De distributeur van de film levert daarnaast ook een korte evaluatie met data en reflectie aan over de release van het project. Ter afsluiting kan het team een uitnodiging krijgen voor een afrondend gesprek met het Filmfonds.

De projectevaluatie in 2024 dient als pilot. Aan het begin van de nieuwe beleidsperiode (2025) wordt een definitieve werkwijze vastgesteld.

Beeld: A Way to B