Realisering korte animatie

Animatie - Korte film - Selective Funding - Realisering

Realisering van een animatiefilm met een vertoningsduur tot 60 minuten. Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één vrije, niet in opdracht vervaardigde filmproductie op het gebied van animatie in Nederland. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Alleen wanneer de aangevraagde realiseringsbijdrage lager is dan € 50.000 kan, onder de voorwaarde dat de aanvrager naar het oordeel van het bestuur genoeg aantoonbare productie-ervaring op het gebied van animatie heeft, worden afgeweken van het voorschrift dat de aanvrager een productiemaatschappij moet zijn. 

Bijdrage

Het Fonds bepaalt op basis van aard, omvang en complexiteit van het filmplan en de teamsamenstelling de hoogte van de financiële bijdrage. In de besluitvorming daarover wordt de financieel-zakelijke uitwerking meegenomen, zo ook de gezamenlijke visie van producent en regisseur/creatief team op budget en uitvoering.  De bijdrage is wel gemaximeerd.

 • Maximaal € 100.000 bij een lengte tot 15 minuten
 • Maximaal € 150.000 bij een lengte tussen de 15 en 60 minuten

De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget.

 • Het is mogelijk om een aanvullende bijdrage van € 5.000 voor distributie aan te vragen.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Hoe en wanneer aanvragen?

Realiseringsaanvragen voor korte animatie filmprojecten bij een filmconsulent kunnen het hele jaar worden ingediend.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Organisatie.
 4. Ga vervolgens naar Korte Animatie en kies voor Realisering Korte Animatie.
Aanvraag starten

Contact